DERSKONUM.COM


2017-2018 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI,2017-2018 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI,  EDEBİYAT YAZILI SORULARI, 


ADI-SOYADI
SINIFI
NO
SÜRE
TARİH
ALDIĞI NOT

1. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden üçünü yazınız. (3x5=15P)
- 1940’a kadar olan dönemde toplumsal konular ve inkılâplar; 1940’tan sonra bireysel konular işlenmiştir.
- Eserlerde kullanılan dil genellikle sadedir.
- Anadolu ve Anadolu insanının sorunları anlatılmaya başlanmıştır.
- Roman ve hikâye türünün en güzel örnekleri bu dönemde verilmiştir.
- Öğretici metin türlerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.


2. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (4x5=20P)

- Aşık Veysel’i edebiyatımıza tanıtan sanatçı Ahmet Kutsi Tecer’dir.
- Yedi Meşaleciler grubunun tek öykücüsü Kenan Hulusi Koray’dır.
- Günümüzde hala yayın hayatında olan Varlık dergisinin kurucusu Yaşar Nabi Nayır’dır.
- Rusya’daki öğrenim yılarında Mayakovski’den etkilenerek toplumcu gerçekçi şiirler yazmaya başlayan sanatçımız Nazım Hikmet’tir.
- Şiirlerinde sokağın sıcaklığını anlatan ve Fahriye Abla şiiriyle sevilen sanatçımız Ahmet Muhip Dıranas’tır.

3. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz? (3x5=15 P)

- Cumhuriyet döneminde öğretici metin türleri önemli gelişmeler kaydetmiştir. (  D  )
- Nazım Hikmet, Fütürizm akımından etkilenen tek Türk şairidir. (  D  )
- Ceyhun Atuf Kansu, edebiyatımızda “Bayrak Şairi” olarak bilinir. (  Y  )
- Beş Şehir, gezi yazısı türünde yazılmıştır. (  Y  )
- İlkelerini “samimiyet, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik” şeklinde açıklayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir. (  D  )

4. Verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (2x10=20P)

- Günlerin Getirdiği        : Nurullah ATAÇ
- Kırk Ambar                 : Cemil MERİÇ
- Ömrümde Sükût         : Cahit Sıtkı TARANCI
- 835 Satır                    : Nazım Hikmet RAN
- Hababam Sınıfı           : Rıfat ILGAZ
- Bingöl Çobanları         : Kemalettin KAMU
- Boğaziçi Yalıları          : Abdülhak Şinasi HİSAR
- Huzur                         : Ahmet Hamdi TANPINAR
- Örümcek Ağı              : Necip Fazıl KISAKÜREK
- Koçyiğit Köroğlu        : Ahmet Kutsi TECER
5. “Nurullah Ataç”la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (5P)
A) Eleştiri ve deneme türünün gelişmesinde büyük rolü vardır.
B) Hikâye alanında da ürünler vermiştir.
C) Sanat hayatına şiirle başlasa da onun gücü nesirlerindedir.
D) Yazılarını “Okuruma Mektuplar, Ararken” gibi eserlerde toplamıştır.
E) Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazar, özellikle devrik cümle kullanır.

6. Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler”den biri değildir? (5P)
A) Halit Fahri Ozansoy           B) Enis Behiç Koryürek
C) Yusuf Ziya Ortaç               D) Orhan Seyfi Orhon
E) Falih Rıfkı Atay

7. Asıl ününü “Kaldırımlar” adlı şiiriyle yakaladı. Hece ölçüsünü şiirlerine başarıyla uyguladı. Seçtiği sözcük ve söz gruplarıyla geniş hayal ve söyleyiş özelliklerini birleştirerek özgün olma özelliği kazandı. İnsan, ruh, fizikötesi ile ilgili şiir ve piyesleri edebiyatımızın başlıca yapıtları arasındadır.
Paragrafta kendinden bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A) A. Kutsi Tecer                      B) F. Nafiz Çamlıbel   
C) N. Fazıl Kısakürek                 D) H. Fahri Ozansoy           
E) A. Nihat Asya

8. “Bu Ülke, Jurnal, Umrandan Uygarlığa” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? (5P)
A) Suut Kemal Yetkin      B) İsmail Habip Sevük
C) Mehmet Kaplan          D) Cemil Meriç
               E) Vasfi Mahir Kocatürk

9. Şiir, öykü, roman, edebiyat tarihi, makale, deneme alanlarında eserler vermiştir. Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, “rüya” ve “zaman” kavramları, “geçmişe özlem”, “mimari” ve “musiki” öne çıkar. Yahya Kemal’in etkisinde kalmış, sembolizmden etkilenmiştir. “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” önemli romanlarındandır.
Parçada sözü edilen sanatçı kimdir? (5P)

Ahmet Hamdi TANPINAR

10. “Desem ki” ve “Gün Eksilmesin Penceremden” şiirleriyle tanınır. Şiirlerinin çoğunda ölüm konusunu işlemiştir. Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir.
Parçada sözü edilen sanatçı kimdir? (5P)


Cahit Sıtkı TARANCI

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "2017-2018 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->