Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF/LİSE 3 DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI 2018

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI,11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI,


DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 2.SINAV


1-Aşağıdakilerden hangisi fıkrayı sohbetten ayıran önemli bir özelliktir?
A) Gazete çevresinde gelişen metin olması
B) Kanıtlama amacı güderek kesin sonuçlara varması
C) Düşünce ağırlıklı yazı olması
D) Açık, anlaşılır bir dil kullanılması
E) Konunun güncel olma zorunluluğu

Her alanda, her konuda yazılabilir. Bilimsel bir çalışmanın ürünü olan bu yazılarda, yazar düşüncesini derinlere inerek verir. Bu düşüncede ispat çok önemlidir. Konuya nesnel yaklaşmak zorunda olan yazar planlı ilerlemek zorundadır. Yazar, ele aldığı konuyla ilgili bilimsel terimlere başvurabilir
2- Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı B) Fıkra C) Makale D) Günlük E) Deneme

3-Deneme ile sohbet arasındaki en önemli fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Deneme düşünce yazısıyken sohbet olay ağırlıklı bir yazıdır.
B) Deneme sıcak, samimi bir dille yazılır, sohbette ise bilimsel bir dil kullanılır.
C) Deneme yazarının kendisiyle, sohbet yazarının ise karşısındakiyle konuşuyormuş gibi bir üslubu vardır.
D) Denemede her konu ele alınırken sohbette sadece sanatsal konular ele alınır.
E) Denemede kanıtlama zorunluluğu bulunmazken sohbette kanıtlamak esastır.

Birçok türde düşünce, yazısı yazılabilir. Bunlardan gazete köşelerinde güncel, politik olayların yazarının görüşleri doğrultusunda ele alındığı, kısa, yazılara ---- denir. Gazete ve dergilerde ciddi bir üslupla ele alınan, konunun kanıtlanarak nesnel bir tutumla anlatıldığı bilimsel yazılara ---- denir. Bu türlerin yanında, yazarların düşüncelerini özgürce dile getirdiği, konu sınırlaması olmayan bir yönüyle sesli düşünme yazıları diyebileceğimiz
 türe ---- denir.
4-Bu parçadaki boşluklara, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) fıkra − makale − deneme
B) fıkra − deneme − sohbeti
C) fıkra − söyleşi − makale
D) makale − söyleşi − fıkra
E) söyleşi − fıkra – makale

5-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi makale yazarlarındandır?
A) Mehmet Kaplan                 B) Hüseyin Cahit Yalçın        C) Ahmet Rasim
D) Ziya Paşa                           E) Namık Kemal

Zemzeme
Kavgalarım
Destursuz Bağa Girenler
Tahrib-i Harabat
6-Yukarıda verilen eserler ile aşağıdaki yazarlar eşleştirilir ise hangisi dışta kalır ?
A- Namık Kemal
B- Orhan Şaik Gökyay
C- Hüseyin Cahit Yalçın
D-Ziya Paşa
E- Recaizade Mahmut Ekrem

7- “Hiciv, taşlama, kritik, münekkit” sözcükleri aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Makale        B) Anı       C) Sohbet         D) Fıkra          E) Tenkit

8- “(I) Gerçekte her büyük sanatçı bir dil işçisi olarak görür
kendini. (II) Varolanla, kendine sunulmuş olanla yetinmez.
(III) Her zaman bir yenilik arayışı içindedir. (IV) Bunun içinde
dilin günlük akışının dışına çıkar. (V) Bir yandan da kullanılagelen
sözcüklerin kabuğunu kırmaya, onlara yeni anlamlar
yüklemeye çalışır.”
Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı
yapılmıştır?
A) I. ve II.              B) II. ve IV.            C) III. ve V.
D) I. ve V.              E) IV. ve V.

9-Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Baştan başa sevdayım
Baştan başa acı, hüzün…

B) Birer birer geçti gözümün önünden
Kuş misali anılar.

C) Yıllardır hasretim köyüme
Ekmek kokan sabahlarına.

D) Daldan dala atlardı sevdiğim
Benimle utangaç konuşmalarında.

E) En eski yalnızlığımdır aşk
Git gide büyüyen karanlıklarda.


Necip Fazıl ( ) şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor: “Şairliğim on iki yaşımda başladı. Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter ( ) Bitişikte yatan veremli hasta kızın şiirleri varmış defterde. Bunu söyleyen annem, bir an gözlerimin içini tarayarak ‘Senin, şair olmanı ne kadar isterdim!’ dedi. Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Gözlerim hastane odasının penceresinde ( ) savrulan kar ve uluyan rüzgâra karşı uzun uzun düşünerek içimden şöyle bir karara vardım ( ) ‘Şair olacağım, hem de büyük bir şair ( )’ ve oldum.”
10-Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 2012 YGS
A) (;) (.) (;) (:) (.)                               B) (,) (.) (;) (;) (.)
C) (,) (…) (,) (:) (!)                            D) (,) (…) (;) (,) (.)
E) (;) (…) (;) (:) (!)

Kanlıca deyince akla ilk gelen, yoğurt oluyor ( ) Daha eskiler, kahvesini de biliyor. Şöyle değir­mende öğütülen ( ) büyük, kulpsuz fincanlarda, sunulan kahve ( ) Sonra, kıyı boyunca uzanan yalılar, ille de adıyla anılan koyu ve canım korular ( )
11-Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaret­leri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2002)
A) (…)(,) (.)(.)                                          B) (.)(,)(…)(…)
C) (:)(;) (…)(.)                                         D) (:)(;)(.)(…)
E) (.) (,)(:)(.)

12- Bu kararların uygulanıp uygulanmayacağının, yöneticilerin seçeceği tutuma bağlı olduğu bildirildi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? (2003 - ÖSS)
A) “seçeceği tutuma” yerine “tutumuna” sözcüğü getirilerek
B) “yöneticilerin” yerine “ilgililerin” sözcüğü getirilerek
C) “bu kararların” yerine “bunların” sözcüğü getirilerek
D) “bağlı” yerine “yönelik” sözcüğü getirilerek
E) “bildirildi” yerine “biliniyordu” sözcüğü getirilerek

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003 - ÖSS)
A) Deneyimli bir yönetici, değerli bir bilim adamıydı.
B) Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
C) Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan insanlardan biriydi.
D) Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşısında yılmayan bir gençti.
E) Ele aldığı her işi, başkalarından daha iyi, daha güzel yapmak isterdi.


14-Aşağıda verilen metin türleri ikişerli sınıflandırılırsa hangisi sınıflandırma dışında kalır ?
A-Makale       B-Anı         C-Roman      D-Mesnevi       E-Eleştiri


15-Aşağıda verilen metinleri öznellik-nesnellik açısından karşılaştıracak olursak hangisi en öznel olan metindir ?
A-Sohbet    B-Deneme   C-Makale    D-Günlük   E- MülakatSerbestçe seçtiğim her konuda yazarım. Amacım bilgi vermek değil, okuyucularıma doğruyu buldurmaktır. Yazılarımda okuyucularımla, senli benli samimi olmaya çalışırım. Amacım onları düşünceye, yorum yapmaya sevk etmektir. Yazdıklarımın inandırıcılığı kanıtlardan, belgelerden değil; anlatımımdaki inandırıcılıktandır.
16-Bu parçada yazarın sözü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra                  B) Seyahat yazısı                    C) Günlük
D) Deneme                             E) MakaleGiriş bölümünün şaşırtıcı bir paragraf olduğu, en son söylenmesi
gereken kelimelerin en başta söylendiği röportajlar ---- olarak adlandırılır.    Yazarın konuyu işlerken kendini ön plana aldığı “ben” eksenli röportajlara ---- denir.
17-Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri
getirilmelidir?
A) Alman röportajı -Amerikan röportajı
B) Amerikan röportajı- Alman röportajı
C) belgesel röportaj- kurgusal röportaj
D) kurgusal röportaj -belgesel röportaj
E) İngiliz röportajı- Alman röportajı

18-Aşağıdakilerden hangisi deneme ile makalenin en belirgin farkıdır?
A) Denemeler alanında uzmanlık istemez, makale yazarları alanlarında uzmandır.
B) Denemelerde duygu ve düşünceyi aktarım söz konusuyken makalelerde öne sürülen düşünce ispatlanmak zorundadır..
C) Denemede konular toplumsal, makalede ise bilimseldir.
D) Denemelerde yorum ön planda iken, makalede daha çok düşünce ön plandadır.
E) Denemelerde gündelik bilgilere yer verilirken makalelerde akademik bilgiler ağırlıktadır


19- Milli Edebiyatın ilkelerini oluşturan ve ilk defa “dil”i  (saf-öz Türkçe’yi) dava olarak konu alan makale aşağıdakilerden hangisidir ?
A-Yeni Sanat
B-Yeni Hayat
C-Yeni Nesil
D-Yeni Edebiyat
E-Yeni Lisan

Tanzimat Dönemi’nde eski edebiyat-yeni edebiyat tartışmaları
etrafında birçok eleştiri yazısı ve kitap yazılmıştır.
20-Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen eserlerden biri değildir?
A) Demdeme                         
B) Zemzeme
C) Kavgalarım                       
D) Tahrib-i Harabat
E) Harabat


21-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A-Diyorlar Ki-R. Eşref Ünaydın
B-Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar -Mustafa Baydar
C-Çukurova Yana Yana- Yaşar Kemal
D- Ziya Paşa-Zafername
E-Millî Edebiyat Meseleleri Cenap Bey’le Münakaşalarım-Arif Nihat


22- Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A) Enikli Kapı ---Arif Nihat Asya        
B) Boğaziçi Şıngır Mıngır--- Salah Birsel
C) Ölür ise Ten Ölür Canlar Ölesi Değil ---Haldun Taner
D) Şapkam Dolu Çiçekle, Günü Birlik Cemal Safi
E) Beş Şehir---Ahmet Hamdi Tanpınar


23-Konularına göre röportajlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?
A-İnsan-yer-tarih
B-Siyaset-tarih-dil
C-İnsan –yer-eşya
D-siyaset-tarih-insan
E-İnsan-yer-siyaset

24- Aşağıdakilerden hangisinde röportaj yazarları bir arada
verilmiştir?
A) Namık Kemal – Fikret Otyam – Salah Birsel
B) Salah Birsel – Nurullah Ataç – Namık Kemal
C) Hikmet Feridun Es – Yaşar Kemal – Suut Kemal Yetkin
D) Ruşen Esret Ünaydın – Nurullah Ataç – Fikret Otyam
E) Ruşen Esret Ünaydın – Hikmet Feridun Es – Yaşar Kemal

Sanatçının kitabında şairin "zengin yaşam öyküsü"nün
hangi "gizleri" tanıtılıyor? Ayrıca şu "sizleri tanıma merakı"
neden bu kadar önemseniyor? Kitabın amacı bu mu? Bir
de "gizler" tanınır mı, yoksa çözülür mü? Anlaşılan okumamış
‘’Temel Taşlar Dizisi’’nin yönetmeni İrfan Sancı, Konur
Ertop’un kitabını okusaydı kendilerinin bekledikleri amaçların
gerçekleşmediğini anlardı.
25-Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Eleştiri              
B) Fıkra                 
C) Makale
D) Deneme            
E) Anı

* Zahmetsiz rahmet olmaz     -Atasözü

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF/LİSE 3 DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI 2018"

Back To Top -->