DERSKONUM.COM


11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 65

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 65 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 


12. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, bu yolla toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.

B) Eski edebiyata karşı olduğu hâlde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerinçoğunda, biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C) Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.

D) Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığıeserler belirlemiştir.

E) Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dilleyazmıştır.

(1990-ÖYS)

13. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hürriyet gazetesinde yayınladığı “Şiir ve İnşa”makalesinde anlatmıştır.

B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.

C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte “Tercüme-iManzume” adlı bir kitapta toplanmıştır.

D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.

E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili hâline getirmeye

çalışmıştır.

(1993-ÖYS)

14. Bu sanatçımızın adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiiri gelir akla. Şiirlerinde değişikdönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, Şinasiile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir.Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyledaha çok tanınır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa

B) Cenap Şehabettin

C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Tevfik Fikret
.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 65"

Back To Top -->