Sponsorlu Bağlantı

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 226-233, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

...Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları öneri niteliğindedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 1226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233

.

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 226 Hâl Değişimi Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

Hâl değişimi hayati bir olay mıdır?
Günlük yaşamda hal değişimi, her alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu hal değişimleri, maddenin ısı durumuyla ilgilidir.

Maddeler, ısı alışverişi yaparak hal değişimine uğrarlar. Bu olay, günlük yaşamda gerekli nesnelerin oluşmasında önemli bir tol oynamaktadır.

Örnek vermemiz gerekirse, su maddesini ele alalım. Dışarıya ısı vermesi durumunda yeterli ısıya ulaştığında hal değişimine uğrayacak ve buz maddesine dönüşecektir. Veya dışarıdan ısı aldığında buharlaşacak ve havaya karışacaktır.

Bu gibi hal değişimlerini her maddenin gerçekleştirdiğini hesaba katarsak hal değişimi olgusu hayati bir öneme sahiptir. 

Auroralar hangi fiziksel hâldedir?
Güneş’in yüzeyinde meydana gelen yüzeysel patlamalar uzun süre sonra dünyaya ulaşmaktadır. Dünyaya ulaşan bu patlamaların partikülleri auroralar olarak bilinmektedir. Auroralar, atmosferin iyonosfer tabakasında meydana gelmektedir. Auroralar, güneşten kopan parçacıklar olarak dünyaya ulaşır. Kuzey ve güney kutuplarında meydana gelir. Bu nedenle de kutup ışıkları olarak bilinir.
Auroralar, kutup ışıkları olarak seyredilebilir. Auroralar, plazma halde bulunmaktadır. İyonlaşmış gaz olarak plazma hali güneşe özel bir durumdur. Maddenin katı, sıvı ve gaz hali gibi plazma hali de bulunmaktadır. Auroralar, görsel şölen oluşturmaktadır. İnsanlar tarafından gözlemlenebilen kutup ışıkları doğa harikası olarak bilinmekte ve kutuplarda meydana gelmektedir.
Uçakların gökyüzünde bıraktıkları izler ile soğuk gecelerin ardından yapraklar üzerinde oluşan kırağı arasındaki ilişki nedir?
Uçakların gökyüzünde bıraktıkları izler ile soğuk gecelerin ardından yapraklar üzerinde oluşan kırağı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Hal değişimi maddelerin bir fazdan başka bir faza ısı, sıcaklık ve basınç gibi fiziksel olayların etkisiyle geçmesiyle oluşmaktadır.
Kırağı oluşması da bir hal değişimidir. Bir maddenin gaz halinden doğrudan katı hale geçmesine kırağılaşma denir. Kırağı, sıcaklık farklarının fazla olması sonucunda meydana gelir Buharın aniden soğuması kırağı oluşmasına neden olur. Soğuk gecelerin sonunda yapraklar üzerindeki kırağı ile uçakların bıraktığı uçak izi arasında bu bakımdan bir ilişki bulunmaktadır.


9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 Hâl Değişimi ve Çeşitleri Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı

Buzdolabının dondurucu bölümünün kapağı açıldığında buhar çıkışı gözlenir. Bu olayı hâl değişimini dikkate alarak açıklayınız.
Buzdolabının dondurucu bölümü, maddelerin daha çok ve çabuk soğuması amacıyla tasarlanmıştır. Normal şartlar altında odak sıcaklığının çok altında olan buzdolabının dondurucu bölümü gıdaların bozulmamasını sağlar. Böylece gıdaların güvenliği korunmuş olur.
Buzdolabının dondurucu bölümünün kapağı açıldığında buhar çıkışı gözlenir. Bu olay hal değişimi ile ilgilidir. Hal değişiminde madde bir fazdan başka bir faz haline geçmektedir. Buzdolabı kapağının açılmasıyla hava dondurucunun soğuğuyla karşılaştığında yoğunlaşır. bu yoğunlaşma nedeniyle buhar şeklinde gözle görülebilir bir duruma gelir. Böylece biz havayı hissettiğimiz gibi gözle görebilir bir duruma geliriz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı

Erime ve kaynama sıcaklıkları verilen maddelerin 10 oCʼdeki fiziksel hâllerini belirleyerek aşağıdaki boşluklara yazınız.
Sıvı termometrelerde su yerine cıva kullanılmasının nedenini erime sıcaklıkları açısından açıklayınız.
Civa kullanilır çünkü civa bir yükseltgeni olan maddedir. Bunun için su yerine civa kullanılır ve yükseltgen bunun için kullanilmaktadır. 
Suyun her sıcaklıkta buharlaşabilmesinin günlük hayatta oluşturduğu avantajlar nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
Buharlaşma bir hal değişimidir. Buharlaşma genelde suyun sıvı halen gaz hale geçmesi şeklinde bilinmektedir. Hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalmaktadır. Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelirken, suyun kaynaması için belli bir sıcaklık değeri bulunmaktadır. Buharlaşma yüzeysel olarak gerçekleşirken, kaynama maddenin her yerinde meydana gelir.
Suyun her sıcaklıkta buharlaşması yıkanan ve asılan çamaşırların kuruması, dökülen suyun kuruması, yıkanan eşyaların kuruması ve diğer kuruma işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca sıcak havaların insanlar için rahatsız edici olmasını da engeller. Suyun her sıcaklıkta buharlaşmasıyla kurulama işleri daha kolay yapılmaktadır. Bu nedenle su için buharlaşma önemlidir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 230 Cevabı

Saf X maddesine ait zamana bağlı sıcaklık değişimi grafiği verilmiştir. Grafiğe göre X maddesinin hâl değişim sıcaklıklarını belirleyiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 231 Cevabı

-20 oCʼdeki buzun 120 oC sıcaklığa ulaşıncaya kadar geçen sürecin sıcaklık-ısı grafiğini çiziniz.
DENEYİN SONUÇLANDIRILMASI:
1. Hâl değişimi madde miktarına bağlı mıdır? Açıklayınız.
Hal değişimi ısı, sıcaklık, basınç ve nem gibi fiziksel olayların etkisinde gerçekleşerek maddenin bir fazdan başka bir faz haline geçmesi olayıdır. Hal değişiminde ısı alışverişi belli bir basınç altında devam etmektedir Hal değişiminde sıcaklık sabit kalmaktadır. Hal değişimi bazı fiziksel durumlara daha bağlıdır.
Hal değişimi madde miktarına bağlı değildir. Hal değişimi ayırt edici özellik olarak bilinmektedir. Hal değişiminin madde miktarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelir. Kaynama da belli sıcaklıkta meydana gelir. Isı alışverişi sürerken bir maddenin ısı sığası madde miktarına ve sıcaklık değişimine bağlı olduğu öz ısı değişimi de madde miktarına bağlıdır. Fakat hal değişiminde böyle bir durum söz konusu değildir.
2. Hâl değişimi maddenin cinsine bağlı mıdır? Açıklayınız.
Hal değişimi maddenin bir fazdan başka bir faz haline geçmesi durumudur. Isı, sıcaklık, basınç gibi fiziksel olaylara bağlı olarak değişmektedir. Hal değişiminde ısı alışverişi devam eder. Hal değişiminde sıcaklık sabit kalmaktadır. Hal değişimi bazı fiziksel özelliklere bağlı olarak gerçekleşirken bazılarından da etkilenmemektedir.
Hal değişimi madde miktarına bağlı değildir. Hal değişimi maddenin cinsine bağlı olarak değişir. Bu nedenle ayırt edici bir özelliktir. Kaynama noktası için hal değişimi ayırt edicidir. Bazı maddeler daha sudan daha düşük kaynama noktalarına sahip olarak daha erken buharlaşmaya başlar. Bu da maddenin ayırt edici özellik kazanmasına yol açar.
3. Bir yerine ikişer adet ısıtıcının kullanılması deney sonucunu etkiler mi? Açıklayınız.
4. Buz ve çikolatanın küçük parçalar hâline getirildikten sonra deneyde kullanılması, deneyin sonucunu etkiler mi? Açıklayınız.

.
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenmeye devam edecektir.
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Atomun Yapısı Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Periyodik Sistem Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Maddenin Fiziksel Halleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156 Katılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Sıvılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Gazlar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175, 176, 177 Plazma Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Su ve Hayat Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Çevre Kimyası Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 202, 203, 204, 205, 206 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 266 Elektrik Yükleri Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 Elektrikle Yüklenme Çeşitleri Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Elektroskop Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 282, 283, 284, 285 İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 286, 287, 288 Topraklama Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 289, 290, 291 Coulomb Kuvveti Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 292, 293, 294, 295 Elektrik Alan Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 296, 297, 298, 299, 300, 301 Değerlendirme Cevapları
Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233"

Back To Top -->