12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2015-2016

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI TEST SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Resim yazısı ekle

12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI  VE CEVAP ANAHTARI


1.Romanlarda Doğu-Batı uygarlıkları, madderuh-insan psikolojisi, toplumsal değişme sonucu bunalımlar gibi konuları işlemiş; psikolojik tahlillere önem vermiştir. Kendince yazınsal değeri olmayan romanlarını “Server Bedi” takma adıyla yayımlamıştır. Sözde Kızlar, Yalnızız, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu yapıtlarından bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?
A) Yaşar Kemal      B) Peyami Safa     C) Atilla İlhan    D) Tarık buğra        E) Ahmet Hamdi Tanpınar

2.Aşağıdakilerden hangisinde verilen sanatçıların tamamı,cumhuriyet döneminde eser vermiş sanatçılardan oluşmaktadır?           
A) Oktay Rıfat horozcu-Oktay Akbal-Mehmet Rauf
B) Yaşar Nabi Nayır-Vasfi Mahir Kocatürk-Tevfik Fikret
C) Ahmet Muhip Dıranas-Cahit Sıtkı Tarancı-Cahit Kulebi
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca-Nurullah Ataç-Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp-Ahmet kutsi Tecer-Kemalettin kamu

3.Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” topluluğu için söylenemez?
A) Söyeyişe anlamdan daha çok önem vermişlerdir     
B) Muski ve anlatım zenginliğini ön planda tutmuşlardır.    
C) Yedi Meşalacilere bir tepki olarak doğmuşlardır.
D) Eşyayı,görünümü,insanoğlunu sürrealistlerden daha da aşırıya giderek soyutlamışlardır.     
E) Şiirde metafizik,felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir

4.Çocukluk anılarını İstanbulun kenar mahallelerini, Burgaz Adasında geçen günlerini, balıkçıların yaşamını realist bir anlayışla işlemiştir. Bazı öykülerinde sürrealist (gerçeküstücü) etkiler görülür.Medar-ı Maişet Motoru,Kayıp Aranıyor adlı iki de romanı vardır. Önemli öykü kitapları (Semaver,Şahmerdan,Mahalle Kahvesi…) eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı,aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarık Buğra      B)Ömer Seyfettin    C)Haldun Taner
D)S.Faik Abasıyanık    E)Halikarnas Balıkçısı

5. O, romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu'nun kırsal yörelerini seçmiştir. Köy roman­larına alışılmışın dışında bir bakış açısı getirir. Ro­manlarında kahramanların kişiliğini anlatırken aldığı toplumsal kültürü göz ardı etmez. Halka önem ver­diği oranda doğaya da aynı anlayış ve sorumlulukla yaklaşır. "İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Yılanı Öldürseler" gibi pek çok eseri vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Yaşar Kemal  B) Haldun Taner   C) Kemal Tahir
D) Tarık Buğra   E) Necati Cumalı

6.Aşağıdakilerden hangisi bir edebiyat topluluğu değildir?
A) Beş Hececiler          B)Yedi Meşaleciler
C) Fecri Ati Edebiyatı  D) Tanzimat Edebiyatı
E)  Edebiyatçılar Derneği

7.Aziz Nesin ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mizah unsuru ağır basan öyküler yazmıştır.
B) Yapıtlarında toplumun aksayan yönlerini eleştirmiştir.
C) “Kuyucaklı Yusuf, Değirmen” eserlerinden bazılarıdır.
D) Gülmece öğelerini eserlerinde sıkça kullanarak Türkiye’nin toplumsal yapısını anlatmaya çalışmıştır.
E)  Toplumcu gerçekçi anlayışına bağlı bir sanatçıdır.

8.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
B) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.
C) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.
D) 1930″a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu ” gerçekçi bir çizgiye yönelir
E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

9.Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.
B) Hikaye ve romanı 1930 dan sonra toplumcu gereçekci bir çizgiye yönelmiştir.
C) Birinci yeniciler ölçü, kafiye ve mecazlı anlatımı tümüyle reddetmişlerdir.
D) Maviciler A. İlhan’ın çıkarmış olduğu dergiden adını almıştır.
E) Cumhuriyet edebiyatı Milli Edebiyatı konu ve söz bakımından devamı niteliğindedir.

10.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Anadolu’ya ve halka yönelme önem kazanmıştır.
B) Sanatçıların dili genellikle sadedir.
C) Şiirde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Eserlerde kurtuluş savaşı’nın etkileri görülür.
E) Şiirlerde Divan edebiyatı nazım şekillerine çok fazla yer verilir.

11. Sevet-i Fünun ve Cumhuriyet edebiyatına ait ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realist (gerçekçi) akımdan etkilenmeleri.
B) Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaları
C) Ağır bir dil kullanmaları
D) Halkın sorunlarıyla ilgilenmeleri
E) Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamaları


12.Aşağıdakilerden hangisi Milli Zevk ve anlayışını sürdüren şiir ile halk edebiyatının ortak bir özelliği değildir?
A) Hece ölçüsünü kullanmaları
B) Batı şiirinden etkilenmeleri
C) Sade ve anlaşılır bir dil kullanmaları
D) Memleket güzelliklerini anlatmaları
E) Ahengi uyak ve redifle sağlamaları

13. İlk öyküsü “Lades” ulus gazetesinde yayımlandı. 1951 yılında yazdığı “Pembe Evin Kaderi” adlı oyunu tanınmasını sağladı. Daha sonra “Şu Çılgın Türkler”, “Diriliş” gibi romanları yazan sanatçı 2013 yılında vefat etti.
Bu paragrafta tanıtılan sanatçımız kimdir?
A)Recep Bilginer     B)Necati Cumalı  C)Firuzan
D) Turgut Özakman       E) Güngör Dilmen

14. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyatın özellik­lerinden biri değildir?
A) Şiirde yalnız ulusal hece, yani hece ölçüsü kul­lanılmalı
B) Halka doğru düşüncesi temel alınarak hareket edilmeli
C) Yazı dilinde İstanbul'un kibar, hanımlarının kul­landığı Türkçe olmalı
D) Konular halkı ilgilendiren türden olmalı
E) Divan şiiri ve Tanzimat dönemi şiirleri örnek alın­malı.

15. İlk eserlerinde ferdi konulara eğilerek aşk konusunu ve kadın psikolojisini işleyen yazar sonraki yıllarda Türkçülük akımını benimseyerek realizmin etkisine girdi. Romanlarındaki çeşitli süslemelerden kaçındı. Bu dönemde; dönemlere, nesillere ve geleneğe gö­re eserler verdi. "Türkün Ateşle İmtihanı" adlı yapı­tında Kurtuluş Savaşı anılarını anlatan yazarın bir­çok romanı, hikâyesi vardır.
Yukarıdaki parçada sözü edile yazar, aşağıdakilerden hangisidir?                                                          
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Refik Halit Karay

16. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü farklıdır?
A) Aylak Adam    B) Yaban   C) Kaplumbağalar
D) Masumiyet Müzesi    E) Sisler Bulvarı

17. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet döneminde eser vermemiştir?A) Tevfik Fikret B) Reşat Nuri Güntekin C) Necip Fazıl Kısakürek D) Peyami SafaE) Halide Edip Adıvar

18. Makale türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Herhangi bir konu üzerinde görüş ve düşünceler ileri sürmek için yazılır. B) Konu üzerinde araştırma ve inceleme yapılır. C) İlk makaleyi Namık Kemal, Hürriyet gazetesinde yazmıştır. D) Ele alınan konularda kanıtlar göstermek esastır. E) Gazete ve dergilerde yayınlanan bir türdür.

19.Bireyin iç dünyasını esas alan yazarların yöneldiği konular arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yalnızlık       B)Toplumla çatışma     C)Bilinçaltı
D) Toplumsal sorunlar          E)Ruhsal bunalım

20. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hanımın Çiftliği - Orhan Kemal
B) Sarı Sıcak - Yaşar Kemal
C) Yaprak Dökümü – Halide Edip Adıvar
D) Mahalle Kahvesi – Sait Faik Abasıyanık
E) Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2015-2016"

Back To Top -->