DERSKONUM.COM


11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 61

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 61 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 


...... 5. Etkinlik:

Tanzimat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarının neler olduğunu

aşağıdaki tabloda gösteriniz.

KLASİSİZM-ROMANTİZM-HÜMANİZM-POZİTİVZM

Tanzimat Dönemini Etkileyen Sanat, Edebiyat ve Düşünce Akımları

ANLAMA VE YORUMLAMA

 6. Etkinlik:

Tanzimat Döneminin kültür ve sanat hayatımızdaki yeri ve değeri konusunda bir tartışma

düzenleyiniz. Ulaştığınız sonuçları aşağıda noktalı bırakılan alana maddeler hâlinde yazınız.

Tanzimat Dönemi birçok alanda Batı’ya yönelmenin yaşandığı bir dönemdir. Askeri, siyasi, ekonomik vb. alanlarda Batı’daki gelişmeler takip edilmiş, Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
 Edebiyat alanında da birçok yenilikler görülür.
Batı’dan roman, hikaye,tiyatro, makale vb türler girmiştir. Gazete bu dönemde toplum hayatımıza girmiş, edebi eserlerin halka daha çabuk ulaşmasını sağlamıştır.  Şiirde divan edebiyatı geleneği terk edilmeye çalışılmış, içerikte değişiklikler yapılmıştır.

 7. Etkinlik:

Tanzimat Edebiyatı Döneminde yazı dili ile konuşma dili birbirine yaklaşmış mıdır?

İncelediğiniz metinlerden hareketle örnekler vererek açıklayınız.

MAALESEF HAYIR. İSTENMİŞ AMA BAŞARILI OLUNAMAMIŞ.. DİVAN EDEBİYATINA GÖRE DAHA SADE BİR DİL VAR

 8. Etkinlik:

İletişim aracı olarak gazetenin Tanzimat Döneminde yüklendiği işlevleri söyleyiniz.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Zehra edebiyatımızın ilk psikolojik romanıdır. (Y )

• Takvim-i Vekâyi ilk yarı resmî gazetemizdir. (Y )

• Tanzimat edebiyatçıları sadece romantizmden etkilenmiştir. ( Y)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Noktalama işaretlerini edebiyatımızda ilk kez .....ŞİNASİ- T. A..MUKADDİMESİNDE ..... kullanmıştır.

• Edebiyatımızda Tanzimat Dönemi ..........TERCÜMAN-I AHVAL GAZETESİ......... ile başlar.

• İlk özel gazetemiz............TERCÜMAN-I AHVAL GAZETESİ...............

3. Aşağıdakilerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Talim-i Edebiyat

B) Gülnihal

C) Zoraki Tabip

D) Çok Bilen Çok Yanılır

E) Sabru Sebat.....
.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 61"

Back To Top -->