Sponsorlu Bağlantı

BİRYAY YAYINLARI 10.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI 143

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018 SAYFA 143, 

.KİTABIN DİĞER TÜM SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZZ


.....SAYFADAKİ CEVAPLAR OKUL DERSLERİNİ TAKİBEN EKLENECEKTİR. ANCAK ACİL OLARAK İSTEDİĞİNİZ BİR CEVAP VAR İSE LÜTFEN YORUM KISMINA YAZINIZ..
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı 
3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
Taş kesilme motifi, Türk efsaneleri arasında son derece yaygın bir motiftir. Bu motifi taşıyan bir efsane şöyledir: “Erzurum’un, Karayazı İlçesinin Kızmusa adlı köyünde vaktiyle bir adam yaşarmış. Bu adam veliymiş fakat kızı kendisinin sözünü dinlemezmiş. Aynı köyden Musa adında bir genç varmış. Musa bu kızı seviyormuş. Kızla gizli gizli buluşurlarmış. Gençler bir gün aralarında anlaşırlar ve kaçarlar. Kızın babası kaçtıklarını anlayınca peşlerinden gitmemiş. Köylüler gelip, “Müsaade et, biz gidelim Musa’yı öldürüp kızını getirelim demişler. Kızın babası müsaade etmemiş. “Siz gelin oturun onlar kaçamaz” demiş. Sabah olunca köylüler, köyün dışında iki kişi görürler, yanlarına yaklaşınca delikanlıyla kızı taşlaşmış olarak görmüşler. O günden sonra bu köyün adı “Kız- Musa ” olarak kalmış. Hâlâ köyün girişinde bu taşlaşmış iki insan şeklini görmek mümkündür.”
1. Bu efsaneyle verilmek istenen düşünce nedir?
  • Cevap: Evlatlar anne-baba sözünü dinlemelidir.
2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir?
A) Masal B) Destan C) Hikâye D) Mesel E) Orta oyunu
  • Cevap E
Kalevala Nibelungen İlyada Şehname Gılgamış
3. Yukarıda verilen destan adlarını aşağıda boş bırakılan yerlere doğru bir şekilde yazınız.
  • Cevap:
Nibelungen.. Germen-Hun ilişkilerini konu edinen bir destandır.
İlyada.. Homeros tarafından yazıya geçirilmiş bir destandır.
…Gılgamış….. Sümerlere ait olan bu destan, tarihte bilinen ilk destandır.
Kalevala.. Fin halkının mücadelelerini anlatan bir destandır.
Şehname. Fars kültürüne ait olan bu destanda ünlü Türk Hükümdarı Alp Er Tunga’dan bahsedilir.
4. Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
A) Efsaneler bir olayı konu alabilirler.
B) Efsaneler bir kişiyi konu alabilirler.
C) Efsaneler bir yeri konu alabilirler.
D) Efsaneler tamamen gerçeği yansıtırlar.
E) Efsanelerde mitolojik unsurlar olabilir
  • Cevap: D
5. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz.
  • Cevap:
.…Efsane…., anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından çoğunlukla gerçek olarak kabul edildiği hâlde,
…masal…., başından beri hayal ürünü olduğu kabul edilir. Yine bu nedenle…masallarda…
olaylar, hep hayali bir yerde ve belirsiz bir zamanda geçer, çoğunlukla da olağanüstü kişiler üzerine
kurulur.
Efsane ve mitlerde  olaylar gerçek olarak kabul edilir. …Efsaneler.. aynı gelenekleri ve görenekleri
paylaşan toplulukların ürünü olmakla beraber, uluslararası ortak bir kültürün, değişik uluslardaki
varyantları olarak görülebilir; oysa …destanlar….. çoğunlukla ulusaldır.
Halk hikâyesi ile masal arasındaki temel fark masalların tamamen hayal ürünü olması, halk hikayelerinin konusunu gerçek hayattan almalarıdır.


10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "BİRYAY YAYINLARI 10.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI 143"

Back To Top -->