Sponsorlu Bağlantı

10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI Açılım Yayınları sayfa 214,215

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 214-215
10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI, 10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI 2017 2018, 10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 214-215,
,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ

.....

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

2017–2018 10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Ekosistem Ekolojisi Sayfa 214, 215 Konu Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 214 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. Orman, step veya çayır gibi bir ekosistemde, ekosistemi etkileyen abiyotik faktörler nelerdir? Açıklayınız.
Ekosistem bir canlının yaşam alanı olarak birçok biyolojik ve coğrafik unsurların bir alanda bulunduğu alandır. Ekosistemler kara, deniz ve hava olarak değişmekte ve kendi aralarında ayrılmaktadır. Kara ekosisteminde orman, step ve çayır gibi ekosistemler de bulunmaktadır. Abiyotik olarak canlılığın dışındaki etkenler de ekosistemi etkilemektedir.
Orman, step ve çayır gibi yerlerde ekosistemi etkileyen abiyotik faktörler, yağmur, sıcaklık, nem, basın, rüzgar, toprak yapısı, yeryüzü şekilleri, iklim çeşitliliği gibi durumlardır. Ekosistem belli bir denge halinde bulunmaktadır. Onun için biyolojik etkenler ile coğrafik etkenler uyum içinde olmalıdır.
2. Ekosistem ekolojisini ve çalışma alanlarını tanımlayınız.
A. Ekoloji Bilimi ve Önemi
Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin ve sanayinin ilerlemesiyle çevre sorunları artmıştır. Doğal kaynaklarda sınırsızca tüketilmektedir. Bunların sonucu olarak bazı canlı türleri yok olmuş ve birçok canlı türü de ok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
Ekolojik sorunların olumsuz etkileri insanlar üzerinde de gözlenmiştir. Hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan ölen inan sayısı her geçen gün artmaktadır.

B. Ekolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Ekoloji bilimi içerisinde bazı özel alanların gelişmesi, bazı yeni Ekoloji dalları ya da yeni çalışma alanlarının oluşumuna neden olmuştur.
3. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.
Biyosfer: Yeryüzünün üzerinde yaşam bulunan bölgelerine verilen ad.
Ekosistem: Herhangi bir alanda canlı (hayvanlar, bitkiler ve organizmalar) ile cansız (hava, toprak, güneş, toprak, iklim, atmosfer) varlıkların birbirleri ile olan etkileşime denir.Ekosistemi yaşadıkları fiziksel çevre ile canlı topluluklarının kombinasyonu olarak da tanımlayabiliriz.
Popülasyon: Her türlü canlı varlığın sayısal yoğunluk ve dağılımıdır.
Komünite: Ekolojide iki veya daha fazla türe ait popülasyonun aynı bölgede yaşamasıdır.
Habitat: Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, bitkinin anayurdu.
Ekolojik niş: Bir bireyin bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu bütün görev ve sorumluluklara denir. Genellikle habitat’la karıştırılan bir terim olmasına karşın anlam bakımından tamamen farklı bir şey ifade eder.

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Sayfa 215 Cevapları

4. Ekosistemlere etki eden biyotik faktörler nelerdir? Açıklayınız.
Tabiattaki canlı varlıkların hepsine biyotik faktör denir. Ekolojik sistemdeki biyotik faktörler Ekolojik nişlerine göre üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üçe ayrılır. Ekosistemde canlılığın devamı biyotik faktörler arasındaki olumlu ilişkiye bağlıdır.
5. Yaşadıkları ortam dikkate alındığında soğukkanlı hayvanların vücudunda çevre sıcaklığının azalmasına paralel olarak hangi değişiklikler görülür? Açıklayınız.
Soğukkanlı canlıların vücut sıcaklıkları ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Ancak bu her koşulda yaşayabilecekleri anlamına gelmez. Çünkü yaşamın devamını sağlayan biyokimyasal tepkimelerin hızı çoğunlukla sıcaklık düştükçe azalır. Ayrıca bu canlılarda doğal bir donma önleyici mekanizma gerçekleşir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda hücre dışındaki su donmaya başlar. Bu durumda sıvı haldeki su hücre içinden dışına taşınırken hücre içinde derişimi artan bazı maddeler suyun donma sıcaklığını düşürerek, hücre içindeki suyun donmasını önler. Hücre dışındaki donma önleyici özellikteki proteinler (antifriz proteinler) ise oluşan buz kristallerine bağlanır ve büyüyerek daha büyük kristaller oluşturmalarını ve hücrelere zarar vermelerini engeller.
6. Biyolojik birikim nedir? Açıklayınız.
 Çeşitli zehirli maddelerin besin zincirini meydana getiren çeşitli trofik basamaklardaki canlıların dokularında birikerek zararlı yoğunluğa ulaşmasma biyolojik birikimdenir.
7. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
Kommensalizm: Kommensalizm (Latince cum çevresinde, mensa masa) ekolojide, iki organizmanın kurduğu ortak yaşamda, bir canlının yarar sağladığı, diğerininse bu ortaklıktan etkilenmediği yaşam türüdür. Ağaçlara yuva yapan kuşlar bunun en güzel örneğidir.
Mutualizm: Mutualizm, farklı türlerden iki canlının karşılıklı yardımlaşarak her iki tarafa da yarar sağlamasına dayalı olan bir ortak yaşam biçimidir. Kendi başlarına da hayatlarını devam ettirme becerisine sahip olan iki canlı bir araya gelerek daha kolay besin bulmasına dayanan bir simbiyotik yaşam biçimidir.
Parazitizm: Parazitizm bir canlının başka bir canlının üzerinde veya içinde ona zarar vererek yaşamasıdır.
Kaynak: 2017–2018 10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 3. Ünite Ekosistem Ekolojisi Sayfa 214, 215 Konu Sonu Değerlendirme Cevapları
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ

Kaynak: 2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Açılım Yayınları Cevapları

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI Açılım Yayınları sayfa 214,215"

Back To Top -->