Sponsorlu Bağlantı

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 130

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 130, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER HERHANGİ BİRSORUN  VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 101

...
...

Yukarıdaki tezleri aşağıda verilen düşünce akımlarıyla eşleştiriniz.

Osmancılık
c) Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde sahip olduğu zihniyet esas alınırsa toplumumuz kalkınır.

Türkçülük
ç) Türk toplumunun uzak geçmişindeki değerler, halkın yaşama biçimi ve değerler dünyasına taşınırsa toplumumuz modern bir kimliğe kavuşur.

Batıcılık
a) Batı’da gelişen düşünce, yönetim biçimi ve yaşama tarzı uygulandığında ülkemizin
gelişmesi ve kalkınması sağlanır.

İslamcılık
b) İslam’ın ilk dönemdeki değerleri, XX. yüzyıl başlarına taşınırsa Türk toplumu içinde bulunduğu bunalımdan kurtulur.

ANLAMA VE YORUMLAMA
 7. Etkinlik:
Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük düşünce akımlarıyla “ulus devlet” anlayışı
sonucunda oluşan modern milletler arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Açıklayınız.

 8. Etkinlik:
Edindiğiniz bilgiler ışığında “Cumhuriyetçilik” ilkesinin toplumumuz açısından önemini
ifade ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru derskonumise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Türkçülük anlayışını savunanlar, Türk tarihinin değerlerini ön plana almışlardır. ( DOĞRU)
• Cumhuriyetçilik halkın iradesine dayalı, laik bir yönetim biçimidir. ( ( DOĞRU))
• Millî Edebiyat Dönemi 1909’da başlamıştır. ( YANLIŞ)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılanyerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Millî Edebiyat akımı, .......GENÇ KALEMLER.............. dergisinin çıkmasıyla başlamıştır.
• Millî Edebiyat’ın ilk öncüleri ............ÖMER SEYFETTİN ---ALİ CANİP YÖNTEM---ZİYA GÖKALP...................
• Millî Edebiyat’ın ilk izleri Tanzimat Döneminde ............A. Vefik Paşa,........ ve ......Ali Suavi---Akçuraoğlu Yusuf,................. ......................... görülür.

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat derskonum anlayışını savunanların benimsediği ilkelerden biri değildir?
A) Dilde yalınlığın derskonum sağlanması
B) Halk şiirinin biçimlerinden yararlanılması
C) Hece ölçüsünün kullanılması
D) Yerli konulara önem verilmesi
E) Sanat için sanat görüşünün benimsenmesi

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi millî edebiyat anlayışını savunanlardan biri değildir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
C) Ömer Seyfettin
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Mehmet Âkif Ersoy (BAĞIMSIZ)

 Etkinlik: Millî Edebiyat Döneminde dergilerin millî düşüncelerin yayılmasındaki rolüyle ilgili olarak araştırma yapınız (131. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).
SORU HAKKINA HAZIRLADIĞIMIZ CEVAP YAZIMIZ İÇİN TIKLA
....


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 130"

Back To Top -->