Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 
11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, 


derskonum.com ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR  S.TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAVI

1. İlk şiiri "Cenge Giderken" büyük bir ilgi toplamış ve bu şiirle Milli Edebiyat'ın öncüsü sayılmıştır. Şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır. Konularını toplum dertlerinden, sosyal ve epik hayat sahnelerinden almış; uyarıcı, öğretici şiirler yazmıştır. Hece sayısı çok olan ölçüler kullanmış, söyleyişte nesre yaklaşmıştır. Türkçe Şiirler adı altında topladığı eserinde, Türk Sazı, Ey Türk Uyan şiirleriyle tanınır.
Yukarıda tanıtılan şair, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel                       B) Ziya Gökalp
C) Hamdullah Suphi Tanrıöver              D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Mehmet Emin Yurdakul
2- Aşağıdakilerin hangisinde, Halide Edip Adıvar'la ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) "Sinekli Bakkal" adlı yapıtı töre romanına örnektir.
B) Bazı romanlarını, Doğu-Batı karşıtlığı ve çatışması üzerine kurmuştur.
C) Alışılmışın dışında bir cümle yapısı, tutuk, bazen bozuk bir anlatımı vardır.
D) Anlatımındaki pürüzlere karşın, düşüncelerinin sağlam olmasına özen göstermiştir.
E) Roman ve öykü dışındaki türlerde yapıt vermemiştir.

Ziya Gökalp’ın çıkardığı Yeni Mecmua'da yayımladığı hikâyeleriyle ün kazanmıştır. Hikâyelerinin konularını, günlük yaşamla ilgili gözlemlerinden, çocukluk anılarından ve tarihten almıştır. Realist bir anlayışla yazdığı eserleri arasında "Beyaz Lâle", "Yalnız Efe", "Falaka" sayılabilir.
3- Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay                              B) Haldun Taner
C) Ömer Seyfettin                                  D) Memduh Şevket Esendal
E) Reşat Nuri Güntekin

Aruzu Türkçeye ustalıkla uyguladıkları manzum öykülerinde sıradan insanların yaşamından gerçekçi kesitler vermişlerdir. Toplumcudurlar; ama toplumsal olaylara bakışları, getirdikleri çözümler farklıdır. Bu yüzden aralarında bir kalem savaşı bile olmuştur. Biri hece ölçüsünü hiç kullanmazken, öteki hece ölçüsüyle çocuk şiirleri yazıp bunları "Şermin" adlı kitapta toplamıştır.
4-Bu parçada sözü edilen şairler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Mehmet Âkif, Cenap Şahabettin       B) Recaizade Ekrem, Muallim Naci
C) Mehmet Âkif, Tevfik Fikret              D) Yahya Kemal, Ahmet Haşim
E) Ziya Gökalp, Tevfik Fikret

Romanın sanat yönüne, tekniğine hiç özen göstermemesi, bazı eleştirmenlerce küçümsenmesine neden olmuştur. Ama bütün kusurlarına karşın, Türk romanında gerçek konuşma onunla başlamıştır. Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir. Gerçekten de Türk romanına İstanbul'daki günlük yaşamın canlılığını ve sıcaklığını ilk o taşımıştır.
5-Bu parçada sözü edilen romancı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi                 B) Yakup Kadri
C) Halit Ziya                       D) Halide Edip
E) Mehmet Rauf

6-Aşağıdakilerin hangisi Milli Edebiyat'ın temsilcilerinden biri değildir?
A) Ziya Gökalp                      B) Ömer Seyfettin
C) Fuat Köprülü                     D) Ahmet Rasim
E) Ali Canip Yöntem

Neredeyse, Kurtuluş Savaşı'mızla özdeşleşen "Ateşten Gömlek", Cumhuriyet'le yıkılan düzenin belli başlı kurumlarından Bektaşi ocağına neşter vuran "Nur Baba", Atatürk devriminin coşkulu havası içinde gerici, çıkarcı ve sömürücü çevrelerle savaşan bir gencin serüvenini anlatan "Yeşil Gece", Türk romancılığının yüzünü ağartan örneklerindendir.
7-Bu parçada sözü edilen romanların yazarları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Reşat Nuri, Tarık Buğra, Kemal Tahir
B) Peyami Safa, Yakup Kadri, Halide Edip
C) Yakup Kadri, Peyami Safa, Reşat Nuri
D) Reşat Nuri, Halide Edip, Kemal Tahir
E) Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri

Adını kutsal kitaplarda anlatılan lanetlenmiş iki kentten alan bu romanda, Birinci Dünya Savaşı sonunda işgal edilen İstanbul’daki bazı ahlaksızlıklar anlatılır. Batı hayranlığı, eğlenceler, kimilerinin işgal kuvvetlerindeki subaylarla kurduğu ilişkiler gözler önüne serilir,
8-Bu parçada sözü edilen roman ve onun yazarı, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Kurtlar Sofrası, Attila İlhan
B) Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir
C) Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin
D) Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar
E) Sodom ve Gomore, Yakup Kadri

9-1860'tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fünun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat
B) Servet-i Fünun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
C) Tanzimat / Servet-i Fünun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
D) Tanzimat / Servet-i Fünun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
E) Fecr-i Ati / Tanzimat / Servet-i Fünun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

10-Yahya Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirin düzyazıdan farklı, musikiden başka türlü bir musiki olduğunu söyleyerek, şiirin düzyazıdan uzaklaştırılması gerektiğini savunmuştur.
B) Sanat yaşamına şiirle başlamış, şiirle devam etmiş, düzyazı türünde eser vermemiştir.
C) Şiirlerinde, Türk tarihinin, sanatının başarılı geçmişini ve bunlar karşısındaki kişisel duygularını dile getirmiştir.
D) Ölçünün bir araç olduğunu savunmuş, "Ok" dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
E) Klasik Türk edebiyatı olarak gördüğü Divan şiirini örnek alarak gazeller, şarkılar, rubailer yazmıştır.

11-Aşağıdakilerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Türkçülüğün Esasları                        B) Altın Işık
C) Kızıl Elma                                         D) Türkçe Şiirler
E) Malta Mektupları

Biri boğazı sahiplenmişti, öteki nerede olduğunu bilmediğimiz bir golün kıyısında bütün insanları unutuyordu. Biri "Körfezdeki dalgın suyun, derinliklerinde geçmişin güzelliklerini görürken" Öteki, gol kıyısına bağdaş kurup oradaki kamışlara imreniyor; onlardan biri olmak istiyordu. İkisi de aruzla yazıyor ve şiirin müziğini duyurmaya çalışıyordu.
12-Bu parçada sözü edilen şairler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Tevfik Fikret, Oktay Rifat
B) Faruk Nafiz Çamlıbel, Ziya Osman Saba
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi
D) Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil
E) Yahya Kemal, Ahmet Haşim

Atatürk'ü en net bilgilerle anlattığı Zeytindağı ve Çankaya adlı yapıtlarında, aynı zamanda içinde, yaşadığı dönemi de tanıtmıştır. Yapıtlarını sade bir üslupla ve çarpıcı sözcükleri seçerek oluşturmuştur. Gazeteciliğinin yanı sıra gezi yazılarıyla da tanınmıştır.
13-Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Refik Halit Karay                              B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Falih Rıfkı Atay                                D) Halide Edip Adıvar
E) Reşat Nuri Güntekin

14- Aşağıdakilerin hangisinde Ömer Seyfettin ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Şiir, makale, roman ve tiyatro denemeleri de yapmış olmasına rağmen, edebiyatımızda hikâyeciliğiyle yer etmiştir.
B) Milli duygularının güçlü olması nedeniyle birçok hikâyesini, tarihi olaylarla, destansı bir ruhla yazılmış konularla süslemiştir.
C) Türkçeyi yabancı dil kurallarının egemenliğinden kurtarmak için uğraşmıştır.
D) Türk milliyetçiliğinin gerçek hedeflerini göstermiş ve Türkçülüğü sistematik bir şekilde ele almıştın
E) Hikâyelerinin en önemli kısmı', çabuk yazma alışkanlığı yüzünden sönük ve zayıf kalmıştır.

Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur .
dediği zaman, Türkçülüğü bu derece açık ve güçlü bir sesle dile getirebilmiş başka bir sanatçı yoktu. Servet-i Fünun sanatçılarıyla çağdaş olduğu halde 'Toplum için sanat" anlayışıyla eserler vermiştir. Türk edebiyatında Cenge Giderken, Anadolu'dan Bir Ses, Irkımın Türküsü, Ey Türk Uyan gibi ilk milli şiirler onun imzasıyla yazılmıştı.
15. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu                B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ali Canip Yöntem                             D) Ziya Gökalp
E) Mehmet Fuat Köprülü

Milli Edebiyat döneminde, hece ile söylenen şiirler, oldukça zayıf bir durumdadır. Bunun önemli nedenlerinden biri, hececi şairlerin böyle bir akımı yaratacak kadar kültürlü olamamalarıydı. Bu şairler, ne kendilerine yol gösteren Ziya Gökalp’ın ne de eserlerine kültür malzemesi hazırlayan Fuat Köprülü'nün kültür ve anlayış seviyesinde bulunuyorlardı.
16-Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen şairlerden biri değildir?
A) Enis Behiç Koryürek         B) Halit Fahri Ozan soy
C) Yaşar Nabi Nayır              D) Orhan Seyri Orhon
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

Bazı sosyal sorunları, sihirli çizgilerle beliren manzum hikâyeleri onun en güzel eserlerindendir. Sosyal ve yerli konuların yanı sıra bazı tarihi olayları, gezi anılarını da hikâyeleştirmiştir. Tarihi eserlerinin konusunu genellikle, İslam büyüklerinin hayatlarından almıştır. Onun bu tarz şiirleri, İslamiyet'e candan bağlı bir sanatçının samimi duygularıyla bezenmiştir. Aruz ölçüsünü başarılı bir şekilde kullandığı şiirlerini "Safahat" adlı eserinde toplamıştır.
17-Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin                  B) Mehmet Âkif Ersoy
C) Faruk Nafiz Çamlıbel        D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Halit Fahri Ozansoy

18-Aşağıdakilerin hangisinde Milli edebiyat ve Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Dilin sadeleştirilmesi düşüncesi Genç Kalemlerin çok önce, Tanzimat dönemi sanatçıları tarafından ileri sürülmüş; ancak bu sanatçılar dili sadeleştirmede başarılı olamamışlardır.
B) Milli Edebiyat döneminde yayımlanan gazete ve dergi yazılarıyla dönemin sosyal hayatı arasında sıkı bir ilişki vardır; bu dönemde de basın Tanzimat dönemindeki kadar önemlidir.
C) Milli Edebiyat döneminde gazete ve dergilerde yayımlanan metinlerde de Tanzimat dönemi metinlerinde de edebi yön değil, düşünce yönü ağır basar.
D) Milli Edebiyat'ta asıl ölçü olarak alınan hece ölçüsü, Tanzimat döneminde Namık Kemal, Ziya Paşa, Abdülhak Hamit gibi pek çok şair tarafından denenmişse de tam yerleşememiştir.
E) Milli Edebiyat ve Tanzimat sanatçıları; farklı din ve ırktan olan halkların, meşrutiyet düzeni içinde tek bir ulus, "Osmanlı ulusu" olarak yaşayabilecekleri fikrine, dayanan Osmanlıcılık görüşünü destekler.

"Kirpinin Dedikleri" adlı mizahi eserleriyle parlamıştır. Keskin ve nükteci zekânın önemli örneklerini taşıyan bu eserden sonra da mizah edebiyatımızın önemli eserlerini vermiştir. Sıcak bir dille yazdığı Memleket Hikâyeleri ise Türk edebiyatında Anadolu'nun ilk gerçekçi hikâyeleridir. Bu yazılar, haklı bir takdir görmüş ve sürgündeki yazarın İstanbul’a dönebilmesinde de önemli rol oynamıştır.
19-Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay                              B) Ahmet Rasim
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar                  D) Falih Rıfkı Atay
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Faruk Nafiz Çamlıbel’in belli başlı eserleri; şiir kitapları, manzum ve mensur eserleridir.
20-Aşağıdakilerden hangisi sanatçının kitaplarından biri değildir?
A) Şarkın Sultanları                               B) Kaldırımlar
C) Çoban Çeşmesi                                 D) Han Duvarları
E) Canavar

Türk edebiyatında "toplum için sanat" akımının temsilcilerinden —-, başlangıçta Tevfik Fikret'in "Balıkçılar", "Hasta Çocuk" gibi şiirleriyle en güzel örneklerini verdiği manzum hikâye tarzında yazdıklarıyla dikkat çekti. Genellikle konuşma havası içinde yazdığı bu şiirlerde, aruz ölçüsünü başarıyla kullandı. En tanınmış manzum öyküleri Meyhane, Küfe, İmam, Seyfi Baba'dır.
21-Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy         B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Yahya Kemal Beyatlı         D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

               On Beş Yılı Karşılarken 

 Bir şey ele geçmez şerefin sade adından. 
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş, 
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, 
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır;
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır!

22-Yukarıda şiiri “On Beş Yılı Karşılarken” şiiri verilen ve “Türk’ün Şehnamesi” adlı eseri ile tanınan milli edebiyat sanatçısı kimdir.

A) Mehmet Akif Ersoy         B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ziya Gökalp                      D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Mithat Cemal Kuntay

Milli Edebiyat döneminden itibaren, romanlarda güçlü kadın kahramanlara rastlıyoruz: İzmir'de, Yunan işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden ve Anadolu'ya geçerek ölümü göze alan Ayşe; kendini Anadolu'daki çocuklara adayan Feride, yine Anadolu'da öğretmenlik yapan ve Kuvay-ı Milliye karşıtı yobaz kasabalılar tarafından Öldürülen Aliye, Cumhuriyet'in yirminci yılında başkentin yaşamını yansıtan romanda toplumsal ortamın renklenmesiyle mutluluğu arayan Selma Hanım hep bu güçlü kadınlara örnektir.
23-Bu parçada tanıtılan kahramanlardan yola çıkılarak aşağıdaki romanlardan hangisinden söz edilmediği söylenebilir?
A) Ankara              B) Ateşten Gömlek
C) Vurun Kahpeye D) Sinekli Bakkal  
E) Çalıkuşu

24-Aşağıdakilerin hangisinde eser, karşısında verilen yazara ait değildir?
A) Saray ve Ötesi – Refik Halit Karay
B) Şermin – Tevfik Fikret
C) Avrupa Mektupları – Cenap Şehabettin
D) Kırk Yıl – Halit Ziya Uşaklıgil
E) Bize Göre – Ahmet Haşim
25- Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati Beyannamesinde alınan kararlardan değildir.
A-Sanat ve edebiyat alanındaki çalışmalar toplumdan kopuk bir şekilde gerçekleştirilecek.
B-Genç yetenekler bir araya toplanarak fikir tartışmaları düzenlenecek ve kamuoyu bilgilendirilecektir.
C-Batı’nın önemli edebiyat ve düşünce eserleri tercüme edilecektir.
D-Edebiyat ve düşünce konuları üzerinde konferanslar düzenlenecektir.
E-Topluluğun yayın organı Servetifünun dergisidir.


CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


“Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.” Hz.Ali r.a.


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST"

Back To Top -->