DERSKONUM.COM


11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 63

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 63 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 


4. Kimi edebiyat incelemecilerine göre Tanzimat’la birlikte edebiyatımız pek çok yenilik kazanmış vebununla birlikte yapıtların konuları da oldukça genişlemiştir. Hüseyin Rahmi ----- adlı yapıtında Türkhalkının toplumsal töresel yaşantılarını, Recaizade Mahmut Ekrem ---- romanında Batılılaşmayı yanlışanlayan kendi kültürüne yabancılaşan kişileri, Hüseyin Rahmi ---- romanında Tanzimat sonrası varlıklıailelerin çocukları için eve eğitimci kadın almalarını, Halit Ziya Uşaklıgil ---- yapıtında ise yasak biraşkı anlatır. Bütün bunlar bize gösterir ki Tanzimat romanına hemen her türlü olay konu olabilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bu boş bırakılan yerlerden birine getirilemez?

A) Aşk-ı Memnu

B) Mürebbiye

C) Araba Sevdası

D) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

E) Mai ve Siyah

(2011-LYS)

5. ................. Türk edebiyatında .................. tarzda yazılmış .................... tiyatrodur. Yapıtın.................... (1859) ve .................... (1860) yıllarda Türkiye’de Türkçe oyunlar oynanan tiyatro

yoktu.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Zavallı Çocuk - özgün - bir - beğenildiği - yayıldığı

B) Afife Anjelik - yeni - son - bilinmediği - tanınmadığı

C) Şair Evlenmesi - Batılı - ilk - yazıldığı - basıldığı

D) Hasan Mellah - bilinen - gerçek - övüldüğü - yerildiği

E) Aşk-ı Memnu - modern - klasik - okunduğu - sevildiği (2006-ÖSS)


6. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Makale, fıkra, deneme gibi Batı’dan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiyatımızagirmiştir.

B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebiyatı nazım şekilleri de kullanılmıştır.

C) Ahmet Mithat, Şamsettin Sami bu dönemin romancılarındandır.

D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

E) Bu dönemde çıkan resmî gazeteler, Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkâr’dır.

(2006-ÖSS)

7. Ziya Paşa’ya karşı bir kırgınlığı vardı; biraz da bu kırgınlığın etkisiyle olacak Harabat’ın çıkışını iyi arşılamadı. Birinci cildi Tahrib-i Harabat’ı, ikincisi için de Takip’i yazdı.Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Abdülhak Hâmit Tarhan

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Şinasi.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 63"

Back To Top -->