Sponsorlu Bağlantı

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 152

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 152, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER OLUMSUZ BİR DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 152

10. Türkçenin zaman içinde olgunlaştırdığı söz öbeklerinden metinde nasıl yararlanıldığını örneklerle açıklayınız.
11. Metinde ritim nasıl sağlanmıştır? Metnin ritmi Yahya Kemal Beyatlı’nın şiir anlayışı hakkında size nasıl
bir fikir vermektedir?
12. Metinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır?
13. Metinden hareketle Yahya Kemal Beyatlı’nın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

ANLAMA VE YORUMLAMA
1. Metnin oluşmasına imkân veren zihniyetin özelliklerini belirleyiniz.
2. Metinde gerçekliğe nasıl yaklaşılmıştır? Gerçekliğin yansıtılmasında sezdirmeden yararlanılmış mıdır?
Niçin?
3. Şair gerçekliği nasıl yorumlamıştır?
4. Metnin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri söyleyiniz.
5. Metnin taşıdığı özellikler hangi edebî gelenekle ilişkilidir?

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.• Şiirimizde “saf şiir” arayışları Cenap Şehabettin ve Ahmet Hâşim’le başlamıştır. ( DOĞRU)
• Yahya Kemal Beyatlı, Millî Edebiyat Döneminde “saf şiir” anlayışıyla şiir yazmıştır. ( DOĞRU)
• “Saf şiir” anlayışıyla şiir yazan şairlerimiz ulusal konulara ağırlık vermiştir. ( YANLIŞ)

2. Aşağıdaki cümlelerdeboş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.• Ahmet Hâşim.........SEMBOLİZM.......... akımının anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale
ve müziğe büyük önem vermiştir.
Mehmet Âkif Ersoy............... aruz ölçüsünü yaşayan Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
• Yahya Kemal Beyatlı............OK............... şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi “saf (öz) şiir”in özelliklerinden biri değildir?
A) Bireysel duyguların yansıtılması
B) Biçimin önemli olması
C) Anlatımında sembollerin bulunması
D) Ritmin ön planda olması
E) Sanatın araç olması

 Etkinlik:
Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı ve sanatı hakkında bilgi edininiz (153. sayfadaki 1. Etkinlik
içindir.). TÜM BİLGİLER İÇİN TIKLAAAAAAA

....


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 152"

Back To Top -->