DERSKONUM.COM


10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

2. Dönem 10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

                1)       Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.  ( 10p )
           a.       Cümlede duygu ve düşüncenin kolaylıkla anlaşılabilecek bir biçimde ifade edilmesine …açıklık…………. denir.
           b.       Düşüncenin gösterişe kaçmadan  herkesin anlayabileceği tarzda ifade edilmesine …yalınlık…….. denir.
           c.        Sözlü ve yazılı anlatımda söyleniş ya da okunuşu rahat sürdürebilmeye …akıcılık………… denir.
                2)       Ben iki türlü kitap için eleştiri yazıyorum ()   Bir beğendiğim kitaplar ( )  bir de kötü kitaplar ( ) Vasat kitaplar beni ilgilendirmiyor () Bu cümlede      ayraçla gösterilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (10p)
            A)  (:)(,) (.)(.)      B)  (,)(,) (;)(.)     C)  (:)(.) (,)(…)       D)  (;)(.) (,)(.)          E)  (,)(;) (,)(.)
               3)       Eleştiri {) bir ortamın ürünüdür ( ) gelişmesi () etkinliği bu ortama bağlıdır () Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıy­la hangi noktalama   işaretleri getirilmelidir? (10p)
                                               A) (?)(.) (,)(.)                                B) (,)(,) (;)(.)
                                               C) (.)(.) (,)(.)                                D) (,)(.) (,)(.)
                                               E) (,)(;) (,)(.)
4)          
        Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt an­lamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?(5p)
A)   Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
B)   Sen işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına.
C)   Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
D)   Attan inilip eşeğe binilmez.
E)   Var evi; kuran evi; yok evi, verem evi.
5)       Surlar arasında yeşillikler, kır çiçekleri, Akdeniz bitkileri sarkıyor. Saksılar beyaz kireçle boyan­mış. Sardunyalar pembe, kırmızı, koyu kırmızı, beyaz… Beni sevindiren bir çiçektir bu sardun­yalar. Bana hep Akdeniz'i, tanımadığımız Sicil­ya adasını bile düşündürür. Gerideki büyük çı­narların altlarında da balıkçı tekneleri var. İn­sanların yüzleri güneşten iyice kavrulmuş, sağ­lıklı bir görünüşleri var. Burada her şey renkli.
Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıda­kilerden hangisidir? (10p)
A)Açıklama  
B)Betimleme
C)Tartışma   
D)Öyküleme
E)Karşılaştırma
6)       Aşağıdaki cümlelerin hangisi "dolaylı anlatı­ma" bir örnektir? (10p)
A)        Önümüzdeki yıl İstanbul'daki üniversitelerin birinde yardımcı doçent olacağını söyledi.
B)        Kadın, işlerini bitirmeden dışarıya çıkmak istemiyordu.
C)        Çocuk romanlarının bizim edebiyatımızda fazla gelişme göstermediğini biliyorum.
D)       Lokantaya her gelişinde bir tartışma çıkarı­yor, müşterileri huzursuz ediyordu.
E)        Küçük kardeşim: "Ben de sizinle oynamak istiyorum." dedi.
7)     Aşağıdaki dizelerin hangisinde ekeylem bir­den fazla kullanılmıştır? (10p)
A)        Anam bulgur savururdu çorak damımızda
B)        Yakmak için petrol lambasını gaz yağı arardı
C)        Masal dinlerdik amca oğluyla akşam karan­lığında
D)       Sonra binip külden eşeğimize Kafdağı'na giderdik
E)        Buğday başağı toplarsak peri kızlarıyla yâ­renlik ederdik
8)  Aşağıdaki dizelerin hangisinde geniş zama­nın şartıyla çekimlenmiş bir fiil vardır? (5p)
A)        Stratosferde sancılar başlamıştı
Vınlıyordu uzaklıklar
B)        Akşam olur kuşlar konar dallara
Susamış yıldızlar iner göllere
C)        Ömrümün hasretle geçen her günü
Bilmezsin gün müdür, hafta mı ay mı
D)       Sevgilim güvenme güzelliğine
Senin de saçların tarumar olur
E)        Düşünülürse derince
Irak görülür görünce
9)       Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizi­li sözcük fiilimsi değildir? (10p)
A)        Aradığımız evi nihayet bu sokakta bulabildik.
B)        Edebiyatımızın önemli deneme yazarların­dan birini kaybettik.
C)       Geçen zamanı geri getirmeye çalışmak, boş bir uğraş olur.
D)      Gözlerimi kapatınca kendimi cıvıl cıvıl çam ormanında buluyorum.
E)        İstediklerimizi yapamayacak elemanları bu­rada tutmayacağız asla.
10)     Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde zarf-fiil, zaman bildirmektedir? ( 5p)
A)Yaşlı nalbant, durup dinlenmeden çalışı­yordu.
B)Köyde, horozlar ötünce herkes tarlalara hü­cum eder.
C)Çocuklar, evlerine güle oynaya dönüyorlar.
D)Zavallı kadın, yanımızdan ağlayarak uzak­laştı.
E)Düşünmeden konuşma, derdi öğretmenimiz.
11)      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ma/-me" eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanıl­mıştır? (5p)
A)        Gülme komşuna; gelir başına, derdi.
B)        Konuşma,  bir sanattır elbette  insanoğlu için.
C)        Oraya gitme, sana zarar verebilirler.
D)       Yazdığım son romanı okuma, diyebilir mi­yim hiç?
E)        Kendi kendine söylenme de olanları bize anlat.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları"

Back To Top -->