Sponsorlu Bağlantı

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIF 2.DÖNEM 1.EDEBİYAT YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI, 9.SINIF 2.DÖNEM 1.EDEBİYAT YAZILI,


.....Adı-Soyadı:                                                             Sınıf-No:                                                     Puan:     
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ............................MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ                                    
   9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.(10x1=10 p)   
 > Dünya edebiyatında  ilk modern roman İspanyol yazar …..………….………………..’in ……………………………….adlı eseridir.     Bizde ise ilk yerli roman  ……………………………………………….. ’nin  ………………………………………………….. adlı eseridir.                                                                                                                                                   
> Romanda kişilerin kendine özgü ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarına……………………………..; kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin  niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayanlarına ………………………….denir.                                                                                                                       
> Modern tiyatroda, trajedi ve komedinin birleşmesiyle…………………………… türü doğmuştur.                                                                                                                                                 > Üç birlik kuralı: Zaman, …………..…….. ve  ………………….… birlik kuralıdır.                                                                                                                                                                                > Bizde ilk yerli tiyatroyu İbrahim Şinasi, Tanzimat Dönemi’nde …………………………………………..….. adıyla yazmıştır.                                                                                   
2.Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklayınız.(10 p)     
Tirat:
Monolog:
Tuluat:
Dublör:
Replik:                                                                                                                                                                                                                                           
3. Aşağıdaki boşluklara, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.(10 p)                                                                                                                                                                 (……) Roman ve tiyatro, olaya dayalı sanatsal metinlerdendir.                                                                                                                                          
 (……) Tiyatro, dini törenlerden doğan ve tarihi çok eskilere uzanan bir sanattır.                                                                                                                                  
(……) Trajedi ve komedilerde üç birlik kuralına uyulmaz.                                                                       (…...) Romanın bütününe hâkim olan temel duygu ve düşünceye konu denir. Konu genel ve soyut bir kavramdır.                                                                                                                           
 (……) Roman, öykü ve tiyatrolarda yapı unsurları şunlardır: olay, kişi, zaman, mekân ve çatışma.

4.Aşağıdaki soruların kısa cevabını karşısına yazınız.(10 p)                   
 a) Sahnelenen(oynanan)  ilk tiyatro eserimiz                                                            
b) Türk edebiyatının ilk roman çevirisi            
c) Eski Yunan’da en önemli komedi yazarı                        
d) Dramın ilkelerini belirleyen Fransız sanatçı                 
e) İlk edebi romanımız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. Trajedi ile komediyi karşılaştırarak bu iki tiyatro türünün farklı özelliklerini yazınız.(10 p)                                                                                                                                                                                                                                                            


‘’Oturdular. Neriman’ın buraya üçüncü gelişiydi. Her seferinde burasını biraz daha seviyor ve beğeniyordu. Her şey temiz, her şey güzel. Zevkli bir kadın eliyle döşenmiş küçük bir ev odası gibi. Ve baş başa konuşmaya müsait! Pastacı, muhallebici gibi yerleri daima dükkân fikriyle beraber düşünmeye alışmış Neriman için, bu mahrem küçük salon yepyeni bir şeydi. Fahriye’nin de hayranlığını yüzünden görmek istiyordu. Fakat utanç, Fahriye’nin yüzünde, bütün hisleri kırmızıya boyamış ve örtmüştü, sıkıldığı belliydi.’’                                                                                                  
  6. Fatih – Harbiye romanından alınan yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği ve bakış açısı kullanılmıştır?(10 p)    
a) Anlatım tekniği:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
b) Bakış açısı:  

Ne oluyor? Hala sayıklıyor muyum, yoksa bütün bu olanlar gerçek mi? Galiba gerçek… Evet, hatırladım: Kaçmam gerek! Hemen, hemen kaçmam gerek! İyi ama nereye? Elbiselerim nerede? Ayakkabılarım da yok! Kaldırmışlar! Saklamışlar! Anlıyorum! Ama paltom işte şurada, görmemişler! Çok şükür paralar da masanın üzerinde! İşte senet de burada! Paraları alıp giderim, başka bir daire tutarım kendime, beni bulamazlar! İyi ama ya adres bürosu? Bulurlar! Razumihin bulur! En iyisi tümden gitmek… Uzaklara… Amerika’ya… Senedi de almalı… Orada işime yarayabilir. Başka ne alsam acaba? Hasta olduğumu sanıyorlar benim! Kalkıp yürüyebildiğimden haberleri yok ! Hah hah ha ! Her şeyi bildiklerini gözlerinden anladım! Yalnız şu merdivenlerden nasıl ineceğim? Ya aşağıya bir gözcü, bir polis diktilerse!                                                                                                                     
         ( 7. ve 8. soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)                                                                                                                                                                    
   7. Yukarıdaki parçadan aşağıdaki sözcük türlerine birer örnek yazınız.(20 p)                                                                                                                                                               > Belgisiz zamir:                        
 > Dönüşlülük zamiri:          
> İşaret sıfatı:                                              
> Soru zarfı:                                                 
  > Bağlaç:                                        
   > Zaman zarfı:                   
>Edat:                                        
> En üstünlük zarfı:          
> Ünlem:

8. Suç ve Ceza romanından alınan yukarıdaki parçanın anlatıcısı ve anlatım tekniğini yazınız.(10 p)                                                                                                                                                                                                                                                                                               
a) Anlatım tekniği:
b) Anlatıcı:

Kayanın kenarında durmuş, lacivert âlem içinde hafifce yakamozlanan oltalarla, civalı zokalardan aydınlanan meydanı seyir ediyordu. Gözleri büyümüş bir halde yukarıya çıkarlarken dönüp tekrar aşağıya kadar geliyor, yukarıda ki Dünya’yı görmeye karar veremiyordu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 9. Yukarıdaki metinde yazımı yanlış olan sözcükleri bularak doğrularını aşağıya yazınız.(10 p)

                                                                                                                               
                                                                                                                                      
                                                                                                                                           
Murat ALĞAN                    
              Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni   

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->