Sponsorlu Bağlantı

12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI SAYFA 239

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI SAYFA 239
12.SINIF COĞRAFYA CEVAPLARI, 12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI, 12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI SAYFA 239

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. I. Eğitim süreci
II. Devlet politikaları
III. Alternatif projeler
Yukarıdakilerden hangileri sınırlı olan doğal kaynakların etkili kullanımı için önem taşımaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin bilinçsizce kullanılmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Bazı hayvanların neslinin tükenmesi 
B) Akarsu, göl ve yer altı sularının kirlenmesi
C) Mera alanlarının çevresinin tel örgülerle çevrilmesi
D) Erozyonun şiddetlenmesi
E) Şehirlerin tarım alanlarına doğru ilerlemesi
 
3. I. Doğal miras alanlarının belirlenmesi 
II. Bazı alanların millî park alanına dönüştürülmesi
III. Doğal nüfus artış hızını azaltmaya yönelik önlemlerin alınması
IV. Ülkeler arasındaki göçlerin azaltılması
Yukarıdakilerden hangileri çevrenin korunması için alınan önlemlerdendir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II ve IV
 
4. İlk insanlar, avcılık ve toplayıcılık yaptıkları için bitki örtüsü ve bazı  hayvan türlerine zarar vermekteydiler.
İnsanın doğaya etkisi, kullandığı aletlere bağlı olarak artmıştır. Neolitik Dönem’de tarımsal üretime geçilmesiyle birlikte insana bağlı erozyonda gerçekleşmeye başlamıştır. Tarım alanlarının genişlemesi, aynı zamanda bazı bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanını sınırlandırmıştır. Hayvanların evcilleştirilmesi de aynı şekilde bitki örtüsü ve bazı hayvanlar için riskler ortaya çıkarmıştır.
Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Doğal çevre, dünyanın ilk oluştuğu zamandan beri zarar görmüştür.
B) İnsanların doğaya verdikleri zararın boyutları zamanla değişmiştir.
C) Doğal çevreyi korumak için hayvanların evcilleştirilmesi gerekir.
D) Doğal kaynaklar kullanılmadan da yaşanabilir.
E) Alet kullandıkça doğal çevre daha az zarar görmüştür.
 
5. I. Nüfus artışı
II. Sanayileşme
III. Doğal kaynakların sınırlı olması
Yukarıdakilerden hangileri çevre yönetimini zorunlu hâle getirmektedir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III  E) II ve IV
KİTABIN BÜTÜN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI SAYFA 239"

Back To Top -->