Sponsorlu Bağlantı

10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 67 2018-2019

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

2018-2019 10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları

 “2018-2019 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” öğrencilerin anlayacağı ve en basit-hızlı şekilde ödevlerini çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Özellikle bilgiye dayalı sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır. Cevaplar ise düzgün bir Türkçe’yle ve yazım kurallarına dikkat edilerek verilmiştir.
10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 67
Yukarıda yer alan I ve II. şekillerde farklı yeryüzü
şekilleri gösterilmiştir. 37, 38, 39 ve 40.
soruları bu şekillere göre cevaplayınız.
Yukarıda gösterilen yeryüzü şekillerinin oluşmasına
neden olan kuvvet
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Epirojenez B) Deprem
C) Orojenez D) Volkanizma
E) Regresyon


Yukarıdaki görsellerde harflerle gösterilen
yeryüzü şekilleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a ç
A) Horst Graben
B) Antiklinal Senklinal
C) Senklinal Antiklinal
D) Antiklinal Graben
E) Horst SenklinalI. Tortul tabakaların sertlik durumu
II. Levhaların hareket etmesi
III. Volkanizma faaliyetlerinin görülmesi
IV. Bulunduğu bölgenin iklim özellikleri
Yukarıdaki faktörlerden hangileri bu şekillerin
oluşmasında etkilidir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) II ve IV


Yanda oluşumu verilen I ve II. şeklin yüksekte
kalan kısımlarına ülkemizdeki hangi dağlar
örnek verilebilir?
I. şekil II. şekil
A) Köroğlu Dağları Aydın Dağları
B) Bozdağlar Yunt Dağı
C) Canik Dağları Beydağları
D) Küre Dağları Yıldız Dağları
E) Ağrı Dağı Menteşe Dağları


Uludağ Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi
bir grup araştırmacı; Batı Anadolu’dan başlayarak
sırayla Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu
Anadolu ve Doğu Anadolu’da kapsamlı
bir arazi çalışması yapmış ve bu bölgelerle ilgili
şu sonuçlara ulaşmışlardır:
I. Yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme
sahip olmakla birlikte rüzgârların aşındırma
ve biriktirmesiyle oluşmuş yeryüzü şekilleri oldukça
fazladır.
II. Levha hareketlerine bağlı olarak kırılmalarla yer
yer horst-graben sistemleri oluşmuştur.
III. Ortalama yükseltileri oldukça fazla olan volkan
dağları bir hat boyunca güneybatı-kuzeydoğu
yönünde uzanır.
IV. Türkiye’de karstik şekillerin en yaygın olduğu
alanlardandır.
V. Ortalama yükseltisi 800-1000 m civarında olup
Karacadağ Volkanı, bölgenin en engebeli ve en
yüksek alanıdır.
Buna göre yukarıda verilen özelliklerden hangisi
Batı Anadolu'da bulunan bir alana aittir?
A) I B) II C) III D) IV E) V


Yerkürenin oluşmaya başlamasından bugüne kadar
yaklaşık 4,6 milyar yıl geçmiştir. Yerkürenin
oluşum sürecini daha kolay inceleyebilmek amacıyla
bu süre çeşitli zamanlara ve devirlere ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu zaman ve
devirler belirlenirken göz önünde bulundurulan
olaylardan biri değildir?
A) İklim değişimleri
B) Bazı canlıların ortaya çıkması veya yok olması
C) Orojenik hareketler
D) Önemli icatlar
E) Levha hareketleri


Not: Buraya yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. cevaplar yüklenecek :)
10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 ‘in cevapları aşağıdadır. .........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
2 Komentar untuk "10.sınıf coğrafya ders kitabı cevapları meb yayınları sayfa 67 2018-2019"

Back To Top -->