EK FİİL (EK EYLEM) KONU ANLATIMI DERS NOTLARI ÖRNEKLİ ANLATIM

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

EK FİİL (EK EYLEM)


Mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem olarak kullandıran ve çekimlenmiş fiillere gelerek bileşik çekimli fiiller oluşturan “imek” fiiline ek fiil denir.
Ek fiilin iki görevi vardır:

1. İsim soylu sözcükleri yüklem yapmak.
Ek fiil, isim soylu sözcükleri yüklem yaparken dört kip ekinden yararlanır. Bu kip ekleri şunlardır:
a. Görülen geçmiş zaman: -di
b. Duyulan geçmiş zaman: -miş
c. Geniş zaman: -r
d. Dilek şart kipi: -sa, -se
Şimdi bunları kısaca görelim.
a. Bilinen geçmiş zaman (idi) : İsimlere (-idi) eki getirilerek yüklem yapılır. Özneyi oluş üzerinde gördüğünü anlatır.  
Çalışkandım (çalışkan – i di – m)Çalışkandın
Çalışkandı
Çalışkandık
Çalışkandınız
Çalışkandılar
“Metin çalışkandı.”
cümlesinde “çalışkan” sözcüğü ek fiilin görülen geçmiş zamanı ile yüklem olmuştur.
b. Öğrenilen geçmiş zaman (imiş) : Öznenin başkasından duyulan bir oluş içinde bulunduğunu gösterir.
Çalışkanmışım (çalışkan – i miş – ler)
Çalışkanmışsın
Çalışkanmış
Çalışkanmışız
Çalışkanmışsınız
Çalışkanmışlar

                                               Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN 
                                                                              Muğla Ünv.

 “Metin çalışkanmış.”
cümlesinde “çalışkan” sözcüğü ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı ile yüklem olmuştur.
c. Şart kipi (ise) : İsimlere getirilen (-ise) eki cümleye koşul anlamı katar.
Çalışkansam (çalışkan – ise- m)
Çalışkansan
Çalışkansa
Çalışkansak
Çalışkansanız
Çalışkansalar
“Metin ya çok çalışkansa.”
cümlesinde “çalışkan” sözcüğü ek fiilin şart kipi ile yüklem olmuştur.
d. Geniş zaman : Bu zaman çekiminde ek fiil diğer çekimlerinde olduğu kadar belirgin değildir. Diğerleri, eklendiği sözcükten “idi”, “imiş”, “ise” diye ayrılabildiği hâlde, geniş zamanda ayrılmaz.
Çalışkan – ım
Çalışkan – sın
Çalışkan – dır
Çalışkan – ız
Çalışkan – sınız
Çalışkan – dırlar
“Metin daha çalışkandır.”
cümlesinde “çalışkan” sözcüğü ek fiilin geniş zamanı ile yüklem olmuştur.Ek fiilin Olumsuzu
Ek fiille çekimlenmiş sözcüklerin olumsuzu “değil” sözcüğü ile yapılır.
Çalışkandım   çalışkan değildim.
Çalışkanmış   }      çalışkan değilmiş.
Çalışkansa      }     çalışkan değilse.
Çalışkanım    }  çalışkan değilim.
Yukarıdaki örneklerde ek fiilin olumsuz çekimi görülmektedir. Diğer fiillerin “-ma, -me” ile, ek fiilin “değil” ile olumsuz yapılması, ek fiilin bulunmasını oldukça kolaylaştırır.
“Kısa sürede eve vardı.”
“Sınıfta on kişi vardı.”
cümlelerinde altı çizili sözcüklerden hangisinin ek fiil aldığını bulmak için cümleleri olumsuz yaparız. Birinci cümlenin yüklemi,
“Kısa sürede eve varmadı.”
şeklinde olumsuz yapılabilir. İkinci cümlenin yüklemi,
“Sınıfta on kişi varmadı.”
şeklinde söylenemeyeceğine göre, ikinci cümle ek fiil almıştır.

Ek fiilin Soru Şekli
Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi “mi” ile yapılır. “mi” sözü isimle ek fiil arasına girerek kullanılır.
Çalışkanım      }    çalışkan mıyım?
Çalışkanmış    }   çalışkan mıymış?
Çalışkandım   }   çalışkan mıydım?

2. Ek fiilin ikinci görevi birleşik zamanlı fiillerin oluşmasını sağlamaktır
BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER
Basit zamanlı fiil, fiilin tek bir zaman veya kip bildirecek şekilde çekimlenmesiydi. Bileşik zamanlı fiil ise, fiilin birden çok kip ve zaman bildirecek biçimde çekimlenmesiyle oluşur. Basit çekimli fiillere ek fiilin getirilmesiyle yapılır.
Birleşik zamanlı fiiller üç grupta incelenir.


a. Hikâye birleşik zaman : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin “idi” şekli getirilerek yapılır.
gel – miş – idi – m  }  gelmiştim
örneğinde, fiilin çekimini adlandırırken “gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş zamanının hikâyesi” deriz.
Biliyorduk (bilmek fiilinin şimdiki zamanının hikâyesi)
Bildiydik
Bilmiştik
Bilirdik
Bildiydik
Bilmeliydik (bilmek fiilinin gereklilik kipinin hikâyesi)
Bilseydik
Bileydik

b. Rivayet birleşik zaman : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin “imiş” şekli getirilerek yapılır.
gel – ecek – imiş – m    }     gelecekmişim
Biliyormuşum (bilmek fiilinin şimdiki zamanının rivayeti)
Bilecekmişim
Bilmişmişim
Bilirmişim
Bilmeliymişim (bilmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti)
Bilseymişim
Bileymişim

c. Şart bileşik çekim : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin “ise” şekli getirilerek yapılır.
Bil – ecek – ise     }  bilecekse
Biliyorsanız (bilmek fiilinin şimdiki zamanının şartı) 
Bildiyse
Bilmişse
Bildiyse
Bilirse
Bilmeliyse (bilmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "EK FİİL (EK EYLEM) KONU ANLATIMI DERS NOTLARI ÖRNEKLİ ANLATIM"

Back To Top -->