Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, FELSEFE YAZILILARI, 11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI, 

Değerli derskonum.com takipçileri bu sayfamızda sizler için hazırladığımız 11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI  sorularını paylaşacağız..

özgün ve kaliteli yazılı sorularımızı sizlerle paylaşarak sınavlara örnek oluşturmak ve yüksek notlar almanızı sağlamayı amaçladık..

kayetlerinizi yorum kısmandan bize ulaştırabilirsiniz .
İyi çalışmalar..

11.Sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları(test)

11.SINIF FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1-) Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilirler.
Parçada bilimin hangi özelliğinin üzerinde durulmuştur?

A)Öngörülülüğü    B) Nesnelliği     C)Birikimliliği     D) Deneyselliği    E)Akılcılığı

2-)" Bizim bu dünyadaki davranışlarımız isteğimize göre şekillenmez ; Çünkü üzerimizdeki baskı öyle davranmamıza neden olmaktadır, seçimlerimizi belirleyen şartlar bizde değil, dışımızdadır." Diyen biri aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasın yapmış olabilir?
A) Liberteryanızm      B)Otodeterminizm         C)İndeterminizm       D) Fatalizm        E) Determinizm

3-) "Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir"
Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm      B)Egoizm        C) Anarşizm       D)Fayda ahlakı        E)Sezgi ahlakı

4-) "Ben işime başlarken , üzerimdeki önlüğü çıkarır , düşüncelerimi kapıda bırakırım." Diyen bilim adamı aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?
A) Pragmatizim               B) Emprizm              C) Rasyonalizim            D) Bilim etkinliktir               E) Bilim üründür

5-)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ütopia ve Güneş ülkesinin farklı özellikleri bir arada verilmiştir?
A-) Çalışma saati  - inanç - mülkiyet
B-)Aile - çalışma saati - inanç
C-) Evlilik yaşı - lider seçimi - inanç
D-)Dinsel hoşgörü - üretim - çalışma saati
E-)Lider seçimi - mülkiyet - inanç

6-)I-Sanatta estetik kavramını ilk kullanan Baumgarten'dir.
II-Sanat , estetik kavramını içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.
III-Zanaat faydaya dayalı ürünler ortaya koyar.
dersimiz.com
IV-Sanatı oyun olarak gören filozof Schelling'dir
Yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?

A)I-III-IV                 B)I-III                C)I-II-IV            D)I-II-III-IV             E)II-III-IV

7-)Aşağıdaki seçeneklerin  hangisinde istenen ütopyalar bir arada verilmiştir?
A-) Yeni Dünya  -  Güneş Ülkesi  -  Ütopia
B-) Devlet  -  1984  -  Güneş Ülkesi
C-)Devlet  -  Ütopia  -  Yeni Dünya
D-) Ütopia  -  Devlet  -  Güneş Ülkesi
E-)1984  -  Ütopia  -  Devlet

8-)Ortak estetik yargıların varlığını reddeden ve kabul eden düşünürler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
A) Epikür-Kant                 B)Bergson-Croce         C)Croce-Stirner     D)Platon-Aristo                E)Croce-Kant

9-)" İçinde yaşadığımız evrendeki tüm varlıklar kutsaldır, onun için her şeye saygı duymalıyız Çünkü; Her şey tanrının bir kendini açmasıdır ve her şey tanrının "öz"'ünü taşımaktadır." Diyen birinin  görüşü aşağıdaki kavramların hangisiyle paralellik göstermektedir?
A) Teizm        B) Deizm        C) Panteizm       D) Ateizm       E) Agnostisizm

10-) aşağıdakilerden hangisi klasik bilime ait bir görüş değildir?
A) En ideal bilim matematiktir
B) Bilimsel bilginin çözemeyeceği hiçbir sorun kalmayacaktır.
C) Tümevarımsal yöntemlerle genel yasalara varılacaktır.
D) Bütün bilimlerin kullanacağı ortak bir yöntem olmalıdır.
E) Bilimsel açıklamalar nedenselliğe dayanmak zorunda değildir

11-) I- Nesnellik
       II-Sorgulayıcılık
       III- İnançları güçlendirmek
       IV-Belli bir dinin açıklamasını yapmak
       V-Herhangi bir dini değil genel din olgusunu ele almak.
Yukarıdaki özelliklerin hangileri din felsefesine aittir?

A)III-IV               B) I-II-IV              C) I-II-IV-V         D) I-II-V              E) II-III-IV

12-)  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tanrının varlığını kabul eden
Görüşler bir arada verilmiştir?

A)Teizm-Fatalizm-Deizm
B)Panteizm-Deizm-Teizm
C) Agnostisizm-Panteizm-Deizm
D) Ateizm-Deizm-Teizm
E) Liberteryanizm-Teizm-Panteizm

13-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde evrensel ahlak yasasını objektif niteliklerde bulan filozoflar bir arada verilmiştir?
A)Platon-Aristo-Farabi-Sartre
B) Nietzsche-Farabi-Sokrates-Aristo
C) Platon-Farabi-Bergson-Aristippos
D)Platon-Sokrates-Kant-Farabi
E)Kant-Farabi-Bergson-Hobbes

14- Doğada mükemmellik yoktur. Sanatın amacı ideal ve mükemmel olandır. Bu mükemmelliği hayal gücünü ,yaratıcı yanını kullanarak sanatçı kendisi yaratı diyen .........dir/dur/tur.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Platon           B) Croce         C) Aristo          D) Schiller        E) Kant

15-) Aşağıdaki seçeneklerden (üstteki eser alttaki yazar) hangisinde eser- yazar eşleştirmesi doğru verilmiştir?
A-) Güneş ülkesi - Ütopia - Devlet - Yeni dünya - 1984
T. Moore        _ Huxly _ Platon   _ Campanella - Orwell
B-) Yeni dünya -  1984-    Güneş ülkesi-     Ütopia  -   Devlet
Orwell      _  Huxly_ Campanella -   T. Moore  -  Platon
C-)     Ütopia  _    Devlet _  Güneş ülkesi - Yeni dünya_ 1984
T. Moore  -   Platon_    Campanella _  Huxly         _ Orwel
D-)   Devlet    _ Güneş ülkesi_   Yeni dünya_    Ütopia   _1984
T. Moore  __    Orwel     _      Campanella _  Huxly   _ Platon
E-)    1984  _   Yeni dünya  _ Güneş ülkesi_  Ütopia  _ Devlet
Orwel  _     T. Moore    _  Platon    _       Huxly   _ Campanella

16-) -Bu egemenlik biçimi kaynağını  tanrı tarafında verildiğine inanılan liderin kişiliğinden alır.
       -Liderde üstün niteliklerin var olduğunu inanılır ve sorgusuz itaat edilir.dersimiz.com
Yukarıda tanımı yapılan egemenlik türü hangisidir?

A)Geleneksel   B) Karizmatik   C) Oligarşi   D) Demokratik  E)Aristokrasi
17-)  I-Kişisellik
        II-Yaratıcılık
        III-Kalıcılık
        IV-Evrensellik
       V-Özgünlük
Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V      C) I-II-III    D)II-V     E)I-III-V

18-)  Kuhn'a göre bilim öncesi dönemde belli bir bilimsel bakış açısı yoktur. Bundan dolayı bir çok yöntem ve kuramlar kullanılır, bunların içinde biri zamanla kendini kabul ettirir ve değer kazanır. Belli bir bilim adamı topluluğunun kabul ettiği bu bakış açısını Kuhn   ..........    olarak adlandırır.
Boş bırakılan yere hangi kavram getirilirse doğru olur?
A) Bilim etkinliktir          B) Bilimsel devrim        C) bilim üründür         D) Paradigma             E)  Doğrulanabilirlik
19-)  .  "Tanrı sınırsız gücüyle her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratmıştır, o evreni yarattıktan sonra bir daha onunla meşgul olmaz, sadece bir izleyicisidir." Diyen akılcı öğreti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deizm          B) Panteizm         C) Teizm        D)Teoloji    E) Agnostisizm

20-)-İnsana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güç.
 -Yapılması istenmeyen ,değersiz, faydasız olan.
 - Ahlaki açıdan sürekli olarak iyi ve değerli olan davranışlar.
 -Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar.
Yukarıdaki  açıklamalarda aşağıdaki kavramların hangisinin açıklaması yoktur?

A)Vicdan           B) Erdem        C) Kötü       D) Ahlak yasası          E) Ödev
                                                                                    BAŞARILAR
                                                                                     ZİYA ÖZCAN
                                                                                             F.G.Ö.

CEVAP ANAHTARI :
1A-2E-3C-4E-5B-6B-7D-8E-9C-10E-11D-12B-13D-14B-15C-16B-17A-18D-19A-20E

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->