10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

SORULAR
  1. Bir gazelden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)
Açıl bağun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler             (Açıl, bağın gülü ve yaban gülünü görsünler)
Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler            (Salın, servi ve fıstık çamının yürüyüş edasını görsünler)
Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm        (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)
Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler             (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)
Birim değeri : …………….. Ölçü: ……………..Birim sayısı:………………………………
Uyak düzeni  :……        Uyakları  ve Redifleri…..Teması:…………………………
2.Aşağıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgiler doğruysa gösterilen yere (D) yanlışsa (Y) yazınız.
Bahçemizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz.
(   ) Semai türünde yazılmıştır.
(   ) 1. 2. Ve 3. Dizeler arasında tam kafiye vardır.
(   ) Düz kafiye örgüsü vardır.
(   ) 1. Ve 3. Dizeler arasında redif vardır.
(   ) Konusuna göre taşlama özelliği gösterir.
  1. Kalem Şairi ve Halk Şairi kavramlarını açıklayarak aralarındaki farkları belirtiniz. 
  1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
— Türk edebiyatında ilk mesnevi…………………………………… dir/tir.
— İskendername isimli   eser  …………………………. ….tarafından yazılmıştır.
— Türk edebiyatında mahallileşme  cereyanın en önemli temsilcisi ……………………dir/tir.
— Allah’ın dışındaki her şeye tasavvufta ……………….. denir.
— Kasidenin  giriş kısmına ………………… denir.
  1. Aşağıda birbiriyle ilişkili olan sözcükleri oklarla eşleştiriniz. 
Mani                                                                                                     Kavuştak
Türkü                                                                                                   Sagu
Ağıt                                                                                                      Deyiş
  1. Âşık Edebiyatı nazım şekillerinden olan “koşma” konusuna göre çeşitlenmektedir. Konusuna göre koşma türlerini yazınız ve birer cümleyle açıklayınız.

1  
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  1. Yukarıdaki bulmacanın cevapları soldan sağa doğru yazılacaktır.
1:    Fuzuli’nin naat olarak yazdığı adını redifinden alan meşhur kaside.
2:    Tarikatın ilk kurucusuna ve önderlerine verilen isim. (Özellikle Bektaşilerde)
3:    Halk şiirinde en küçük nazım biçimidir.
4:    Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir.
5:    Dört dizeli bentlerden oluşan, oldukça uzun bir nazım biçimidir.
6:    Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
7:    Divan edebiyatında beş mısralık bentlerden oluşan nazım şeklidir. Beşli demektir.
8:    Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan mani çeşididir.
9:    Âşıklık geleneğinde şiirlerini kalem ve kâğıt kullanarak yazan âşıklara denir. Bu şairler eğitim görmüş, okuma yazma bilen şairlerdir.
10:  Divan edebiyatında bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir.
  1. Rabia’nın babası kimdir, nasıl bir karaktere sahiptir? Anlatınız.
  1. 9. Kitapta en çok etkilendiğiniz bölüm hangisidir? Anlatınız.
 Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
Sinekli Bakkal ………………………………………………………dönemini anlatmaktadır.
Rabia’nın dedesinin adı…………………………………………ve mesleği……………………………….
                                                                Türk Edb Öğretmeni Arzu DOĞAN
Cevap anahtarı
1SU
2PİR
3MANİ
4SEMAİ
5DESTAN
6TAŞLAMA
7MUHAMMES
8KESİKMANİ
9KALEMŞAİRİ
10TERKİBİBENT

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->