10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem ORTAK Sınav Soruları ve Cevapları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem ORTAK Sınav Soruları ve Cevapları

YAZILI SORULARI ile ilgili görsel sonucu
1-      Divan şiirinin kaynaklarını yazınız? 5 puan
              Tarih, siyer,Kuran-ı Kerim, Türk Mitolojisi, Arap ve Fars kaynakları, menkıbeler,
2-      Türk dilinin tarihi gelişimini göz önüne alarak ,divan  şiirinin  ,Türkçenin  hangi dönemine rastladığını yazınız. 5 puan
             Osmanlı Türkçesi Dönemi
3-      Kasidenin bölümlerini sırasıyla yazarak birer cümle ile  izah ediniz. 10p
             Nesib-Teşbib, girizgah, methiye,fahriye, tegazzül,dua
4-      Divan edebiyatı, Batıda ortaya çıkan edebi akımlara benzeyen, edebi anlayışlarla yoğrulmuştur. Bu akımların isimlerini yazarak açıklayınız. 15
             Tasavvuf, Türk-i Basit, Sebk-i Hindi, Mahallileşme
5-      Aşağıdaki eserlerin yazarlarını, türlerini karşılarına yazınız. 10p
                                              Yazarı                                   Kısa bilgi
a-      Mecâlis-i Sebâ      :     Mevlana
b-      Fezâil- i Mekke     :     Baki              
c-      Makalat                 :     Hacı Bektaşi Veli
d-     Mantıku’ut Tayr    :      Gülşehri
e-      Beng ü Bâde          :   Fuzuli

6- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 5p
a- Bütün beyitleri aynı tema etrafında şekillenmiş gazellere …yek-ahenk gazel………………………denir.
b- Bir gazelin her beyti aynı ustalıkta söylenmişse……yek avaz gazel…………………………..denir.
c-Gazelleri bir makamla okuyan kişiye ……gazelhan………………….denir.
d- Öğüt veren gazellere …hikemi gazel…………………..denir.
e- …kaside……………….belli bir amaçla yazılmış şiir demektir.
7-Tuyuğ’un aruz ölçüsünü , temsilcilerini yazarak , tuyuğ hakkında kısaca bilgi veriniz. 10p
FailatünX2 failün, Kadı Burhanettin, tek dörtlük, Türklerin kazandırdığı nazım şekli

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem ORTAK Sınav Soruları ve Cevapları"

Back To Top -->