Sponsorlu Bağlantı

EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM TESTLERİ SORULARI ÇALIŞMALARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......1) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ‘’ile’’ edat olarak  kullanılmamıştır?

A) Kürk ile, börk ile adam olunmaz.
B) Lafla peynir gemisi yürümez.
C) Ne verirsen elinle, o gider seninle.
D) Olacakla öleceğe çare bulunmaz.
E) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat ya da bağlaç kullanılmamıştır?

A) O günden sonra onu hiç ama hiç görmedim.
B) Hasta olduğu için iki gündür okula gelmiyor.
C) Serçeler yemyeşil dalların arasına yuva yapmış.
D) Sen gelene kadar sınıfta kimse konuşmuyordu.
E) Bu çiçekler susuz kalmışlar da kurumuşlar böyle.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem kullanılmamıştır?

A) Övdükleri öykü öyle aman aman bir öykü değildi
B) Yazık adamlara, şu kış kıyamette arabaları bozulmuş, yolda kalmıştır
C) Hay Allah, evden çıkarken adresi yanıma almamışım
D) Hadi canım sen de, bunu sen nasıl yaparsın
E) Eyvah, yine yağmura yakalandık                     


4) Aşağıdakilerin hangisinde ‘’de’’ bağlacıyla aynı anlama gelen bir bağlaç kullanılmıştır?

A) Bu durumda onu ben bile kurtaramam.
B) Evini bilmiyoruz ki onu ziyarete gidelim.
C) Bu konuyu yarınki toplantıda yeniden tartışalım.
D) Bu yıl daha fazla ürün alabileceklerine inanıyorlar.
E) İşlerimi bitirseydim sizinle gezmeye gelebilirdim5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç ötekilerden farklı bir öğeyi bağlamıştır?
A) İş konusunda ne annesini ne babasını dinliyor.                                                                                                           B) Birkaç yıl içinde hem evini hem arabasını yeniledi.                                                                                                     C) Defterlerini ve kitabını arkadaşının evinde unutmuş                                                                                                         D) Bu yaz ya Karadeniz’i ya da Ege’yi gezeceğiz.                                                                                                      E) Birkaç yazısı ve şiiri okul gazetesine alınmıştı


6) Aşağıda cümlelerden hangisinin sonuna ünlem (!) işareti getirilmez?

A) Üniversitede okumak üzere İzmir’e gitmiş
B) Bu ne cesaret böyle
C) Eyvah, anahtarı içerde unuttum
D) Allah Allah, daha demin buradaydı kalem
E) Vay, kolum kırıldı galiba7.  ‘’İle’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır?

A) Sinema ile tiyatro son yıllarda büyük gelişme gösterdi.
B) Mektuplarını ince uçlu dolma kalemle yazıyor.
C) Çocuklar dershaneyle okul arasında mekik dokuyor.
D) Gömlekleriyle kravatlarını ayrı bir valize yerleştirdi
E) Çocuğun ayakkabısıyla şemsiyesi aynı renkteydi.

8. Aşağıdakilerin hangisinde edat cümleye ‘’ karşılaştırma’’  anlamı katmıştır?
A) Onlar yarın pikniğe gitmeyi hiç istemiyorlar.
B) Ben İstanbul Boğazı kadar güzel bir yer görmedim
C) Öğrenciler kısa mesajla bilgilendirdiler.
D) Bu işi saat beşe kadar mutlaka bitirmelisin.
E)  Size göre bu maçı hangisi kazanır?

9. İstanbul’a yaklaşmakta olan bir trendeydi. Sapanca Gölünü    yeni geçmişti;  fakat aşağı yukarı bir buçuk günlük  gecikme  ile Erzurum’dan gelen tren için Sapanca, İstanbul’un kapısı   demekti.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Edat      B) Zamir   C) Bağlaç     D) Zarf     E) Sıfat


10.’’ Ancak’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük türü bakımından ötekilerden farklı görevde   kullanılmıştır?
A) Derdimi ancak sana anlatırım.
B) Çorba biraz soğuk ancak lezzetliydi.
C) Kapıyı çok zorlamışlar ancak açamamışlar.                                                                                                                                                                        D) Onu çok üzdüm ancak ondan özür dilerim                                                                                                                                                                                E) Kitabı aldım ancak henüz okumadım.

11) Edat öbeği sıfat ya da zarf görevinde kullanıla­bilir.
Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki açık­lamaya örnek yoktur?
A)   Sağanak yağmur salı gününe kadar devam edecekmiş.
B)   Bu kadarı fazla deyip evi terk etti.
C)   Herkesin içinde zenginmiş gibi davranıyor.
D)   Yorgun olduğu için akşam erken yattı.
E)   Bu yaz tatile kendi arabamla gitmeyi düşü­nüyorum. 

  12)       Aşağıdakilerin hangisinde edat ve bağlaç birlikte kullanılmıştır?
A)   Uzan, baş ucumda perdeyi indir
B)   Besbelli ölümüm sabahleyindir
C)   Mum, olduğu gibi kalsın akşamdan
D)   Sen de eller gibi adımı unut
E)   İlk ışık korkuyla giderken camdan 
                 

        
13) I.    Her şey insanla güzel
II.    Doğan güne karşı gerinen evler
III.   Mavi rüzgârların koştuğu sokak
IV.   insan olmazsa kötü resimler gibi
V.    Temmuz tarlalarında başak
Yukarıda numaralanmış dizelerin hangile­rinde edat yoktur?
A) I. ve II.                B) I. ve V.             C) II. ve III.
D) III. ve V.              E) IV. ve V. 

14) Garip, güzel sonra mahzun ışıkla yağmur beraber; bir türkü ki gamlı, uzun ve sen gülünce açan güller ...
Yukarıdaki dizelerde kaç bağlaç vardır?
A)1           B)2           C)3          D) 4        E) 5 
15) Aşağıdaki dizelerin  hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?
A)     Ne bir bulut parçası ne bir gölge izi var
Kızgın bir fırın gibi yanıyor boş ufuklar
B)     Her yer şimdi uykuda her taraf şimdi baygın
Dağlar uzakta sanki dumandan birer yığın
C)    Sokaklar bile derin bir öğle uykusunda
Aman uyanmasınlar aman biraz susun da
D)    Sular yine ne durgun, sular yine ne sıcak
Dallar üstünde kuşlar uyuyor kucak kucak
E)     Gece sanki dağlarla çevrilmiş bir uçurum
Odamda yapayalnız boşluğu dinliyorum
16)  Aşağıdakilerin hangisinde "ya" ünlemi cüm­leye "sitem, yadırgama"anlamı katmıştır?
A)   Hadi ya, bizi sahile götür!
B)   Adı neydi ya, o çocuğun, unuttum!
C)   Ya Allah, deyip işe sarılın!
D)   Sen geldin ya, bütün dertler biter artık!
E)   Ya, demek eski dostlar da hatırlanmıyor artık! 
17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" diğer­lerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A)   İstanbul'a geldiniz mi mutlaka bana uğrayın.
B)   Ders çalıştın mı ki benden izin istiyorsun.
C)   Sola döndün mü bankayı görürsün.
D)   Yaz geldi mi herkes denize gider.
E)   Çiçekler açtı  içim bir hoş olur.

18)Aşağıdakilerden hangisinde “göre” edatı cümleye “görecelik” anlamı katmıştır?

A)Duyduğumuza göre filmin en tehlikeli sahnelerinde dublörler kullanılmış.
B)Aktör için yapılan anma, sinemaya yıllarca emek vermiş bir sanatçıya göre değildi.
C)Freud’a göre insan davranışının kökeninde bilinçaltına itilen duygu ve düşünceler vardır.
D)Orhan Kemal Çukurova’yı Zafer Doruk’a göre daha gerçekçi anlatır diyebiliriz.
E)Topluma göre yaşamak istemiyorsan, önce kendi doğrularının yarat.

19) Aşağıdakilerden hangisinde edatın gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Apartmanda sanki kimse yok gibiydi, etrafta hiç ses yoktu.
B)Bana göre pantolon bulunamamıştı, o nedenle utanıyordum.
C)Bu yol bu kadar uzun muydu, diye söylene söylene gidiyordu.
D)Çok yakından okuduğundan dolayı gözleri bozulmuştu.
E)Anladım ki annem kadar güzel yemek yapan yoktur.

20) Aşağıdakilerden hangisinde edat grubu cümle dolaylı tümleç görevindedir?

A)Elektronik eşyalara çocukluğundan beri ilgisi vardı.
B)Tiyatro salonunun önünde, akşama dek bilet sattılar.
C)Havalar iyice ısındığından beri bu saatlerde sokağa çıkılmıyor.
D)İlgi çeksin diye vitrin renkli, yapma çiçeklerle düzenlendi.
E)Kıskançlığından çıldırıyor, bu kadarına da ses çıkarmıyordu.Cevap Anahtarı:
1) D  2) C 3) A  4)A  5)E  6)A    7)B  8)B  9)B  10) A  11)B  12)D  13)D  14)C  15) A  16)E  17)B  18)C   19) A   20) E

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM TESTLERİ SORULARI ÇALIŞMALARI"

Back To Top -->