Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
Sanat metinleri durduk yere ortaya çıkmış metinler değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuşlardır. Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini anlatma çabası, sanatçının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği giderebilmek için de çeşitli yollar denemiştir. İşte bu çabalar sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Her sanat eseri vücut bulduğu dönemin özelliklerini yansıtır. Sanatçının doğduğu toplumda hazır bulduğu değerler vardır. Sanatçı bu değerleri kendi ufkuna göre değerlendirir ve yorumlar. Onun malzemesi içinde yaşadığı toplumdur. Ham maddesini toplumdan alır fakat kendi dünyasında şekillendirir ve ortaya koyar. İşte bu da sanat eserlerinin çeşitliğini ortaya çıkarır. Sanat dalları sanatçıların bireysel kabiliyetlerinden doğmuştur. 
Bir milletin ilerleyip yükselmesi için sanat ve bilim alanında yenilik düşüncesine açık olmaları gereklidir. Bir millet sanat ve bilim alanında ilerleyebiliyorsa, daima yükselebilir. Toplumları diğer toplumlardan ayıran özelliklerden biri de sanatıdır. Sanat toplumun birlik ve berberliğinde, değer yargılarının nesilden nesille aktarılmasında önemli bir rol oynar.
Sanat Metinleriyle Öğretici Metinler Arasındaki Farklar
Öğretici Metinler:
 Okuyucuya vermek amacıyla yazılır.
 Kurgu değildir, gerçekler dile getirilir.
 Gerçeklik ön plandadır.
 Açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır.
 Resmi, açık ve sade bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.
 Sanat kaygısı taşımaz.
 Dil göndergesel işlevde kullanılır.
Sanatsal Metinler:
 Okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır. Güzellik esas alınarak yazılmıştır.
 Bilgilendirme amacı yoktur.
 Okuyucuda merak uyandırır.
 Dil sanatsaldır, üslup kaygısı vardır.
 Öyküleyici ve betimleyici anlatım türüyle kaleme alınır.
 Kişi, zaman, mekân, tarih değiştirilebilir.
 Olaylar gerçek ya da kurmacadır. Gerçekler kurgulanarak anlatılır.
 Hayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir.
 Samimi, süslü ve mecazlı dil kullanılır.
 Dil şiirsel işlevde kullanılır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri"

Back To Top -->