Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 2018

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI,

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, 

Derskonum.com ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 2.SINAV

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz   yoldan ;
Köyümün titreyerek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı
1-Bu dizelerde   aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? ÖSS-2001
A)  Ünlü düşmesi                   B)  Ünsüz benzeşmesi
C)  Sert ünsüz yumuşaması    D)  Ünlü daralması
E)  Ünsüz düşmesi 

Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor.
2-Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması                           B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması                    D) Ünsüz türemesi
E) Ünsüz benzeşmesi

3- Her güzel kitap, bu bahçeye yeni bir nesne, bir çiçek, minik
bir yol veya yorulduğunuzda dinlenebileceğiniz bir bank ekler.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Özne – dolaylı tümleç – nesne - yüklem
B) Nesne – özne – zarf tümleci – yüklem
C) Dolaylı tümleç – yüklem – nesne
D) Özne – yüklem – nesne
E) Zarf tümleci – nesne – dolaylı tümleç – yüklem

Dikenin acısı kalbimde
Bir sonbahar günüdür.
Sen elini bulutların içinde gezdirirsin.
Bulutlar gözlerinin üstünde yürür.
4-Altı çizili sözcük, bu cümlenin hangi ögesidir?
A) Yüklem             B) Nesne C) Zarf tümleci      
D) Özne                  E) Edat tümleci

(I) Önce yeşil yeşil baktı tohum. (II) Sonra yeşil yapraklar
oluştu. (III) Yeni gün, yeşilin günüdür artık. (IV) Bahar yeşil
yeşil gülümsedi hep. (V) Dağlar, yaylalar yeşilin bin bir tonuydu.
5-Numaralandırılmış cümleler öge sayıları bakımından
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) I         B) II        C) III       D) IV      E) V


(I) Bilimin tek amacı, insanın ayakta durabilmesi için acılarını
hafifletmesi olmalıdır. (II) Bilim adamı özgürlük içinde
olmaz da yönetenin baskısı altında, yalnız bilim için bilim
yapmaya zorlanırsa ortaya işe yaramaz sakat bir bilgi yığını
çıkar. (III) O zaman da yeni icatlarınızla insanlığın acılarını
artırmış olursunuz. (IV) Zamanla bir sürü yeni şey bulabilirsiniz
ama bu buluşlarınız ilerleme değil, insanlıktan kopmadır.
(V) Günün birinde arada öyle bir uçurum açılır ki yeni bir
buluşun bir yanda yarattığı sevinç, öte yanın tüyler ürpertici
çığlığı ile çatışır.
6-Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümle girişik birleşik bir eylem cümlesidir.
B) II cümle koşullu birleşik, düz bir cümledir.
C) III. cümle basit, olumlu bir cümledir.
D) IV. cümle öznesi ortak bağımlı sıralı bir cümledir.
E) V. cümle ki’li birleşik, olumlu bir eylem cümlesidir.

Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürüdük. Birkaç meyve
ağacının arasına serpilmiş beş on evden ibaretti Beyobası.
Biraz sonra ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya
bırakılmış boş bir su değirmenini geçtik. Artık zeytinlikler
bitmiş, çam ormanları başlamıştı.
7-Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ad cümlesi        B) Sıralı cümle        C) Birleşik cümle
D) Eylem cümlesi                   E) Bağlı cümle


8- “(I) Gerçekte her büyük sanatçı bir dil işçisi olarak görür
kendini. (II) Varolanla, kendine sunulmuş olanla yetinmez.
(III) Her zaman bir yenilik arayışı içindedir. (IV) Bunun içinde
dilin günlük akışının dışına çıkar. (V) Bir yandan da kullanılagelen
sözcüklerin kabuğunu kırmaya, onlara yeni anlamlar
yüklemeye çalışır.”
Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı
yapılmıştır?
A) I. ve II.              B) II. ve IV.            C) III. ve V.
D) I. ve V.              E) IV. ve V.

9-Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Baştan başa sevdayım
Baştan başa acı, hüzün…

B) Birer birer geçti gözümün önünden
Kuş misali anılar.

C) Yıllardır hasretim köyüme
Ekmek kokan sabahlarına.

D) Daldan dala atlardı sevdiğim
Benimle utangaç konuşmalarında.

E) En eski yalnızlığımdır aşk
Git gide büyüyen karanlıklarda.


Necip Fazıl ( ) şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor: “Şairliğim on iki yaşımda başladı. Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter ( ) Bitişikte yatan veremli hasta kızın şiirleri varmış defterde. Bunu söyleyen annem, bir an gözlerimin içini tarayarak ‘Senin, şair olmanı ne kadar isterdim!’ dedi. Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Gözlerim hastane odasının penceresinde ( ) savrulan kar ve uluyan rüzgâra karşı uzun uzun düşünerek içimden şöyle bir karara vardım ( ) ‘Şair olacağım, hem de büyük bir şair ( )’ ve oldum.”
10-Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (;) (.) (;) (:) (.)                               B) (,) (.) (;) (;) (.)
C) (,) (…) (,) (:) (!)                            D) (,) (…) (;) (,) (.)
E) (;) (…) (;) (:) (!)

“Aşağıda önce iki eşeğin tıkırtılı nal sesleri duyuldu ( ) sonra
bir toz bulutu yükseldi. Dönemeçten iki eşeğin üstünde iki
köylü göründü ( ) bunlardan biri Karaköyüydü ( )
( ) Merhaba ( ) dedi.”
11-Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla kullanılmalıdır?
A) (,) (,) (.) (-) (,)                   B) (;) (,) (.) (-) (!)
C) (,) (,) (.) (-) (!)                   D) (;) (,) (.) (-) (,)
E) (,) (,) (.) (-) (.)

12- Bu kararların uygulanıp uygulanmayacağının, yöneticilerin seçeceği tutuma bağlı olduğu bildirildi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? (2003 - ÖSS)
A) “seçeceği tutuma” yerine “tutumuna” sözcüğü getirilerek
B) “yöneticilerin” yerine “ilgililerin” sözcüğü getirilerek
C) “bu kararların” yerine “bunların” sözcüğü getirilerek
D) “bağlı” yerine “yönelik” sözcüğü getirilerek
E) “bildirildi” yerine “biliniyordu” sözcüğü getirilerek

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003 - ÖSS)
A) Deneyimli bir yönetici, değerli bir bilim adamıydı.
B) Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
C) Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan insanlardan biriydi.
D) Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşısında yılmayan bir gençti.
E) Ele aldığı her işi, başkalarından daha iyi, daha güzel yapmak isterdi.


14-Aşağıda verilen metin türleri ikişerli sınıflandırılırsa hangisi sınıflandırma dışında kalır ?
A-Makale       B-Anı         C-Roman      D-Mesnevi       E-Eleştiri


15-Aşağıda verilen metinleri öznellik-nesnellik açısından karşılaştıracak olursak hangisi en öznel olan metindir ?
A-Sohbet    B-Deneme   C-Makale    D-Günlük   E- Mülakat


Serbestçe seçtiğim her konuda yazarım. Amacım bilgi vermek değil, okuyucularıma doğruyu buldurmaktır. Yazılarımda okuyucularımla, senli benli samimi olmaya çalışırım. Amacım onları düşünceye, yorum yapmaya sevk etmektir. Yazdıklarımın inandırıcılığı kanıtlardan, belgelerden değil; anlatımımdaki inandırıcılıktandır.
16-Bu parçada yazarın sözü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra                  B) Seyahat yazısı                    C) Günlük
D) Deneme                             E) Makale


I. Konu sınırlaması yoktur ancak daha çok bilimsel, akademik ve kültürel konularda yazılır.
II. Didaktik özellikler taşır, bilimsellik esastır, kanıtlara ve belgelere başvurulur.
III. Yazar, çağrışım değeri yüksek sözcüklerle, süslü bir anlatımla
okuyucuyu etkilemeye çalışır.
IV. Açıklama, tanımlama, tartışma, sayısal verilerden yararlanma gibi anlatım ilkelerine başvurulur.
V. Herhangi bir konuda bilgi vermek, görüş ve düşünce
öne sürmek, bir tezi savunmak veya desteklemek için yazılır.
17-Makale türü ile ilgili olarak yukarıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.     E) V.


18-Aşağıdakilerden hangisi deneme ile makalenin en belirgin farkıdır?
A) Denemeler alanında uzmanlık istemez, makale yazarları alanlarında uzmandır.
B) Denemelerde duygu ve düşünceyi aktarım söz konusuyken makalelerde öne sürülen düşünce ispatlanmak zorundadır..
C) Denemede konular toplumsal, makalede ise bilimseldir.
D) Denemelerde yorum ön planda iken, makalede daha çok düşünce ön plandadır.
E) Denemelerde gündelik bilgilere yer verilirken makalelerde akademik bilgiler ağırlıktadır

19- Milli Edebiyatın ilkelerini oluşturan ve ilk defa “dil”i  (saf-öz Türkçe’yi) dava olarak konu alan makale aşağıdakilerden hangisidir ?
A-Yeni Sanat
B-Yeni Hayat
C-Yeni Nesil
D-Yeni Edebiyat
E-Yeni Lisan

Tanzimat Dönemi’nde eski edebiyat-yeni edebiyat tartışmaları
etrafında birçok eleştiri yazısı ve kitap yazılmıştır.
20-Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen eserlerden biri değildir?
A) Demdeme                          B) Zemzeme
C) Kavgalarım                        D) Tahrib-i Harabat
E) Harabat


21-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A-Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat-R. Eşref Ünaydın
B-Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar -Mustafa Baydar
C-Çukurova Yana Yana- Yaşar Kemal
D-Destursuz Bağa Girenler Orhan Şaik Gökyay
E-Millî Edebiyat Meseleleri Cenap Bey’le Münakaşalarım-Arif Nihat

22- Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A) Enikli Kapı ---Arif Nihat Asya        
B) BoğaziçiŞıngır Mıngır--- Salah Birsel
C) Ölür ise Ten Ölür Canlar Ölesi Değil ---Haldun Taner
D) Şapkam Dolu Çiçekle, Günü Birlik Cemal Safi
E) Beş Şehir---Ahmet Hamdi Tanpınar


23-Konularına göre röportajlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?
A-İnsan-yer-tarih
B-Siyaset-tarih-dil
C-İnsan –yer-eşya
D-siyaset-tarih-insan
E-İnsan-yer-siyaset

24-Aşağıdakilerden hangisinde röportaj yazarları bir arada verilmiştir?
A) Yaşar Kemal – Fikret Otyam – Salah Birsel
B) Hikmet Feridun Es – Yaşar Kemal – Suut Kemal Yetkin
C) Salah Birsel – Nurullah Ataç – Yaşar Kemal
D) Ruşen Esret Ünaydın – Nurullah Ataç – Fikret Otyam
E) Ruşen Esret Ünaydın – Hikmet Feridun Es – Fikret Otyam

Sanatçının kitabında şairin "zengin yaşam öyküsü"nün
hangi "gizleri" tanıtılıyor? Ayrıca şu "sizleri tanıma merakı"
neden bu kadar önemseniyor? Kitabın amacı bu mu? Bir
de "gizler" tanınır mı, yoksa çözülür mü? Anlaşılan okumamış
‘’Temel Taşlar Dizisi’’nin yönetmeni İrfan Sancı, Konur
Ertop’un kitabını okusaydı kendilerinin bekledikleri amaçların
gerçekleşmediğini anlardı.
25-Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Deneme             B) Fıkra                  C) Makale
D) Eleştiri               E) Anı


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 2018"

Back To Top -->