12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ( 2014-2015-2016)

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları


1. İhtiyar elini bağrına soktu,
Dedi ki: “İstanbul muhâsarası,
Başlarken aldığım gazâ yarası,
İçinden çektiğim bu altın oktu!..”
a. Yukarıdaki manzum parçanın ölçüsünü, kafiye örgüsünü ve çeşitlerini üzerinde gösteriniz.(10 P)
2. “Sanki ben upuzun bir hikâye
En okunmadık yerlerimle”
Umutsuzlar Parkı şiirindeki bu dizelerde:
a. Şair kendisini neye benzetmektedir? (5 P)
b. Şair bu dizelerde ne anlatmak istemektedir? (5 P)
c. Attila İl¬han’ın “Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması” dizesi ile Umutsuzlar Parkından alınan dizeler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? (5 P)
3. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(10 P)
• 1980 sonrası Türk şiiri uzak çağrışımlarla yüklü imgelere değer vermesiyle ……………… şiirinin imge anlayışını devam ettirir.
• İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirde şairler kendilerini toplumun…………… olarak kabul etmişlerdir.
• ……………………………………………… Şairler şiire yükledikleri işlev bakımından Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, ve Nazım Hikmet’e bağlanırlar.
• Abdurrahim Karakoç’u halk şiiri geleneğine bağlılık yönünden Aşık Veysel ve Murat Çobanoğlu’ndan ayıran fark şiirlerini ……………………………. Söylememesidir.
. XX.yy. halk şiirinde Aşık Veysel, Aşık Çobanoğlu, Mahzuni gibi şiirlerini…………….eşliğinde besteli olarak söyleyen şairlerin yanında geleneğe bağlı kalmayan bazi şiirleri başkaları tarafından bestelen………………………………… gibi şairler de yetişmiştir.
• 1980 sonrası Türk şiirinde biçim ve ölçü bakımından …………………… ve …………………. Şiiri geleneğine dönüş yapılmıştır.
• İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde biçimden daha çok ………………………… önem verilmiştir.
• Kara Toprak ……………………………………..’in şiiridir
4-)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız(5p)
• -Toplumcu Gerçekçiliği esas alan eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkmaz. ( )
• -1980 sonrası Türk şiirinde kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına imge düzeyinde sıkça göndermeler yapılmıştır. ( )
•- Cumhuriyet dönemi halk şiirinde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. ( )
• Cumhuriyet dönemi şiirinde geleneksel konuların yanı sıra güncel konulara da yer verilmiştir( )
• XIX. Yy. halk şiirinde olduğu gibi XX. Yy. şiirinde de divan şiiri etkisi görülür. ( )
• Aşık Veysel, M. Çobanoğlu ve Aşık Ömer XX. Yy. şairidir. ( )
S-5)Aşağıdaki eserin yazarlarını yazınız..(20puan)
Kürk Mantolu Madonna……………………KEŞANLI ALİ DESTANI……………
KÜÇÜK AĞA…………………………………… MURTAZA…
ERBAİN………………………………. DEVLET ANA……………………………
YILANLARIN ÖCÜ…………………………. YER DEMİR GÖK BAKIR…………………
DOSTLAR BENİ HATIRLASIN…………MERHABA AKDENİZ…………………….
S-6)Aşagıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?5p
A)Yaşar Kemal-Semaver
B)Falih Rıfkı Atay-Çankaya
C)Cahit Külebi-Murtaza
D)Behçet Necatigil-Havada Bulut
E)H.Rahmi Gürpınar-Fahim Bey ve Biz
7-)O, romanlarında yer olarak Çukurova, Toroslar ve Anadolu’nun kırsal yörelerini seçmiştir. Köy roman¬larına alışılmışın dışında bir bakış açısı getirir. Ro¬manlarında kahramanların kişiliğini anlatırken aldığı toplumsal kültürü göz ardı etmez. Halka önem ver¬diği oranda doğaya da aynı anlayış ve sorumlulukla yaklaşır. “İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Yılanı Öldürseler” gibi pek çok eseri vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler¬den hangisidir?5p
A) Yaşar Kemal
B) Haldun Taner
C) Kemal Tahir
D) Tarık Buğra
E) Necati Cumalı
8- Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir?5p
A) Dostlar Beni Hatırlasın – Aşık Veysel
B) İnce Memed – Yaşar Kemal
C) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Haldun Taner
D) Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday
E) Kaldırımlar – Ahmet Kutsi Tecer.
9-) Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?5p
A) Ağrı dağı efsanesi
B) İnce memed
C)72. Koğuş
D) Yer Demir Gök Bakır
E) Demirciler Çarşısı Cinayeti
S-10) Aşık Veysel’i Türkiye’ye tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?5p
A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Cahit Külebi D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Orhan Veli
11-) Aşağıdakilerden hangisinde verilen sanatçıların tamamı,cumhuriyet döneminde eser vermiş sanatçılardan oluşmaktadır? 5p
A) Oktay Rıfat horozcu-Oktay Akbal-Mehmet Rauf
B) Yaşar Nabi Nayır-Vasfi Mahir Kocatürk-Tevfik Fikret
C) Ahmet Muhip Dıranas-Cahit Sıtkı Tarancı-Cahit Kulebi
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca-Nurullah Ataç-Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp-Ahmet kutsi Tecer-Kemalettin kamu
12-Psikolojik bir romanda hangi anlatıcı bakış açısı kullanılırsa daha başarılı bir roman yazılabilir sebepleriyle yazınız. 10p

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ( 2014-2015-2016)"

Back To Top -->