Sponsorlu Bağlantı

11.Sınıf Dil Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,


Derskonum.com LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 1.SINAV CEVAP ANAHTARI
DERSİN ADI
S.DİL VE ANLATIM - 11
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11.SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
Türk Dili ve Edebiyatı Zümre
Öğretmenleri
ALDIĞI PUANYazı, bir türlü ölümü ortadan kaldırmayan insanoğlunun ölüme
karşı bulabildiği tek çaredir. Yazı, zekânın fotoğrafıdır.
Çağlardan çağlara, ellerden ellere geçe geçe, bütün bir tarihi
aşıp gelir. Onda, insan hayatının her yaprağı üstünde
gezen gözlerin ışıkları, düşünen kafaların gölgeleri bulunur.
1-Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Deneme    B) Söyleşi   C) Makale   D) Eleştiri     E) Anı

2-Türk edebiyatında fıkra türünde ilk önemli yazıları kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim                B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ahmet Rasim                                D) Şemsettin Sami
E) Refik Halit Karay

3-Sohbet türünde gelişip yaygınlık kazanmasında etkili olan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Ahmet Haşim – Tevfik Firkret – Cenap Şahabettin
B) Namık Kemal – Ziya Paşa – Muallim Naci
C) Mehmet Rauf – Namık Kemal – Cahit Sıtkı Tarancı
D) Ahmet Rasim – Suut Kemal Yetkin – Şevket Rado
E) Ziya Gökalp – Melih Cevdet Anday – Orhan Veli Kanık

4-Türk edebiyatının ve kültürünün en önemli ürünlerinden olan ve gezi yazısı türü ile yazılmış 10 ciltlik eser olan “Seyahatname” aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmıştır?
A) Katip Çelebi                   B) 28 Mehmet Çelebi
C) Osman Çelebi                D) Muhsin Çelebi
E) Evliya Çelebi        

5-Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden biri değildir ?
A- Günlük              B-Deneme              C-Biyografi           
D-Gezi Yazısı         E-Otobiyografi

6-Aşağıdakilerden hangisi metin türü bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A- Söyleşi      B- Roman     C- Masal     D- Efsane       E- Tiyatro

Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.
7-Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme           B) Eleştiri              C) Sohbet   
 D) Fıkra               E) Röportaj

8-Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir?
A) Haber yazılarında öznellik olmalıdır.
B)Haber yazıları ilginç olmalıdır.
C) Haber yazıları tarafsız olmalıdır.
D)Haber gerçekleri yansıtmalıdır.
E)Haber yazılarının kaynağı hayattır.

. - - - -; toplumu ilgilendiren, yurt içindeki ve dışındaki birçok gelişmeyi dikkat çeken bir manşetle kısa bir şekilde okurun karşısına çıkartan yazılardır.
9-Bu cümlenin başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? ,
A) Eleştri               B) Haber yazısı                  C) Gezi yazısı
 D) Fıkra               E) Sohbet

 10-Aşağıdaki sanatçılardan hangileri edebiyatımızda "denemeci" kimliğiyle tanınmışlardır?
A)    Cenap Sahabettin - Fuat Köprülü
B)    Şinasi - Yahya Kemal Beyatlı
C)   Ahmet Rasim – Ahmet Haşim
D)   Halit Ziya Uşaklıgil - Nurullah Ataç
E)    Nurullah Ataç - Suut Kemal Yetkin

Ahmet Rasim
Nurullah Ataç
Suut Kemal Yetkin
Şevket Rado
11-Bu sanatçılarla aşağıdaki eserler eşleştirildiğinde hangi eser dışta kalır?
A) Ramazan Sohbetleri
B) Edebiyat Söyleşileri
C) Beş Şehir
D) Eşref Saati
E) Karalama Defteri

(I) Fatih Balkış, Baht Dönüşü adlı romanında, kişisel müzik çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının müzik üzerinden sorgulanmasını işliyor. (II) Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir. (III) Eline aldığı her müzik aleti, evrenin en uzak noktalarından buralara gelen bir canlıymış hissi uyandırmalıdır onda. (IV) Sanatçının piyanosunun suskunluğu, bitirilmemiş eserlerinin yalnızlığı hepimizin matemi sayılmaz mı? (V) Müzisyenin yolculuğu, o müzik aletinin lisanıyla açıklanabilecektir.
12Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? (2016 YGS)
A- IV.     B- III.    C- II.      D- V.      E-I.

Eee! Ne yapalım? Fikir adamıyım, bilim insanıyım ben; derin derin düşüncelerimden çıkıp da süslenmeye, dış güzelliklerle uğraşmaya ayıracak vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi bezeyeyim, kafamı donatayım, yeter bana! Ama görenler beni beğenmeyeceklermiş, varsınlar beğenmesinler! Öyle görünüş düşkünü kimselerin diyeceklerinden bana ne?
13-Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?
A) Anı                   B) Gezi yazısı                      C) Mülakat
D) Makale            E) Söyleşi

Sararken alnımı yokluğun tacı
Gönülden silindi neşeyle acı
Kalbe muhabbette buldum ilacı
Ben de müridinim işte Mevlana
14-Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? (KPSS)
a) Ünsüz benzeşmesi
b) Ünlü düşmesi
c) Ünsüz değişimi
d) Büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük
e) Ünlü daralması

I. Uydurma haberler
II. Haberi derleyen, yayan kuruluş
III. Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlık
IV. Çarpıcı, dikkat çeken haber
15-Verilen açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Sansasyonel                   B) Ajans               C) Asparagas
D) Manşet                            E) Sürmanşet
Ankara sokaklarında polisle hırsızlar arasında uzun bir kovalamaca başladı. Çaldıkları bir arabayla aşırı hız yapan kimliği belirsiz kişiler, polisin dur ihbarına uymadı. Polisin uzun takibi sonucunda hırsızlar, aracı bir köprü altına bırakıp karanlığın yardımıyla izlerini kaybettirdiler.
16-Bu haber yazısında 5N 1K kuralına göre aşağıdaki hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır?
A) Ne                     B) Ne zaman                       C) Nerede            
D) Kim                  E) Nasıl

17-Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün yazılış amaçlarından biri değildir?
A) Konuyla ilgili bir kamuoyu oluşturmak
B) Ele alınan konuyu bilimsel bir yaklaşımla ortaya koymak
C) Olumsuz durumları toplum önünde tartışmak
D) Güncel olaylar hakkında öznel değerlendirmeler yapmak
E) Okuru konu üzerine düşündürmek

Bir yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan, kişisel düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılardır. Kendisinden önce benzeri yazılar yazılmış olmakla birlikte 16. yüzyılda bu kavramı, ilk kez kullanan Fransız yazarı Montaigne’dir.
18-Bu parçada aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?
A) Sohbet             B) Fıkra                C) Deneme                          
 D) Makale           E) Mülakat

19- Basın yayın organlarına haber toplayan, haberi bildiren
veya bu haberleri metne dönüştüren kişilere ---- denir, bu
metinlere de ---- denir.  Bu parçada boş bırakılmış yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sunucu – köşe yazısı                    B) muhabir – köşe yazısı
C) muhbir – belge                               D) spiker – fıkra
E) muharrir – haber  yazısı

20-Aşağıda verilen yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Haşim- Gurebahanei Laklakan ,
B) Refik Halit Karay-Bir Avuç Saçma
C) Nezihe Meriç – Bu ülke
D) Falih Rıfkı Atay- Eski Saat
E) Ahmet Rasim- Eşkâl-i Zaman

21-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.
B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.
C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.
D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim,
E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum.
(ÖSS 2005)
22-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla bir­likte çizmişler.
B) Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.
C) O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
D) Buraya yeni bir yaya geçiti yapılacak.
E) Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.
(ÖSS 2009)
Öyleki(I) dillerin ölümüyle kültürler de(II)   yitip gidiyor ve 
bu yok oluş(III)  yalnızca o dili konuşan insanları değil, dünyayı
da etkiliyor. Her on dört (IV) günde bir içlerinden biri daha 
sessizliğe doğru uğurlanan diller, dünya mozaiğinin(V) 
bir parçasını da beraberinde götürüyor. 

23- Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (2013 YGS) 
A) V            B) III.          C) II.           D) IV.             E) I. 

Müdürünü, Abant'ın merkezine(I)  18 km (II)  mesafede ve  Arnavut kaldırımlı (III)   sokakları, eski evleri, köprüleriyle çok çekici. Çarşısında Ahilik geleneği yaşatılıyor ve her Cuma (IV)  tören yapılıyor. Ayrıca buradaki tarihî yapıları da (V)  seyretmeye doyum olmuyor.
24- Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (2012 YGS) 
A) I.            B) II.            C) III.              D) IV.               E) V.

Örttüm üstüne yıldızlı yorganını gecenin
Bir başından bir başına göğün
25-Bu   dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur ? ÖYS -1998
A)  Ses düşmesi                   B)  Ünsüz yumuşaması
C)  Kaynaştırma harfi       D)  Ulama
E)  Ünsüz  benzeşmesi

* Ders alınmış başarısızlık, başarı demektir.
 (S. Forbes)

CEVAPLAR

1-A   2-C   3-D    4-E  5-B   6-A   7-D  8-A  9-B  10-E

11-C   12-C    13-E    14-E      15. D    16. B    17. B    18-C 

19-E      20-C     21-C     22-D     23-E   24-D      25-A

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Dil Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test"

Back To Top -->