Sponsorlu Bağlantı

9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 157,158,159

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018, 9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAY SAYFA 157-159, 9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018,
9.Sınıf Coğrafya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2017-2018)
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVABI İÇİN TIKLAAAA
BU SAYFADAKİ CEVAPLAR
...

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı
Farklı yarım kürelerde yer alan Türkiye ve Avustralya’da maki bitki örtüsü yaygın olarak görülmektedir. 16-Bu iki ülkenin farklı yarım kürelerde yer almasına rağmen benzer doğal bitki örtüsüne sahip olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzü şekilleri
B) Jeolojik özellikleri
C) Saat dilimlerinin aynı olması
D) İklim özellikleri
E) Yağış türleri
 • CevapD
17-Ülkemiz, genellikle Akdeniz iklim kuşağı sınırları içerisinde yer alır. Ancak ülkemizde birbirinden farklı iklim tipleri görülür. Bu farklı iklim tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Yükselti
B) Denizellik
C) Dağların uzanış yönü
D) Bulunduğu yarım küre
E) Rüzgârların yönü
 • CevapD
18-Kars, Aksaray ve Konya gibi şehirlerin günlük sıcaklık farkı fazla iken Rize, İzmir ve Hatay gibi şehirlerin günlük sıcaklık farkı azdır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Nem
B) Yer şekilleri
C) Doğal bitki örtüsü
D) Rüzgârlar
E) Enlem
 • CevapA
I. Yükselti II. Karasallık III. Doğal bitki örtüsü IV. Yağış rejimi
19- Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren harita incelendiğinde en düşük sıcaklıkların Kuzeydoğu Anadolu’da olduğu görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında yukarıdaki nedenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
 • CevapA
20-Yandaki Türkiye haritasında bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir.
Haritada gösterilen yerlerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı yerde yıllık yağış miktarı en azdır.
B) 5 numaralı yerin yıllık sıcaklık ortalaması 3 numaralı
yerden fazladır.
C) Kış mevsiminde 4 numaralı yer 2 numaralı yere
göre daha sıcaktır.
D) 4 numaralı yerde yağış rejimi düzenlidir.
E) 3 numaralı yerde don olayı uzun sürer.
 • CevapA
21-Yandaki grafi klerde, ülkemizde yer alan iki il merkezinin 1981-2010 yılları arasındaki mevsimlere göre ortalama yağış miktarının oransal dağılışı gösterilmiştir (%). İklim özellikleri göz önüne alındığında, grafiklerde yağış özellikleri verilen iller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Antalya Siirt
B) Kars Yozgat
C) Giresun Erzincan
D) Bursa Trabzon
E) Ardahan Rize
 • CevapE
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı
Dünya’nın etrafını saran, onun şeklini alan ve çeşitli gazlardan oluşan atmosfer, yer çekimi sayesinde uzaya dağılmaz. İçeriğindeki gazların yere uyguladığı kuvvet sonucu atmosfer basıncı oluşur. Fakat hiçbir canlı, tonlarca ağırlıktaki havanın uyguladığı bu basıncı hissetmez. Vücudun içinde bu basıncı dengeleyecek başka bir basınç bulunur. Yükseklere doğru çıkıldıkça gazlar seyrekleşir ve bunun neticesinde atmosfer basıncı düşer. Buna bağlı olarak da vücudumuzdaki kan basıncı yükselir. Böylece bu basınç değişimlerinin mükemmel bir şekilde dengelenmesiyle tam bir ahenk içinde yaşarız. Fakat yine de hızlı basınç değişimleri yaşadığımızda sağlığımız tehlikeye girer. Çok yükseklere çıkıldığında yaşanan mide bulantıları ve burun kanamalarının sebebi bu basınç değişimleridir.
Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
22- Tonlarca ağırlıktaki havanın uyguladığı basıncın hissedilmemesinin nedenini açıklayınız.
 • Cevap: İnsan vücudunun içindeki basıncın dış ortamdaki basınca eşit olması.
23- Yükseklere çıkıldıkça mide bulantısı, burun kanaması gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Daha önce böyle bir durum hiç yaşadınız mı? Bu tür rahatsızlıkları önlemek için ne gibi tedbirler alınabilir?
 • Cevap: Basınca karşı vücudumuz bir tepki uygular, bu sayede biz basıncı hissetmeyiz. Eğer düşük basınçlı bir yere gideceksek bunu alıştırarak yapmamız yeterli olacaktır. Bu sayede kanımız yeterince alyuvar üretir ve oksijensiz kalmamış oluruz.
24-Atmosferin şekli Dünya’nın şekline benzediğine göre aşağıdaki ülkeleri, atmosferin kalınlığına göre en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız.
I. Norveç II. İtalya III. Brezilya
 • Cevap: III > II > I
Aşağıda ülkemizin çeşitli şehirlerine ait sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir. Grafikleri yorumlayarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
25-Şehirleri, toplam yağış miktarları bakımından en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız.
 • Cevap: 4, 1, 2, 3
26-Şehirleri, ortalama sıcaklık değerleri bakımından en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralayınız.
 • Cevap: 1, 4, 3, 2
27-Kış yağışları en fazla hangi şehirde görülür?
 • Cevap: 1
28-Hangi şehirlerde yaz kuraklığı belirgin olarak yaşanır?
 • Cevap: 1, 3
29-Hangi şehirde her mevsim yağış isteyen tarım ürünleri yetişebilir?
 • Cevap:4 numaralı şehirde yetişebilir.
30-Don olaylarının en fazladan en aza doğru yaşandığı şehirleri sıralayınız.
 • Cevap: 2, 3, 4, 1
31-Bütün şehirlerde en düşük sıcaklıklar aralık-ocak, en yüksek sıcaklıklar ise temmuz-ağustos dönemlerinde görülmektedir. Sizce bu durumun temel sebebi ne olabilir?
 • Cevap: Kuzey Yarım Küre’de yer aldıkları için.
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı
Aşağıdaki soruları haritadan yararlanarak cevaplayınız.
32-Hangi şehirlerde dört mevsim belirgin olarak yaşanır?
 • Cevap:
1. şehir ….Akdeniz…. iklimi
2. şehir ….Sert Karasal….. iklimi
3. şehir ….Ilıman Karasal….. iklimi
4. şehir …Okyanusal….. iklimi
33-Hangi şehirler, sıcak iklim özelliğine sahip ve her mevsim yağışlıdır?
 • Cevap: New York, Antalya, Tokyo, Londra, Cape Town, Sidney.
34-Murmansk’ın (Moormansk) Güneş ışınlarını Yakutsk’tan (Yekotsk) daha dar açıyla almasına rağmen, Murmansk’ta ortalama sıcaklıkların daha yüksek olması nasıl açıklanabilir?
 • Cevap: Rio de Janeiro, Jakarta.
35-Antalya’yı yazları çok sayıda yabancı turistin ziyaret etmesinde şehrin iklim özellikleri belirleyici bir rol oynar. Benzer durumun yukarıdaki haritada hangi şehirlerde de görüldüğü söylenebilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Denizellikle açıklanır. (Nemliliğin daha fazla olması)
36- Antalya’yı yazları çok sayıda yabancı turistin ziyaret etmesinde şehrin iklim özellikleri belirleyici bir rol oynar. Benzer durumun yukarıdaki haritada hangi şehirlerde de görüldüğü söylenebilir? Açıklayınız.
 • Cevap: Sidney, Cape Town.
Umarız ki hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 1. Ünite Doğal Sistemler 5. Bölüm Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini yapmasında yardımcı olmuştur.
...
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVABI İÇİN TIKLAAAA9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları SAYFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz......

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 157,158,159"

Back To Top -->