Sponsorlu Bağlantı

9.Sınıf Din Kültürü 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları TEST 2017-2018-2019

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.sınıf Din Kültürü 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları, 9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 2.YAZILI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, 9.SINIF COĞRAFYA YAZILI SORULARI,

Değerli takipçilerimiz,
Sizler için yeni dönemde yeni müfredata uygun yazılı soruları hazırlamaya devam ediyoruz.
Buradaki amacımız örnek oluşturmaktır.
İyi çalışmalar. derskonum ailesi olarak başarılar dileriz..

DİN KÜLTÜRÜ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (14) (TEST)

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 9/… SINIFI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

ADI SOYADI:…..…………… NU:… PUAN:…

1.Yeryüzünde Allah’a ibadet amacıyla yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Kıbleteyn
B) Kâbe
C) Mescid-i Nebi
D) Kuba Mescidi
E) Mescid-i Aksa

2. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumsal hayat göçebe ve yerleşik olarak ikiye ayrılırdı.
B) Kan davaları nedeniyle savaşlar yapılırdı.
C) Tek tanrı inancı en yaygın inanış şekliydi.
D) Kabilecilik anlayışı çok yaygındı.
E) İnsanlar putlara tapıyorlardı.

3. İslamiyet öncesi Araplar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor ve onlar adına kurbanlar kesiyorlardı.
Bu inanış şekline verilen isim aşağıdakilerden han-gisidir?
A) Mecusilik B) Tevhit C) Haniflik D) Putperestlik E) Sabiilik

4.Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistan’da en yaygın olan inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahudilik B) Mecusilik C) Hristiyanlık D) Sabiilik E) Putperestlik

5. Peygamberimizin doğduğu dönemdeki Arap Yarımadası’nda kötü alışkanlık ve davranışlar yaygın olduğu için bu döneme --------------- denilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saadet asrı
B) Tevhit dönemi
C) Fetret dönemi
D) Cahiliye dönemi
E) Medine dönemi

6. Peygamberimiz, dedesi vefat edince aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmıştır?
A) Ebu Leheb B) Abbas C) Zübeyr D) Hamza E) Ebu Talib

7. Aşağıdaki sahabelerden hangisinin Müslüman olmasıyla birlikte Müslümanlar ilk defa açıkça ve topluca ibadet etmeye başlamışlardır?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Osman
D) Hz. Ömer
E) Hz. Zeyd

8. Hz. Muhammed (s.a.v) ve arkadaşlarının Medine’de inşa etikleri mescit aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Kuba
B) Mescid-i Haram
C) Mescid-i Aksa
D) Mescid-i Nebi
E) Mescid-i Dırar

9.Hicretten önce Medinelilerin, Mekke’de Peygamberimize bağlılık yemini edip Müslüman olmaları aşağıdakilerden hangisi ile anılır?
A) Medine Sözleşmesi
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Rıdvan Biatı
D) Akabe Biatları
E) Kardeşlik Sözleşmesi

10.Hicretten hemen sonra Mescid-i Nebi’nin bitişiğinde eğitim ve öğretim için ayrılan yere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şadırvan B) Mahfil C) Minber D) Medrese E) Suffa

11.Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında meydana gelen savaşların yapılış sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Huneyn - Uhud - Bedir
B) Bedir - Uhud - Hendek
C) Tebük - Bedir - Mute
D) Uhud - Hendek - Bedir
E) Mute -Tebük – Bedir

12.Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de oluşan barış ve huzur ortamında birçok yere elçiler eşliğinde İslam’a davet mektupları göndermiştir.
Peygamber efendimizin ülke liderlerine gönderdiği mektupların asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komşu devletlerle siyasi ilişkiler kurmak
B) İslamı yaymaya çalışmak
C) Ülkelerdeki karışıklıkları önlemek
D) Ülkelerle ticari anlaşma yapmayı kolaylaştırmak
E) Müslümanların varlığından herkesi haberdar etmek

13.Peygamberimizin Arafat’ta yüz binden fazla Müslüman’a hitaben yaptığı konuşmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıdvan Biatı
B) Cuma Hutbesi
C) Veda Hutbesi
D) Akabe Biatı
E) Medine Vesikası

14.Peygamberimizin mescide gidemeyecek duruma geldiğinde müminlere namaz kıldırması için görevlendirdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir
E) Hz. Muaz bin Cebel

15.Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an-ı Kerimin kitap haline getirilmesi ihtiyacını ortaya çıkaran asıl gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahyin inişinin sona ermesi
B) Müslümanların ayetleri bir kitap halinde talep etmesi
C) Savaşlarda çok sayıda hafızın şehit edilmesi
D) Müslümanların, dinin kaynağına ulaşma isteği
E) İslam dininin okuma yazmaya önem vermesi

16.
I- Kur’an-ı Kerimin Mushaf haline getirilmesi
II- Kur’an-ı Kerimin çoğaltılarak İslam beldelerine gönderilmesi
Bu olaylar sırasıyla hangi halifeler döneminde gerçekleşmiştir?
A) Hz. Ali - Hz. Ömer
B) Hz. Osman - Hz. Ali
C) Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman
D) Hz. Ali - Hz. Osman
E) Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir

17.Kur’an-ı Kerim’de kısa ve uzun vahiy ifadelerinden (ayetlerden) oluşup besmeleyle birbirinden ayrılan her bir bölüme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mukabele B) Meal C) Cüz D) Sûre E) Hafız

18.Ayet kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Sözlükte işaret, alamet ve delil gibi anlamlara gelir.
B) Kur’an surelerini oluşturan kısa veya uzun vahiy ifadelerine denir.
C) Kur’an da 4800 ayet (bilgi yelpazesi. com) yer almaktadır.
D) En uzun ayet Bakara suresinin 282. ayetidir.
E) Ayetler duraklarla birbirinden ayrılır.

19.Kur’an-ı Kerim’deki en uzun ve en kısa sureler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Bakara – Nas
B) Al-i İmran – Kevser
C) Yasin – Nas
D) Bakara – Kevser
E) Al-i İmran – Fatiha

20. "Dinde zorlama yoktur." "Sen hatırlat, öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin" "Sen onların üzerinde bir zorba değilsin" ayetlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Hiç kimse bir dine inanmak için zorlanamaz.
B) Allah insanları inanmaya zorlamıştır.
C) Bir dine inanıp inanmamak insanların vicdanına kalmıştır.
D) Peygamberin görevi insanlara öğüt vermektir
E) Bir dine inanmak hür irade işidir.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.Sınıf Din Kültürü 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları TEST 2017-2018-2019"

Back To Top -->