DERSKONUM.COM


MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI ESERLERİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

MEHMET FUAT KOPRULU FIKRI EDEBI YONU KISILIGI, MEHMET FUAT KOPRULU HAYATI EDEBI KISILIGI ESERLERI, ŞAİR VE YAZAR, FUAT KOPRULU KİMDİR ESERLERİ, 


MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ (1890 -1966)
Sanatı ve Eserleri
 •  Edebiyat tarihçisi, araştırmacı ve siyasetçidir.
 • Üniversite yıllarında şiire ilgi duyan sanatçı, Batı edebiyatıyla ilgili araştırmalar yapmıştır.
 •  Sanat hayatına Fecr-i Âtî topluluğunda şiir yazarak başlamış, daha sonra Millî Edebiyat akımına katılmıştır.
 • Millî Edebiyat hareketine katıldıktan sonra, sanatsal içerikli eserlerden ziyade, bilimsel eserler yazmış, modern yöntemler kullanarak Avrupai tarzda edebiyat tarihçiliğinin temellerini at­mıştır.
 • Türk edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilim ada­mıdır.
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine geçtikten sonra edebiyat ve edebiyat tarihi ile ilgili önemli çalışmalar yap­mış; Bu doğrultuda "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar", "Türk Edebiyatı Tarihi", "Divan Edebiyatı Antolojisi", "Türk Saz Şairleri" gibi eserleri kaleme almıştır.
 • Türklerin kendi kültür ve medeniyetinin yabancılardan öğ­renilmesine karşı çıkan sanatçı; Türk edebiyatı tarihi, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, Türk dili, Türk sanatı ve müziği alanlarında incelemeler yaparak eserler yazmıştır.
 • Yaptığı edebiyat tarihi çalışmalarıyla birçok sanatçıyı bilim dünyasına kazandırmıştır.
 • Bilimsel tarihçiliğin ilk örneklerini veren sanatçı, çeşitli uygar­lıkların etkisinde kaldıkları için farklılık gösteren Türk boyları­nın edebiyatlarını bir bütün olarak ele almıştır.
 • Ziya Gökalp'ın çıkardığı "Yeni Mecmua"da hece vezniyle ve millî konuları işleyen şiirler yazmıştır.
 • Şairlerimiz ve şiirleri üzerine yaptığı tanıtma ve incelemelerini daha çok "Yeni Mecmua"da yayımlamıştır.
 • Özellikle edebiyat tarihi konusunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan sanatçı, Türk edebiyatı tarihinin kurucusu sayılmış; edebiyatı "tarih-eser-şahıs" üçgeninde modern ve bilimsel yöntemlerle incelemiştir.
 • Eserlerini Millî Edebiyat'ın dil anlayışına uygun olarak sade bir Türkçe ve akıcı bir üslupla yazmıştır.

Makale
Hayat-ı Fikriye, Bugünkü Edebiyat
İnceleme -
mdebiyat
Tarihi
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Edebiyat Araştırmaları, Türk Edebiyatı Tarihi (2 cilt), Türk Saz Şairleri, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, Bugünkü Edebiyat, Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler, Türkiye Tarihi, Tevfik Fikret ve Ahlakı
Şiir
Mektep Şiirleri

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI ESERLERİ"

Back To Top -->