Sponsorlu Bağlantı

Agah Sırrı Levend edebi kişiliği,hayatı,eserleri

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

Agah Sırrı Levend edebi kişiliği,
Agah Sırrı Levend hayatı,Agah Sırrı Levend eserleri, Agah Sırrı Levend, ŞAİR VE YAZAR, 
1894'te Rodos'da doğdu. İlköğrenimini Edirne İlkokulu'nda, orta öğrenimini Mülkiye Rüştiyesi ve Konya Lisesi'nde, yüksek öğrenimini de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yaptı (1919).
Kurucusu olduğu Özel İstiklâl Lisesi'nde öğretmenlik ve idarecilik, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik, Aydın milletvekilliği (1940-1946), TDK Genel Yazmanlığı (1951-1960) ve Başkanlığı (1963-1966) yaptı. 1978'de Ankara'da öldü.
Yazı hayatına Konya'da Babalık gazetesinde başladı (1913).
Roman ve hikaye (öykü) türünde eserler verdi. Daha sonra Edebiyat tarihi araştırmaları yaptı.
Makalelerinin çoğu Türk Dili dergisinde yayımlandı.

Agâh Sırrı Levent'in Eserleri

1. Edebiyat Tarihi Dereleri (3 cilt, 1.C. 1932, 2.C. 1934, 3.C. 1937),
2. Maarifimiz ve Millî Terbiyemiz (1940),
3. Eserler ve Şahsiyetler (1940),
4. Divan Edebiyatı (1941, 1943),
5. Nabi'nin Sûrnâmesi (1944),
6. Nev'î-zâde Atâyî'nin Hilyetü'l-Efkâr'ı (1946),
7. Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri (1949. 1972),
8. Gazavâtnâmeler ve Mihailoğlu Ali Bey'in Gazavatnâme'si (1956),
9. Türk Edebiyatında Şehrengiz ve Şehrengizlerde İstanbul (1958).
10. Arap ve Fars Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnûn Hikâyeleri (1961),
11. Ümmet Çağı Türk Edebiyatı (1982),
12. Türkçülük ve Milli Edebiyat (1962),
13. Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler (1962).
14. Hüseyin Rahmi Gürpınar (1964),
15. Ali Şir Nevai (4 cilt, hayatı ve bütün eserleri, 1965-1968),
16. Şemsettin Sami (1969),
17. Türk Edebiyatı Tarihi (1. cilt, 1973),
18. Acılar (roman, 1928),
19. Ahmet Rasim (1967).


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Agah Sırrı Levend edebi kişiliği,hayatı,eserleri"

Back To Top -->