2014-2015-2016 10. sınıf dil ve anlatım 2. dönem 2. sınav soruları ve cevapları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Eğri büğrü yollardan geçerek geldik bu kasabaya.
B) Bahçesinde kırmızı kırmızı güller yeni açmış gibiydi.
C) Çocuk mini mini elleriyle yazı yazıyordu.
D) Adam ne yapacağını uzun uzun düşündü.
E) Çocukluğunda bile kısa kısa hikâyeler yazardı.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belirtme hem niteleme sıfatı kullanılmıştır?
A) Ben bir garip diyara geldim.
B) Kimse bu hâlimi bilmez benim.
C) Güzel, temiz dilim var benim.
D) Bu dilimi şu insanlar bilmez benim.
E) Deli gönlüm asla uslanmaz benim.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?
A) Aç katık istemez, uyku yastık istemezmiş.
B) Çınar ağacının koyu gölgesinde oturuyordu.
C) Bu hafta sonu onlar balık tutmaya gidiyor.
D) Ağaçların sarı yaprakları artık dökülüyor.
E) Anlatılan hikâyeleri herkes zevkle dinliyordu.
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde coşku ve heyecana bağlı anlatımdan yararlanılmamıştır?
A) Bana bir gurbet adı gönder
Bir de anımsamak için sevdiklerimi
B) İnsanın kötüsü iyilikten bilmez
Kursaksıza öğüt versen de almaz.
C) Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben.
D) Yüreğinde deli taylar eşinen
Bir baş görsem sen gelirsin aklıma
E) Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için; rüzgâr bekliyor.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?
A) Bile bile aldanmak herkesi kahreder.
B) Birileri bahçede açan güzel gülleri koparmış.
C) Birkaçı yakalandığı hastalıktan daha kurtulamadı.
D) Başkalarının bize önem vermesi cesaretimizi artırır.
E) Bu güzel haberi alınca bütün çocuklar sevindi.
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tamamıyla isim olan sözcüklerden oluşmuştur?
A) Önüne çıkan fırsatları dikkatle değerlendirerek bugüne geldi.
B)Bu sokaklar onun çocukluğunun geçtiği yerlerdi.
C) Su kenarları, duvar dipleri çocukların eğlence yerleriydi.
D) Bu çocuklar birer altındır, bunu zamanla siz de anlayacaksınız.
E) O, çok eski bir aile dostumuzun yakın akrabasıydı.
7- Aşağıdakilerden hangisi destansı bir anlatıma sahip değildir ?
A) Dede Korkut Hikayeleri
B) Milli marşlar
C) Varsağı
D) Kahramanlık şiirleri
E) Koşma
8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dönüşlü çatılı bir eylemdir?
A) Esir kuşlar gibi bir oraya bir buraya sıçrıyorum bazen
B) Gece geç saatlerde evine dönmesine rağmen işinden bıkmıyordu.
C) Elbisesini üç saatte ancak giyindi.
D) Her şeye rağmen okumayı uyumaya tercih ederim.
E) Gölgesinden korkan biri için bu iş çok ağır olmaz mı?
9- Aşağıdakilerden hangisi emredici anlatım türüne girmez ?
A) kanunlar
B) trafik kuralları
C) yönetmelikler
D) kullanma kılavuzu
E) sanat yazıları
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” farlık görevde kullanılmıştır?
a) Kuru pantolon ile balık tutulmaz.
b) Okumayı sevmeyen insanlar ile bir yere varılamaz.
c) Yenilmesi gereken ilk düşmanlar öfke ile umutsuzluktur.
d) Çevresindeki güzellikler ile neden ilgilenmez insanlar?
11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A.Bu iki durum arasında, çok küçük bir nüans farkı vardır.
B.Dün akşam Forsa diye bir hikâye okudum.
C.Birçok öğrenciler, dünkü deneme sınavın giremediler.
D.Takımımız yine son saniye golüyle maçı kazandı.
E.Filmde gördüğüm o acı feryatlar ve bu son sahne,
12. Bugün bile gözümün önünde ve kulaklarımda çınlıyor.
Güzelliğin görece olduğu doğru değildir. Toplumu oluşturan bireyler birçok “güzel” tanımında birleşiyor. Bir bakıma moda konusuna benziyor bu. Moda, başlangıçta bir tür kişisel ve yaratılan güzelliktir, yeni olduğu için de görecelidir. Ancak bu yaratılan güzellik gerçekte ortak bir çabanın ürünüdür. Eliot’un dediği gibi; “Bugün geçmişle yönetilir; geçmiş de bugünle değişime uğrar.” Nitekim bunun böyle olduğunu, güzelliğin ortak bir çabadan kaynaklandığını, son yıllarda yapılan on araştırmadan sekizi doğruluyor.
Bu parçada öne sürülen düşünceyi açıklamak için şu yollardan hangisine başvurulmamıştır?
A) Tanımlamaya yer verme
B) Örneklendirmeye gitme
C) Karşılaştırmaya başvurma
D) Tanık gösterme
E) Sayısal verilerden yararlanma
13.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı yolla oluşturulmuş bir birleşik isimdir?
A. Dağlardan her yaz kuşüzümü toplardık.
B. Akşam olunca gökyüzünü sığırcıklar kap¬lardı.
C. Eskiden ebegümeci ilaç yapımında kulla¬nılırmış.
D. Bu şirin derede alabalıktan bol bir şey yok.
E. Geceleri ateşböceği yakalamaya bayılırdık.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir isim mecaz anlama gelerek soyut anlam kazanmıştır?
A.Saçların beyazlayınca anlarsın gençliğinin kıymetini.
B. Çok yorgun ve hasta olduğundan dünkü davete katılmadı.
C.Onun kafasında ne tilkiler dolaştığını sen asla tahmin edemezsin.
D.Kuraklıkta ağaçların bile yaprakları kavrulmuş, kararmıştı.
E. Çok kitap okuyunca aklım karışıyor zihnim yoruluyor.
15. Nesne alabilen fiiller geçişli, alamayan fiiller ise geçişizdir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsizdir?
A.Okulun bahçesine çam fidanları dikecekler.
B.Kardeşim okumayı yazmayı henüz sökemedi.
C.Ben de senin gibi sabahları erken kalkmayı seviyorum.
D.Gökyüzünde kuşlar özgürlüğe uçuyor.
E.Sevgiyle çapan gönüller insanları mutlu eder.
16. Geçişsiz iken “-t, -r, -tır” eklerinden birinin getirilmesiyle geçişli yapılan fiillere oldurgan fiil denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır?
A. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler
B. Duygular buğu buğu akar içimize
C. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
D. Şiir bir gözyaşıdır isteyenin gözlerinde
E. Yağmur ol, dol gönlüme kelimeler, heceler
17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A. Derin, siyah gözlerine uzun uzun baka¬cağım bir gün.
B. Uzun kış gecelerinde komşularla laflıyoruz.
C. Burada herkes, her şey ilk günkü gibi taze duruyor.
D. Sen gel de dedikleri kendin uygula önce.
E. Konu dışındaki konuşmalar hep boş şeylerle geçmiş.
18.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde türemiş bir fiil vardır?
A. Günbatımı kızıllaşır ötelerin ufku.
B. Hep yağmuru görürdüm düşümde.
C. Vaktinde gelir mi bulutların mektubu?
D. Bugün üzgün gördüm kınalı kekliği.
E. Yumdu gökyüzü mavi gözlerini.
19.Aşağıdakilerden hangisi “emredici bir anlatım” özelliği taşır?
A. Terapi
B.Nasihat
C. Varsayım
D. Tahmin
E. Eleştiri
20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik bir fiil vardır?
A.Bütün satranç oyunlarının galibi sendin.
B.Keşifler çağındayız şimdi, atlar denize sürülmüyor.
C.Nedir canlının hakikati, eşyanın hakikati?
D. Yandıkça parıldayan bir elmas gibisin.
E. Bu keşifler çağında fethedilsin her gezegen.
21.Öğretici anlatım ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.Öğretici metinler farklı yorumlara açık olmamalıdır.
B.Öğretici metinlerde söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam taşıyan kelime ve söz gruplarına yer verilmez.
C.Bu metinler açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır.
D.Öğretici metinlerin açık, duru ve anlaşılır olması gerekir.
E. Bu metinlerde mümkün olduğu kadar çok ayrıntı ve yan bilgiye yer vermek gerekir.
22.Çalışmalarımız sonuç verdi. Neler mi oldu? Ot bitmeyen bozkırlar, ipek gibi yumuşak topraklı ovalara dönüştü. Tarlalar, arı kovanları gibi uğulda­maya başladı. Toprağın derinliklerinde uyuyan sular yeryüzüne çıkarıldı. Kova kova süt veren inekler, kovan kovan bal veren arılar yetiştirildi. Sofraları, el ele verilerek üretilen yiyecekler süsledi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Benzetme sanatından yararlanma
B) Öykülemeye başvurma
C) Yinelemelere yer verme
D) Betimleme yapma
E) Tanık gösterme
23.Yirmi yaşından fazla göstermeyen bir genç, çadırın önünde yan yatırılmış el arabasının üstüne oturmuş saz çalıyordu. Fenerin aydınlattığı alnı, ter damlalarıyla kaplıydı. Sazının sapı, şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altında bir canlı gibi titriyordu. Tellere vuran sağ eli, küçük fakat kendinden emin hareketler yapıyordu. Gencin eli, sazın gövdesine yaklaştıkça insan, saz ile el arasında gizli fakat çok anlamlı bir konuşma olduğunu sanıyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleme
B) Tartışma
C) Açıklama
D) Öyküleme
E) Karşılaştırma
24. “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?
a) Adam yalnız yaşamaya bir türlü alışamamıştı.
b) Arkadaşım beş yıldır bu evde yalnız kalıyor.
c) Büyük yazar, sonunda bu yolda yalnız kaldı.
d) Biz de geliriz; yalnız çok oturmayız.
e) Bu konuyu yalnız o biliyordu.
25.. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?
a) Dün bir şal gibi dolandı boynuma
b) Gökyüzü ağarıncaya dek
c) Gökyüzünün maviliğine akarak
d) Su kadar maviyken gökyüzü
e) Bir haykırışla ürperdi her yer

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "2014-2015-2016 10. sınıf dil ve anlatım 2. dönem 2. sınav soruları ve cevapları"

Back To Top -->