DERSKONUM.COM


NİYAZİ KİMDİR FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

NIYAZI EDEBI YONU, NIYAZI HAKKINDA KISA BILGI, NİYAZİ EDEBİ KISILIGI, NİYAZİ KİMDİR FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ, ŞAİR VE YAZAR, NIYAZI KİDİR ESERLERİ,
Şâir. Malatya’da doğdu. Tasavvuf eğitimi görmüş, bunun İçin Malatya, Mardin, Bağdat ve Kerbelâ gibi İllerdeki şeyh­lerin yanında bulunmuştur. 1646 yılında İstanbul’a geldi. Halveti tarikatının Mısriyye kolunu kurup Bursa’da şeyh ol­du (1670). Önce Rodos’a (1673), sonra iki defa Limni Adası’na sürüldü (1691,1694). Sürgünde öldü.
Tasavvuf edebiyatı şairlerindendir. Aruz vezni ile yazdığı şiirlerde Fuzuli‘nin, hece vezni ile olanilahierinde de Yunus Emre’nin tesiri görülür. Şiirlerinin teması din ve tasavvuftur.
Dîvân’ı yeni yazı ile defalarca basıldı. İbrahim Yurdoren bu dîvandaki şiirlerin açıklamasını yayımladı (1966). Mevâldü’l-İrfan adlı eserini de Süleyman Ateş, İrfan Sofraları adı ile Türkçe‘ye çevirdi. Niyazi hakkında en Önemli çalışmayı Abdülbaki Gölpınarlı yapmış, istanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası’nda neşretmiştir (C. VII, 1972).

NİYAZİ ŞAİR ile ilgili görsel sonucu

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "NİYAZİ KİMDİR FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ"

Back To Top -->