11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2015-2016-2017

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

  1.ŞİİR
Şimdi anlat bakayım neydi senin hastalığın?
-Nezle oldum sanırım, çünkü bu kış pek salgın.
Mehmet Ağanın evi akmış, onu aktarmak için
Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor  on beş gün
Ne işin var damlarda a sersem desene
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene
Hadi aktarmayayım, kim getirir ekmeğimi
Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi?
                    2.ŞİİR
Akşam yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem, bir kamış olsam 
   
                        
                    3.ŞİİR
Uyu yavrum, yine şimsek çakıyor,
Şehit baban gelmiş bize bakıyor
Yarasından kızıl kanlar akıyor
Bu yarayı dur bağlayım ninni!
Sen ağlama ben ağlayım ninni!
1-      Yukarıdaki üç şiiri Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışlarından hangilerinde yazıldıklarını ve nereden anladığınızı açıklayınız.? ( 12 puan)
1a) 1.şiiri şekil yönünden inceleyiniz.10p
   
   2- Yukarıdaki şiirler Ziya GÖKALP, Ahmet HAŞİM ve Mehmet Akif ERSOY’a aittir. Hangi şiir hangi sanatçının olabilir? Eşleştiriniz. (6 puan)
  
3-Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun biçimde tamamlayınız. ( 12 P.)
a)Ahmet Haşim’in gezi yazısı türündeki eseri ……………….……..…..……………….fıkra ve sohbet türündeki eserleri de ………..……………, …………….……………….….adıyla yayınlanmıştır.
b)Ömer Seyfettin’in  Selanik’te çıkan ………..………..……..    dergisinde yayınladığı ……………….……adlı yazısı milli edebiyatın başlangıcı sayılır.
c) Milli edebiyat döneminde eserleri bulunan Ahmet Haşim batı edebiyatından ………..….…..………akımının Yahya Kemal ise ……………..…..…….akımının tesiri altında kalmıştır.
d)M. Emin Yurdakul’un “Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur” dizesiyle başlayan ………..……………….. adlı  şiirine ilk defa…………………………… dergisinde yayınlanmış.
e)Milli Edebiyat Döneminde “İslamlaşmak” fikrini savunan dergiler ………………..……………, ………….……… iken “Türkleşmek” fikrinin propagandacısı…..………………………….dergileridir.
4-Milli Edebiyat Şiiri ile Fecr-i Ati şiirini  tabloya göre karşılaştırınız.16p
Ses ve AhenkTemaDil ve AnlatımYapı
Fecr-i Ati Şiiri
Milli Edebiyat Şiiri
5-Milli Edebiyat dil, sanat, ve şiir özellikleri yönünden hangi edebiyatın devamıdır, nedenlerini yazınız.10p
6- Aşağıdaki şiirde  “sizler” ve “ben” diye bahsedilenler kimlerdir ,neden yazınız? (10p)
Varın sizler, onlar ile korularda el ele
Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın;
Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın.
Zavallı ben, elimdeki şu üç telli saz ile
Milletimin felâketli hayatını söyleyim;
Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim!..(Benim Şiirlerim)
7-Aşağıdakilerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de ortaktır? (4 P)
A)İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B)Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C)Toplum sorunlarını işleme
D)Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma
E)Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma
8-Milli Edebiyat  sanat anlayışı şiirde dil ve anlatıma nasıl yansımıştır, nedenleriyle yazınız.10p
9-   Aşağıdaki iki öğretici metnin yazılış amaçları nelerdir? (10 puan)
     a) Bulduğunuz ana düşünceleri dönemin tarihi, sosyal ve siyasi şartları açısından değerlendiriniz.(10 p)
               1.METİN
….. Bugün için çağdaşlaşmak demek, zırhlılar, otomobiller, uçaklar yapıp kullanabilmek demektir. Çağdaşlaşmak, yaşama biçimleriyle Avrupalılara benzemek demek değildir. Ne zaman, bilgi ve yapılmış malların alımı için Avrupalılara gereksinim duymadığımızı görürsek, o zaman çağdaşlaştığımızı anlarız. (Ziya GÖKALP)
2.METİN:
….Her şeyden önce şunu itiraf edelim ki, şiirde mana(anlam)dan ne kastedildiğini bilmiyoruz. “Fikir” dedikleri bayağı düşünceler yığını mı, hikaye mi, mazmun mu ve “vuzuh”(açıklık) bunların adi idrake (anlama kabiliyeti) göre anlaşılması mı demektir? Şiir için bunları elzem addedenler (gerekli sayanlar) şiiri, tarih,felsefe, nutuk ve belagat (güzel ve yerinde söz söyleme) gibi bir sürü söz sanatları ile karıştıranlar ve onu asıl çehre ve alaiminde (izlerinde) seçip tanımayanlardır.  (Ahmet HAŞİM)

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2015-2016-2017"

Back To Top -->