Sponsorlu Bağlantı

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitap Cevapları Ekoyay Sayfa 131

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTAP CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA, 11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAY. 2017-2018, 11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2017-2018 11.SINIF DİL ANLATIM KİTAP CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 131


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı 
3. Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın ön şartı olan sanayileşme sonucu hava, su, toprak gibi doğal ortamlar büyük oranda kirlenmektedir. Yalnız bu kirlenmeler her zaman temizlenemez türden değildir. Sanayi atıklarının arıtılması veya ham madde olarak değerlendirilmesi yolundaki teknolojik gelişmeler üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Sanayileşme ile yaratılan sorunların en önemlilerinden biri de yanlış yer seçimidir. Hatalı yer seçimi ile tarım topraklarımızın, doğal kaynakların ve turizm değeri olan alanlarımızın bir kısmı bugün büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatıcı metnin yazarıdır.
B) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C) Söz sanatlarına ve kelime oyunlarına yer verilmemiştir.
D) Düşünceler öznel yargılarla güçlendirilmiştir.
E) Makale türüne ait özellikler ağır basmaktadır.
  • Cevap: C
4. Aşağıdakilerden hangisi makalenin özellikleri arasında yer almaz?
A) Alanında uzman kişiler tarafından yazılır.
B) Düşünce ve görüşler kanıtlanmaya çalışır.
C) Düşünce ve görüşler, planlı bir biçimde ortaya konur.
D) Söz sanatlarıyla yüklü, süslü bir dil kullanılır.
E) Konu, tarafsız bir bakış açısıyla işlenir.
  • Cevap: D
5. (I) Bir gerçeği ortaya koymak, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan yazılara makale denir. (II) Makale yazarının kuvvetli bir kültürünün sağlam bir mantığının ve seviyeli görüşlerinin olması gerekir. (III) Makale yazarının amacı güncel bir konuyu ele alarak kamuoyunu o konuyla ilgili kişisel görüşleri doğrultusunda etkileyip yönlendirmektir. (IV) Makale; giriş, gelişme, sonuç olmak üzere üç bölümden meydana gelir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
  • Cevap: C
6. Halk şiirinde, halk sanatında samimilik olduğunu söyleyenler samimiliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Samimilik bir kimsenin kendi benliğini, gerçek düşüncelerini, gerçek duygularını anlaması demektir. Bu da çok zor bir iştir. Öyle herkesin elinden gelmez. Ancak büyük, pek büyük sanat adamlarına vergidir. Halk şuradan, buradan öğrendiği düşüncelerle, kendine aşılanan duygularla yetinir. Bunun içindir ki halk şairleri hep birbirlerinin söylediklerini söylerler; hep o düşünceler, hep o duygular… Bunu samimilik sananlar yalnız yavanlık arayanlardır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?
A) Açıklama – tanımlama B) Açıklama – alıntı yapma
C) Tartışma – tanımlama D) Tartışma – alıntı yapma
E) Açıklama – karşılaştırma
  • Cevap: C

2017-2018 11.SINIF DİL VE ANLATIM DERS KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAY. SAYFA,11.SINIF  EKOYAY DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, 11. SINIF EKOYAY YAYINLARI DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI SAYFA SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitap Cevapları Ekoyay Sayfa 131"

Back To Top -->