DERSKONUM.COM


KÖROĞLU FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ HAYATI MADDELER HALİNDE

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

KÖROĞLU EDEBİ KİŞİLİĞİ, KÖROĞLU FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ HAYATI, KÖROĞLU KİMDİR HAKKINDA BİLGİ, ŞAİR VE YAZAR, KÖROĞLU KİMDİR ESERLERİ,

KÖROĞLU MADDELER HALİNDE

 • KÖROĞLU (16. YÜZYIL):
  ♦ On altıncı yüzyılın sonlarına doğru, Kafkaslardan Rumeli’ye kadar, ünü bütün Osmanlı ülkesine yayılan bir saz şairidir.
  ♦ Şiirlerini dolduran samimi eda, coşkun lirizm, Celali isyanları döneminin eğilimlerine uygun kahramanlık ruhu, onun eserlerini yüzyıllarca yaşatmış ve tarihi şahsiyeti unutularak destansı bir nitelik kazanmıştır.
  ♦ Bazı edebiyat tarihçilerine göre hem eşkıya, hem de hece vezniyle şiirler söyleyen bir halk ozanıdır. Kimileri ise onun ünlü halk destanının kahramanından ayrı bir kişi olduğu görüşündedir.
  ♦ Şiirlerini hece ölçüsüyle söylemiştir.
  ♦ Divan edebiyatından ve tasavvuftan etkilenmemiştir.
  ♦ Koçaklama şiir türünün Köroğlu ile başladığı söylenebilir.
  ♦ Düşmana meydan okurken ya da koçaklarına öğüt verirken üslubunda görülen sert eda, özlem duygularını dile getirirken yumuşar, lirizme kayar.
  ♦ Âşıkların piri sayılır. Âşık fasıllarında önce Köroğlu türküsü söylenir. 
 • KÖROĞLU
 • 16.yüzyılda yaşadığı sanılan halk ozanıdır.
 • Bolu Beyinden babasının öcünü almak için dağa çıkıp eşkıya olan ama yiğitlik ve yardımseverliğiyle halkın gönlünde destanlaşan Köroğlunun kim olduğu kesin bilinmemektedir.
 • Başkaldırının, isyanın şairidir.
 • Din dışı konularda şiirler yazmıştır.
 • Sultan Murat (II.) zamanında savaşlara katılmıştır.
 • Köroğlu adlı halk kahramanıyla aynı adı ve özellikleri taşıdığı için ikisi aynı kişi olarak anılmıştır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "KÖROĞLU FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ HAYATI MADDELER HALİNDE"

Back To Top -->