YAZILI SORULARI

Şiir bir köpük kadar yeni, bir kaya kadar eskidir

Şiir; bir köpük kadar yeni, bir kaya kadar eskidir,
Şiir bir köpük kadar yeni bir kaya kadar eskidir, Şiir bir köpük kadar yeni bir kaya kadar eskidir ne demek, SORU-CEVAP, 

Değerli derskonum.com takipçileri 
bu sayfamızda sizler için bir sözün yorumunu paylaşacağız.
bu söz
"Şiir bir köpük kadar yeni, bir kaya kadar eskidir"
bu yorumu yazan değerli öğretmenimiz İsmail Göçer'e çok teşekkür ederiz.

"Şiir bir köpük kadar yeni, bir kaya kadar eskidir"
Şiir, insanın dili kullanmasıyla birlikte var olan en eski iletişim ve ifade etkinliğidir. Tüm dünya edebiyatları sözlü gelenekle ve müzik eşliğinde dilden dile, nesilden nesile güzel ve anlamlı sözlerini yani şiirlerini aktarmışlardır. İlk ozanlardan günümüz şairlerine kadar şiir yeni türlerle, söz dağarcığıyla, anlatım ve şekil özellikleriyle dönemin zihniyetine göre değişmiş, evrilmiş ve gelişmiştir.

Ama evrensel değerler, ortak temalar, ortak duygu ve düşünceler değişmemiştir. Bu açıdan şiir en eski tür ama kendini devamlı yenileyen, yeni kalmayı başarabilen en güzel türdür. Örneğin İslamiyet Öncesi yani eski Türk şiirinde ilk destanımız olan "Yaradılış", İslami Dönem Türk şiirinde Yunus Emre'nin dilinde "Ete kemiğe büründüm/Yunus diye göründüm" diye iki dizeyle ifade edilmiştir. Yine "Ölüm" gerçeği Alp Er Tunga sagusunda, Kanuni mersiyesinde, Otuz Beş Yaş şiirinde tema olarak eski ama şekil, kelime, anlatım vb birçok yünden de yenilenerek işlenmiş ve işlenmeye de devam edecektir. 


PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Şiir bir köpük kadar yeni, bir kaya kadar eskidir"

Back To Top -->