ZARF KONUSU TESTİ 2. TEST ZARFLAR TESTİ B 11 SORU

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ZARF KONUSU TESTİ ZARFLAR TESTİ

1. I. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
II. Bu şehir o eski İstanbul mudur?
III. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
IV. Sokak lambaları birden yanıyor
V. Kaldırımlarda yağmur kokusu...
Bu dizelerden hangisinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
2. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zarf değildir?
A) Çocukları sorguya çektiler teker teker.
B) Adamın gözleri mutluluktan ışıl ışıl parlıyordu.
C) Sizi bulmak için akşama kadar ev ev dolaştık.
D) Haziran geldikten sonra havalar günden güne ısınır.
E) Üç gün boyunca tüm caddeler pınl pınldı.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türce özdeş sözcüklerin altı çizilmiştir?
A) Şair bu dizelerde neyi anlatmak istemiş?
B) Bize niçin uğramadığını çok merak ediyorduk.
C) Ben de iyi insanlarla iyi geçinmek isterim.
D) Son kitabı hiç beğenilmedi.
E) Bence bu şairimizin en güzel şiiri budur.
4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ötekilerden farklı türde bir zarf vardır?
A) İsmini dinleyeceksin serin esen rüzgârda
B) Hatırlayacaksın beni gözlerin yaşla dolu
C) Bu mahallelerde ömürler akşamüstü başlar
D) El ele dolaştığımız bahçelere düştü yolum
E) O küçük ev bana saray gibi göründü

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?
A) Cemal Bey bu katta değil, bir de yukarı kata bakınız.
B) Yıllar önce ayrıldığı ülkesine mühendis olarak geri döndü.
C) Evde canı sıkılınca hava almak için dışarı çıkmış.
D) Arabanızı biraz ileri çekerseniz kapının önü açılmış olur.
E) Yemek yenilen salon dolunca biz aşağı indik.

6. Zarflar sıfatların derecelerini de artırır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?
A) Hastamız birkaç gündür çok iyi görünüyor.
B) Bu hafta yine çok işimiz var.
C) Ara sıra şekerli besinler tüketmesinin çok zararı olmaz.
D) Eve geç gidince babası Cenk'e çok kızmış.
E) Şehre yakın bir bölgede çok güzel bir evleri vardı.

7. I. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
II. Karşı damda bir güneş parçası
III. İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar
IV. Bağıra çağıra düşerim yollara
Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf (belirteç) vardır?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve IV.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması zarf (belirteç) görevinde kullanılmıştır?
A) İstanbul’un cefası da çoktur, sefası da.
B) Yaz aylarında şehirdeki insanlar kıyı kasabalarına giderler.
C) Kasaba ve köylerin yollan yeniden düzenleniyor.
D) İşten döndükten sonra evin bahçesinde çay içerdik.
E) Denizden esen meltem, kasabayı serinletiyordu.
9. Şimdi(I) kavak ağaçları görünüyor
Penceresinden
Gündüzleri(II) yağmur yağıyor
Ay doğuyor geceleri(III)
Ve pazar(IV) kuruluyor karşı(V) meydanda
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri zarf (belirteç) değildir?
A) I. ve II. B)l.ve lll. C) II. ve III.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hal eki alan sözcük fiili durum yönüyle nitelemiştir?
A) Bir pazar günü tüm arkadaşlarla bizim evde toplanalım.
B) Dün durumu oldukça iyiydi, bizi ayakta karşıladı.
C) Toplantı salonundaki kalabalığın içinde gözlerim seni aradı.
D) Yaptığı her işte mükemmellik arar, kimseyi işine karıştırmazdı.
E) Yetiştiremediği bazı işleri hafta sonu tamamlayacakmış.

11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat tamlaması zarf (belirteç) görevindedir?
A) Beş kuruşun varsa beş yere düğümle.
B) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
C) Az eli aşta gör, çok eli işte gör.
D) Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.
E) Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda.
1.D2.E3.B4.C5.A6.E7.B8.B9.E10B
11.E


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "ZARF KONUSU TESTİ 2. TEST ZARFLAR TESTİ B 11 SORU"

Back To Top -->