9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 156

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 156, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

...Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları öneri niteliğindedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 156.Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme  (Yeni Müfredat)
1. Güney yönünde 90 km/h hızla ilerleyen otomobilin önünde 80 km/h hızla ilerleyen otobüsün içindeki bir yolcu, geriye dönüp otomobile baktığında otomobili hangi yönde gidiyormuş gibi algılar?
A) Güneye doğru
B) Kuzeye doğru
C) Hareketsiz
D) Batıya doğru
E) Doğuya doğru

Cevap: Burada bahsi geçen durum, bağıl hızdır. Bağıl hız formülü ise, V cisim - V gözlemci şeklindedir.
V cisim = 90 güney
V gözlemci = 80 güney
V bağıl = 90 güney - 80 güney = 10 güney
Yani güney yönünde 10 km/h hızla gidiyor görür.
Cevap : A


2. I. Demir atomları
II. Akarsulardaki su molekülleri
III. Salıncakta sallanan çocuk
Yukarıda verilen hareketlilerden hangisi ya da hangileri titreşim, dönme ve öteleme hareketini aynı anda yapmaktadır?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap: Katı cisimlerin tanecikleri arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır. Bu yüzden demir atomlarında öteleme hareketi görünmez. Benzer şekilde üçüncü maddede de öteleme görülmez.
Ancak ikinci maddedeki su molekülü arasında boşluk olduğu için öteleme hareketi görülür. Aynı zamanda titreşim ve dönme hareketi de görülür.
Bu yüzden cevap Yalnız II olur.


3. Salihli-Akşehir ilçeleri arasındaki yolun uzunluğu 385 km’dir. Bir araç bu yolu 7 saatte alarak 280 km yer değiştirme yapıyor. Buna göre aracın sürati ve hızının büyüklüğü kaç km/h’dir?A) 70 - 40
B) 55 - 40
C) 60 - 55
D) 80 - 60
E) 72 - 58

Cevap: Sürat = Toplam yol / zaman
Hız = Yer değiştirme / zaman
Sürat = 385 / 7 = 55
Hız = 280 / 7 = 40
Cevap: B4. Bir bisikletli doğrusal yolun A noktasından B noktasına 10 m/s sabit hızla 5 saniyede geliyor. B noktasında 25 s dinleniyor. Tekrar yola çıkarak B’den C’ye 7 m/s’lik sabit hızla 50 saniyede ulaşıyor. Buna göre bisikletlinin A ve C noktaları arasındaki ortalama hızı kaç m/s’dir?A) 5
B) 10
C) 14
D) 18
E) 20
Cevap: V ort = Ortalama hız = Toplam Yol / Toplam Zaman
A-B arası mesafe = hız * zaman = 10*5 = 50 m
B-C arası mesafe = hız * zaman = 7*50 = 350 m
Toplam yol = 50+350 = 400 m
Toplam süre = 5 + 25 + 50 = 80 s
V ort  = 400 m / 80 s = 5 m/s5. Yanda bir hareketliye ait hız-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre bu hareketliye ait ivme-zaman grafiği hangisidir?
Cevap: 1) Hız artıyor. Bu durumda ivme pozitif yönde olmalıdır. Yani + olmalıdır. C ve D olamaz.
2) İvme = Hız değişimi / zaman = (25-15) / 20 = 10/20 = 0.5
Cevap: A

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenmeye devam edecektir.
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Atomun Yapısı Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Periyodik Sistem Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Maddenin Fiziksel Halleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156 Katılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Sıvılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Gazlar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175, 176, 177 Plazma Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Su ve Hayat Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Çevre Kimyası Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 202, 203, 204, 205, 206 Üniteyi Bitirirken Cevapları


Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 156"

Back To Top -->