DERSKONUM.COM


11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem ORTAK 3.Yazılı Soruları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları
(1) ” Ben yaradılışımdan güzel değilim ” deyipte boynunu bükmek olurmu?
(2) Medeniyet dediğimiz bir bakıma, tabiatla savaşmak, tabiatı olduğu gibi bırakmayıp düzeltmek, insanoğlunun istediği hale getirmek değil midir?
(3) Öyle olnca insanlar arasındaki çirkinlikler de “Ne yapalım? Böyle doğmuş onlar! ” diyip çirkin bırakamayız.
(4) Onları da elimizden geldiğince gezelleştirmek görevimizdir.
Soru 1 – Parçanın 1. Cümlesindeki yazım yanlışlıklarını bularak düzeltiniz.(10 Puan)
Soru 2 -Yukarıdaki parça yazı türlerinden hangisine örnek olabilir? (10 Puan)
A-)Fıkra B-) Sohbet C-) Makale D-)Eleştiri E-) Anı
Soru 3 – Noktalı yerleri tamamlayınız.(30 Puan)
a)Yukarıdaki parçada ………… konusu işlenmiştir.
b)Öğretici metinlerde dil ………. işleviyle kullanılır.
c)Tiyatro ………….. bağlı bir metin türüdür.
d)Bir metnin, eserin olumlu veya olumsuz yönlerini anlatan öğretici metin türüne ……………. denir.
e)Fıkra yazıları ………. ve ………… yayımlanır.
Soru 4 -Aşşağıdaki yargılar Doğru ise (d) yanlış ise (Y) yazınız.(30 Puan)
a)Biyografilerde derlenen bilgilerin bilimsel araştırma yöntemleriyle bir araya getirilmesi zorunludur.( )
b)Makalelerde kanıtlama amacı yoktur.( )
c)Edebiyatımızda ilk makale örneği Şinasi tarafından yazılmıştır.( )
d)Anılar, günü gününe ve belgelere dayalı olarak yazılır.( )
e)Söylev, sözlü anlatım türlerinden biridir.( )
Soru 5 -”Şehrin üstüne kara bulutlar çöktü.” cümlesindeki ses olaylarını bulunuz.(10 Puan)
Soru 6- Okulun önünde birkaç öğrenci öğretmenlerini bekliyordu.” cümlesindeki tamlamaları bularak çeşidini yazınız.(10 Puan)

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem ORTAK 3.Yazılı Soruları"

Back To Top -->