Sponsorlu Bağlantı

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 175

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 175, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER OLUMSUZ BİR DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 175


4. Ön plandaki kahramanların olay örgüsü içindeki işlevlerini belirleyiniz.

5. Metindeki kahramanlar kıyafet, hareket ve tavırlarıyla metne neler kazandırmaktadır?

6. Metindeki olaylar hangi zamanda ve mekânlarda geçmektedir?

7. Metindeki olay ve kahramanlar topluma ait hangi değerleri temsil etmektedir?

8. Metindeki kahramanları işlevlerine göre gruplandırabilir misiniz? Niçin?

9. Metnin temasını belirleyiniz. Metnin teması hangi gerçeklikle ilgilidir ve yazıldığı dönemin düşünce hareketlerinden hangisine uygun düşmektedir?

10. Metnin düz yazı biçiminde tasarlanma sebebi sizce nedir?

11. Metinden anlatma ve gösterme yoluyla dile getirilen tutum, davranış ve olaylara örnekler veriniz.

12. Metinden konuşma ve yazı diline uygun ifadelere örnekler veriniz.

13. Metinden hareketle Müsahipzade Celâl’in fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Metinden hareketle yazarın sahip olduğu zihniyetin belirgin özelliklerini söyleyiniz.

2. Metindeki kahramanlardan hangilerini kendinize daha yakın buluyorsunuz? Niçin?

3. Metinde dile getirilenler günümüzde de geçerliliğini korumakta mıdır? Açıklayınız.

 2. Etkinlik:
“Millî Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosunda Dil ve İnsan” konulu hazırladığınız sunumu
arkadaşlarınızla paylaşınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.•
• Millî Edebiyat Dönemi tiyatro metinlerinde toplumsal konulara ağırlık verilmiştir. ( )
• Millî Edebiyat Döneminde “Dârûlbedâyi-i Osmânî” adıyla Türkiye’de ilk resmî şehir tiyatrosu kurulmuştur.( )
• “Dârûlbedâyi” ilk temsilini Hüseyin Suad’ın “Çürük Temel” adlı adapte eseriyle vermiştir. ( )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.•
• Millî Edebiyat Dönemi tiyatro yazarlarının eserlerinin büyük bölümü ......................................, ve
.....................................
• Abdülhak Hâmit’in başlattığı ........manzum dram.......... geleneği Millî Edebiyat Döneminde  yenidencanlanmıştır.
• Millî Edebiyat Dönemindeki tiyatro eserlerinin en başarılı yönü .............dil ve üslubun............ doğal
oluşudur.

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi tiyatro yazarlarından biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy
 B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Ömer Seyfettin 
D) Musaipzade Celâl
E) Mehmet Rauf
 Etkinlik:
1911 - 1923 yılları arasında oluşan edebiyata niçin “Millî Edebiyat” adı verildiğini araştırınız
(175. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).
....


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 175"

Back To Top -->