11.SINIF Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 


S1- Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebeplerini yandaki boşluklara yazınız.(2×5=10 puan)
Ben 21 Mart 1978 yılında doğmuşum.(……………………………………………………………………..)
Sevda Hanım’a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, sorunlarını anlatır.(……………………………)
İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber verseydin bari.(…………………………………………………..)
Viraja hızlı giren aracın lastiği patladı ve kaza yaptı ( ……………………………………………………….)
Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır(………………………………………………)
S2- Eleştiri türünün Türk Edebiyatı’ndaki ustalarının 5 tanesinin isimlerini yazınız. .(2×5=10 puan)
S3- Deneme ile makaleyi her yönüyle karşılaştırınız.(2×5=10 puan)
S.4-Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türlerini ve yazarlarını yazınız. ( 2×5=10 puan )
ESERTÜRÜYAZARI
Demdeme
Kavgalarım
Tanpırar’ın Şiir Dünyası
Diyorlar Ki
Tahrib_i Harabat
METİN
A- Mademki ölümün önüne geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrates’e : “ Otuz zalim seni ölüme mahkûm etti. Denildiği zaman o da : “ Tabiat da onları!” demiş.
Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalıktır. Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de her şeyin ölümü olacaktır. Öyleyse yüz sene daha yaşayamayacağız diye ağlamak, yüz sene evvel yaşamadığımıza ağlamak kadar deliliktir. Ölüm, başka bir hayatın kaynağıdır. Bu hayata gelirken de ağladık, eziyet çektik; bu hayata da eski şeklimizden soyunarak girdik.
METİN
B-“ Yazar bu eserinde bir köyün yaşam gerçeğini ortaya koymaya çalışıyor. Ele aldığı çevreyi ve insanları çok iyi tanıyor. Tanıdığı bu insanların hayat hikâyesinden bir roman yaratmaya çalışmış. Ancak romanı okuyup bitirdikten sonra olayların her ayağı bir yerde havada kalıyor; olayları tek kesit üzerine oturtunca, romandan çok öykü yazmış oluyor.  İnsanoğlu yazı türlerini değerlendirirken olay örgüsünü bütünüyle düşünmeli ve öyle değerlendirmelidir. Yoksa havanda su döver durursunuz.
S5Yukarıdaki A ve B metinlerin türleri nedir? Nedenini kısaca açıklayınız.(2×6=12p)

A-METNİ                              B-METNİNedeni                                   Nedeni
    
S6-Aşağıdaki cümlelerdeki kelime gruplarını bulup karşılarına yazınız. (2×5=10)
(I)Düşman, bize ülkeyi yer yer ateş yığınlarıyla örtülü virane halinde bıraktı.
(II) Annesi akşama doğru aniden gelmişti
( III)Fırat kıyısında üzüm gözlü yar kaldı.
(V)Öğrencimizin dedesi Hasan Çavuş, büyük bir kahramandı
(IV) Senin için ağladığım yalan mı?
S7-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?(8Puan)
A) Röportaj genellikle gazete ve dergilerde yayımlanan bir yazı türü olmasının yanında, radyo, televizyon, sinema röportajları da vardır.
B) Haber değeri taşıyan önemli ve güncel bir olay, durum veya kişiler ile ilgili ayrıntılı bilgi veren gazete ve dergi yazılarına röportaj denir.
C) Gazetede yayımlanan haber yazıları, olayları öznel bir şekilde aktarırken, röportaj yazılarında sanatçı kendi duygu ve düşüncelerine yer vermez.
D) Röportaj yazarı, okuyucuyu etkileyebilmek için konusuna çarpıcı bir giriş bölümü hazırlar ayrıntıları ise gelişme bölümünde aktarır.
E) Röportajlar, “bir yeri konu alan”, “insanı konu alan” ve “bir eşyayı” konu alan röportajlar olmak üzere üçe ayrılır

S8)-Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri getiriniz.(5×2=10)
A)Ünlü  kişileri çeşitli  yönleriyle tanıtmak  veya toplumu  ilgilendiren  önemli bir  konuyu aydınlatmak  için  ünlü  kişilerle veya  uzmanlarla  yapılan  görüşmelere…………………………..denir.
B) Bir kimsenin başından geçen ya da kendi yaşamında ortaya çıkan olay, oluşum ve olguları; bilgi, gözlem ve izlenimlerine bağlı kalarak anlattığı düz yazı türüne ……………….. denir.
C) Yazarın gündelik yaşamında karşılaştığı insanlarla yaptığı konuşmayı yazıya aktarmasıyla oluşan yazı türüne………………………denir.
D)Eleştiri yazarlarına eskiden ……………………………. adı verilirdi.
E………………………………….eleştirilerde eserin toplumsal olay  ve  olgularla bağlantısı, toplumsal gelişmeye  katkısı üzerinde  durulur.
S9)-Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.(10×1=10puan)
a.(    )  Eleştiride bilimsel bir yaklaşım ile ortaya konulan yargılar vardır.
b.(    ) Makalelerin anlatımında söz oyunlarına, mecaza ve günlük konuşma diline yer verilmez.
c.(    ) Deneme, ben merkezli, nesnel yazılardır.
d.(    ) Fıkralar gazete ve dergilerde özel başlık altında yayınlanır.
e.(    ) Haber yazılarında olay ortaya konur ve kişisellik ön planda tutulur.
f(    ) Röportajlar bir yazı dizisi biçiminde de yayımlanabilir.
g (   ) Nesnellik ve bilimsellik, makalenin en belirgin özelliğidir.
h(   )  Makale türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi Namık Kemal’dir.
I (  ) Deneme, yazarın deneyimlerinden hareketle oluşturduğu yazı türüdür.
İ (   ) Fıkra türü, güncel olayların dışında da yazılır.
S10)-Fıkra türünün özelliklerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız.(5×2=10 puan)

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları "

Back To Top -->