10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Uygun Basın sayfa 66,67,68,69,70 2018-2019

2018-2019 10. Sınıf Uygun Basın Kimya Ders Kitabı Cevapları”
10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Uygun Basın 2018-2019, 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Uygun Basın, 10.SINIF KİMYA KİTABI CEVAPLARI UYGUN BASIM,
aa
2018-2019 10. Sınıf Uygun Basın Kimya Ders Kitabı Cevapları” öğrencilerin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır.

 👉 tüm sayfaların cevapları için tıklayınızzz

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 66-67-68-69-70 Cevabı


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1- D 2- B 3- D 4- E 5- B 6- E 7- A 8- A 9- E 10- B 11- C 12- B 13- E 14- C 15- E 16- E
C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Br elementi doğada 79Br ve 81Br izotoplarının karışımı olarak bulunur. Bromun ortalama atom kütlesi 80’dir. Buna göre doğadaki Br atomlarının % kaçı 79 Br izotopudur?
Cevap:  
2. C3H5(OH)3 yakıldığında 8 mol H20 bileşiği oluşurken kaç mol 02 gazı harcanır?
Cevap:  
3. N204(g) —► 2NOz(g) tepkimesi bir kaba 4 mol N204 konularak başlatılıyor. Bir süre sonra kapta toplam 6 mol molekül bulunduğu saptanıyor. Bu anda tepkimenin % kaçı tamamlanmış olur?
Cevap:
4. X elementi doğada 63X ve 65X izotoplarının karışımı olarak bulunuyor. Doğadaki X atomlarının %25’i 63X’tür. Buna göre X’in ortalama atom kütlesi kaçtır?
Cevap
5. 44,8 gram Fe buhara tutuluyor. 3Fe(k) + 4H20(s) □ Fe304(k) + 4H(g) tepkimesine göre, kütledeki artış 12,8 gramdır. Buna göre başlangıçta alınan demirin % kaçı oksitlenmiştir? (Fe: 56 g/mol, O: 16g/mol)
Cevap
6. NF3 + AICI3—► N2 + Cl2 + AIF3 tepkimesi, en küçük tam sayılarla denkleştirilirse ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur?
Cevap:
7. 2NH3(g) —► N2(g) + 3H2(g) tepkimesine göre 0,8 mol NH3 gazının %25’i ayrıştırılıyor. Buna göre kaç gram N2 oluşur? (N:14 g/mol)
Cevap:
8. CnH2n(OH)2 genel formülüne sahip bir maddenin 1 molünün yanması için 5,5 mol 02 kullanılıyor. Buna göre n kaçtır?
Cevap:
9. 2NaHC03(k) —► Na2C03(k) + C02(g) + H20(g) tepkimesine göre %40 verimle 21,2 g Na2C03 elde etmek için kaç gram NaHC03 ısıtılarak ayrıştırılmalıdır?
(Na: 23 g/mol, O: 16 g/mol, H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)
Cevap:
10. Avogadro sayısı kadar atom içeren X2Y4 molekülü kaç moldür? (Avogadro sayısı: NA)
Cevap:
11. 0,28 mol S2’den den en fazla kaç gram S03 elde edilebilir? (0:16 g/mol, S: 32 g/mol)
Cevap:
12. 0,3 mol H20’daki kadar hidrojen atomu içeren C2H6 kaç gramdır? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)
Cevap:
13. Mol sayıları eşit olan CH4, C2H2 ve C2H4 gazları karışımının yanmasından 5 mol C02 gazı oluşuyor. Buna göre karışım kaç moldür?
Cevap
14. Atom numarası 14 olan silisyumun doğada üç izotopu vardır. Bunlar 28Si, 29Si, 30Si izotoplarıdır. Bu izotopların doğadaki kütlece bulunuş miktarları kütlece sırasıyla %92,3 28Si, %4,7 29Si ve %3 30Si dır. Buna göre silisyumun ortalama atom kütlesi kaçtır?
Cevap:
15.3P + 5HN03 + 2H20 —► 3H3P04 + 5X tepkimesi verildiğine göre, X ile gösterilen maddenin mol kütlesi kaçtır?(P:31 g/mol, H: 1 g/mol, N: 14g/mol, O: 16g/mol)
Cevap:
16. 24 gram C katisından en fazla 32 gram CH4 gazı elde ediliyor. Buna göre 16 gram H2 gazı ve yeterince C’un tepkimesinden en fazla kaç gram CH4 gazı elde edilir?
Cevap:
17. Xve Y elementlerinin kütlece birleşme oranlarını saptayabilmek için iki deney yapılıyor.
I. Deney: 15gXile20g Y den en çok 32 g bileşik oluşabiliyor.
II. Deney: 18gXile35g Y den en çok 48 g bileşik oluşabiliyor.
Bu sonuçlara göre X ile Y’nin kütlece birleşme oranı kaçtır?
Cevap:
Ç. Aşağıdaki cümleleri, verilenlerden uygun olanları ile tamamlayınız.
1- 0,2   2- 0,1     3- 80    4- 3   5- Kimyasal
6- tuz 7- izotop 8- eşittir 9- 12   10- 90
11- 2    12- 56    13- 4    14- 4   15- 45
D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Soldan sağa; 1- kimyasal tepkime 2- analiz 3- Asit-baz 4- sentez 5- izotop 6-katlı oran
 Yukardan aşağı, 1- kanun 2- bir mol 3- kütle 4- yanma 5- sabit oran 6- on altı

 👉 tüm sayfaların cevapları için tıklayınızzz

10. Sınıf Uygun Basın Kimya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206‘nin cevapları aşağıdadır.
Not: Bu sene sizlerden gelecek taleplere göre zor olan soruların çözümleri yapılcaktır. Bu şekilde yapılacak soru çözümlerinin sizlere daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
1 Komentar untuk "10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Uygun Basın sayfa 66,67,68,69,70 2018-2019 "

Cevapları açıkla lazım çok önemli lütfen yapın!!!!

Back To Top -->