Sponsorlu Bağlantı

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 262,263

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 262-263, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

...Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları öneri niteliğindedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 262-263
.

.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 262 Cevabı

32. Termal dengeye ulaşıncaya kadar hangi maddenin sıcaklığındaki değişim daha fazla olmuştur?
33. Termoforların çevresine yünlü ya da tüylü kılıfların geçirilmesinin sebebi nedir?
34. Görselde verilen süreci ısı iletim yollarını kullanarak açıklayınız.
35. Görseli, ısı ve sıcaklık ünitesinde öğrendiğiniz kavramlarla, nedenleriyle birlikte açıklayınız.
36. Aşağıda verilen görseller üzerinde ısı iletim yollarını açıklayınız
37. Aşağıda termometrelerin özellikleri Venn şeması ile gösterilmiştir. Kelvin kümesine ait bir özellik örnek olarak verilmiştir. Kümeleri, elemanları ile doldurunuz.
38. Diş dolgularında kullanılan malzemenin genleşmesi ile doğal dişin genleşmesi arasında nasıl bir ilişki olmalıdır?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 263 Cevabı

Köy evlerinde duvara asılmış halılar ve kilimler, pencerelerdeki kalın perdeler ve güneşlikler, kapı eşiklerine yerleştirilen içi yün dolu ince uzun yastıklar, zemine serilmiş çift kat halılar ısı kaybını azaltmaya yönelik alınan tedbirlerden yalnızca birkaçıdır. Duvarların yöreye bağlı olarak kalın taşlardan, ağaç kütüklerinden ya da kerpiçten yapılması; kuzey cephelerde pencere olmaması ya da pencerelerin çok küçük olması; dama saman serilmesi; ahırlara pencere konulmaması ya da ahırların evlerin altında olması insanlarımızın deneyimlerinden yola çıkarak bilimsel gerçekleri kullanmasıdır. Yöresel kıyafetlere bakıldığında da üst üste giyilmiş parçalar dikkat çeker ki aslında bu tedbir atalarımızın son derece bilinçli olduğunu göstermektedir. Köy halkının israftan kaçınmak için aldıkları bu basit tedbirlerin yalnızca aile ve ülke ekonomisine değil, çevreye de büyük katkısı vardır. Aile için: Ailenin ısınmak için ayırdığı bütçe azalır. Diğer harcamalara ayrılacak bütçe miktarı artar. Ülke için: Enerji kaynakları daha az tüketilir. Ülkenin enerji üretimine harcadığı bütçe azalır. Diğer kalemlere ayrılacak bütçe miktarı artar. Çevre için: Enerji üretimi sırasında açığa çıkan zararlı atık ve gaz miktarı azalır.
39. Sizce köy evlerinde yapılan düzenlemeler yalnızca kış aylarına yönelik mi yapılmaktadır?
Metinde verilen örnekler kış aylarına yönelik düzenlemeler olsa da biliyoruz ki Anadolu evlerinde diğer mevsimleri ilgilendiren düzenlemeler de yapılmaktadır. Mesela bazı yörelerde evler iki üç katlı yapılır, alt katlar kalın duvar ve malzemeden kış için hazırlanırken üst kat yaz kullanımına göre inşa edilir.
40. Metinde verilen ısı yalıtım örneklerinden hangisi termosun yapısı ile yakın ilişkilidir?
 İçeride mevcut ısıyı muhafaza ederek dışarısı ile olan ısı alışverişini olabildiğince kesme gayreti hem termoslarda hem de bu evlerin yalıtımında kullanılmıştır.
41. Bir duvarı kuzey cepheye bakan odanız olsaydı nasıl bir çözüm üretirdiniz?
Köy evlerinde kuzey cepheye pencere koymamışlar ya da çok küçük koymuşlar. Demek ki rüzgarın geldiği yer orası. O zaman kuzeye bakan odam varsa ve halihazırda penceresi varsa çift camlı pimapen taktırır, hava geçirebilecek yerlerini de macunla sabitlerdim.
42. Isı yalıtımı ile ilgili dikkatinizi çeken bir problem var mı? Çözümünüz nedir?
Var. Mesela ben apartmanın giriş katında oturduğum ve benim altımda başka daire olmadığı için alttan sıcak gelmiyor, aksine direkt olarak toprağın soğuğu evin zeminine vuruyor. Burada çözüm zemini halıfleks kaplatmak ya da kalın halılar kullanmak olabilir.
43. Isı yalıtımına yönelik farkındalık kazandırmak için bir çalışma grubuna dâhil olduğunuzu hayal edin. Sloganınız ne olurdu?
Sloganların akılda kalması, kısa olması ve bir mesaj vermesi oldukça önemlidir.
Yalıt binanı, koru ısını!
Yazlık kışlık yapmıyorum, evimi yalıtıyorum, kışın da yazlıklarımı giyiyorum!
Yalıt evini, koru cebini!
Sloganım "Daha az ödeyerek daha çok ısın!" olurdu.
44. Köylerde ısı yalıtımına yönelik alınan tedbirleri,
I. Isı iletim katsayısı
II. Kalınlık
III. Yüzey alanı
nicelikleri ile nasıl ilişkilendirirsiniz? Açıklayınız.
(Örnek: Kuzey cephelerde pencerelerin çok küçük olması ısının hızlı iletildiği yüzey alanının küçültülmesi amacıyla yapılmıştır.)
İnsanlar kalın duvarlar kullanarak soğuk havanın içeriye nüfuz etme gücünü kırmaya çalışmışlar. Aynı zamanda kalın perde ve halı gibi eşyalarla da içeride var olan ısıyı muhafaza etmeye gayret etmişler. Ayrıca soğuğun gidebileceği pencereleri küçük tutarak girebilecek soğuk miktarını kontrol altına almak istemişler. Ayrıca ısı iletim katsayısı düşük malzemeler kullanılarak ısı alışverişi de kontrol altında tutulmak istenmiştir.
45. Köy halkının yukarıda açıklanan israftan kaçınma tedbirleri göz önüne alındığında seçeneklerde verilen sonuçlardan hangisi gerçekleşmez?
A) Köy halkının deneyimleri kullanılarak enerjiden tasarruf edilebilir.
B) Tasarruf edilerek aile bütçesine katkı sağlanabilir.
C) Çevre korunur.
D) Enerji kaynakları çabuk tükenir.
E) Hane başına düşen ısınma gideri azalır.
Cevap D seçeneği olacaktır. Enerji tasarrufu sağlandığı için enerji çabuk tükenmez, aksine artırılır.
Kaynak: 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 258, 259, 260, 261, 262, 263 Değerlendirme Soruları ve Cevapları
.
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenmeye devam edecektir.
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Atomun Yapısı Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Periyodik Sistem Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Maddenin Fiziksel Halleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156 Katılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Sıvılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Gazlar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175, 176, 177 Plazma Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Su ve Hayat Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Çevre Kimyası Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 202, 203, 204, 205, 206 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 266 Elektrik Yükleri Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 Elektrikle Yüklenme Çeşitleri Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Elektroskop Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 282, 283, 284, 285 İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 286, 287, 288 Topraklama Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 289, 290, 291 Coulomb Kuvveti Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 292, 293, 294, 295 Elektrik Alan Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 296, 297, 298, 299, 300, 301 Değerlendirme Cevapları
Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 262,263"

Back To Top -->