11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 117

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 117, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 117


..Okuduğunuz Edebiyat-ı Cedide Dönemine ait metinle Tahsin Nahit’in “Kamerle” adlı metnini
• Dil özellikleri:METİNDE DİL AĞIR VE KAPALIDIR. ARAPÇA FARSÇA KELİMELERLE ÖRÜLÜ BİR ANLATIM VARDIR.
• Ahengi sağlayan unsurlar açısından karşılaştırarak sözlü olarak ifade ediniz.

 4. Etkinlik:
İncelediğiniz “Kamerle” adlı şiir ile 91. sayfadaki “Elhân-ı Şitâ” adlı şiiri aşağıdaki ölçütlere
göre karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
ELHAN-I ŞİTA İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAAA
• Nazım birimi
• Uyak şeması
• Uyak türleri
• Söz sanatları
• Tema

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Fecr-i Âti Topluluğu’nun üyeleri sanat görüşlerini “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözüyle ifade
etmişlerdir. ( -DOĞRU)
• Fecr-i Âti şiiri, Edebiyat-ı Cedide Dönemi şiirinden etkilenmemiştir. ( -YANLIŞ-)
• Fecr-i Âti şiirinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. (-DOĞRU )


2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Fecr-i Âti şairleri ......SEMBOLİZM...... ve ........PARNASİZM............... akımlarından etkilenmişlerdir.
• Fecr-i Âti Topluluğu’nun sanat anlayışını devam ettiren tek şair ...AHMET HAŞİM................
• Fecr-i Âti şairleri eserlerinde .....ARAPÇA....... ve ......FARSÇA.... dil kurallarına göre
yapılmış tamlamalara geniş ölçüde yer vermişlerdir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti Topluluğu’nun kısa ömürlü oluşunun nedenlerinden
biri değildir?
A) Güçlü eserler verilememesi
B) Servet-i Fünûn’un izinden gidilmesi
C) Millî sorunlardan uzak kalınması
D) Topluluk üyeleri arasında anlayış birliğinin olmaması
E) Siyasal yönetimin baskısı. (1908 MEŞRUTİYET İLANI İLE SİYASİ BASKI KALKMIŞTIR.)


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 117"

Back To Top -->