Sponsorlu Bağlantı

BİR METİN ÜZERİNDE SIFAT TAMLAMALARI BULMA

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

BİR METİN ÜZERİNDE SIFAT TAMLAMALARI BULMA

BİR METİN ÜZERİNDE SIFAT TAMLAMALARI BULMA,BİR ŞİİR ÜZERİNDE SIFAT TAMLAMALARI BULMA,BİR HİKAYE ÜZERİNDE SIFAT TAMLAMALARI BULMA,ÇALIŞMA KAĞITLARI

Gemiciler

Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz.
Ufuklardan ufuklara haber sorar, gezeriz.
Güneşlerde uyuklayan yamaçları,
Kalbi durgun tarlaları bıraktık.
Gölge veren ağaçları
Sevmiyoruz biz artık.
Sevgilimiz,
Ey deniz!

İşte biz;
Nihayetsiz
Mavilikler yolcusu!
Ruhumuzun kardeşidir
Güneşlerde parlayan bu yeşil su.
Bayrağımız yeşil sular ateşidir.
Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz.
Biz hilale şan arayan korku bilmez gemiciyiz.
Ey vatandan müjdelerle bize kadar gelen rüzgâr!
O sarışın sahillerde kara gözlü genç kızlar,
Yaz gecesi mehtap ile konuşurken,
Doğru söyle, sordular mı bizleri?..
Nasıl cevap verdiği gökten
Gemimizin rehberi,
O vefakâr
Yıldızlar?..

Poyraz var;
Yelken dolar.
Gemi sanki kanatlı!
Enginlerde pembe güneş
Gülümserken bu yolculuk ne tatlı!
Çal sazını kalenderce yiğit kardeş!
Nağmelerin yorulmayan dalgalardan bahtiyar.
Gönderelim bu ahengi o sevgili yurda kadar...

Enis Behiç KoryürekŞİİRDEKİ TÜM SIFAT TAMLAMALARI

Sıfat tamlamaları sıfat +isimden oluşur .Sıfat tamlamalarının sıfatları mavi renkle gösterilmiştir.

 • dalgalar, fırtınalar kahramanıyiğitler :
 • Güneşlerde uyuklayanyamaçlar :
 • Kalbi durgun tarlalar
 • Gölge verenağaçlar
 • Nihayetsizmavilikler
 • Güneşlerde parlayan bu yeşilsu
 • yeşilsular
 • bayrağın fedaisi sayısızTürk genci
 • hilale şan arayan korku bilmezgemici
 • vatandan müjdelerle bize kadar gelenrüzgar
 • O sarışınsahillerde
 • kara gözlü gençkızlar
 • O vefakârYıldızlar
 • pembegüneş
 • buyolculuk
 • yiğitkardeş
 • yorulmayan dalgalardan
 • buahengi
 • o sevgiliyurda

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "BİR METİN ÜZERİNDE SIFAT TAMLAMALARI BULMA"

Back To Top -->