DERSKONUM.COM


9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 52

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 52, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 52, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018, 

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

..

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

16. Fizik bilimi diğer disiplinlerle ilişkilidir. Aşağıda belirtilen fiziksel olaylar ile ilgili disiplin
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Paraşüt kumaşının dayanıklılığı – Spor
B) Yıldız yörüngesinin belirlenmesi – Kimya
C) Zaman kavramının göreceli oluşu – Felsefe
D) Teknolojideki hızlı gelişim – Mühendislik
E) Yer yüzeyinin dalgalı hareketleri – Coğrafya

17. “Hava sıcaklığının 298 kelvin olarak ölçüldüğü bir gün okul bahçesinde 90 cm’lik bankta öğrenciler oturmuş, dersleri hakkında konuşuyorlardı.
Fizik dersinde, 50 kg olan bir öğrencinin yere 500 newtonlık bir kuvvet, 60 kg olan bir öğrencinin de 600 newtonlık bir kuvvet uyguladığını öğrenmişlerdi.”

Skaler ve vektörel büyüklükler:
Vektörel büyüklük: Yönü, başlangıç noktası ve uzunluğu olan bir doğruya vektörel büyüklük denir. bir vektörün uzunluğu şiddetini gösterir. Örneğin; Hız, Kuvvet ve ivme.
Skaler büyüklük: Bunda ise vektörel büyüklüğün aksine yön ve doğrultu yoktur. Sadece miktar olarak ifade edilir.
18. Fizik biliminde yapılan çalışmaların günlük hayatımıza etkisini örneklerle açıklayınız
Örnek Düzlem aynalar
Cisimlerin aynı büyüklükte görüntülerini elde etmek için ; evlerde , mağazalarda, iş yerlerinde ve çeşitli teknolojik araçlarda kullanılır.
Isı ve ışık yalıtımı sağlamak için binaların dış cepheleri ayna gibi yansıtıcı camlarla kaplanır.
Projeksiyon, tepegöz, periskop gibi teknolojik araçların yapımında da düzlem aynalardan faydalanılır.
 
Örnek Işık ve Gölge
Günlük yaşamımızda ışığın neden olduğu pek çok olay meydana gelmektedir. Güneş panelleri yardımıyla toplanan güneş enerjisi ile otomobiller hareket edebilmekte, fotoğraf filmleri üzerine ışık düştüğünde iz kalmakta, bazı cisimler üzerine yeterli enerjiye sahip olarak düşen ışık, bu cisimlerden elektron kopararak sonuçta bir elektrik akımı oluşturabilmektedir.
 
Işığı oyun, eğlence aracı olarak da kullanmaktayız. Evde akşam televizyon izlerken elektrik kesildi. Küçük bir ışık kaynağı veya mum yakarak odayı azda olsa aydınlattınız. Işık kaynağının önünden gelip geçerken veya elinizi kaynağın önüne tuttuğunuzda ne görüyorsunuz? İki elinizin parmaklarını birlikte kullanarak ışık kaynağının önüne tutarak duvarda şekiller oluştururuz. Biraz gayretle duvarda oluşturduğumuz şekilleri ismini bildiğiniz canlı veya cansız cisimlerin şekillerine benzetebiliriz. Işığın aynı özelliğini kullanarak Hacivat Karagöz gölge oyunu gösterileri yapılmaktadır.
19. Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimine katkısını örnekle açıklayınız.
Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden; kamu yararı gözeten, kar elde etmek amacıyla kurulmayan, kamu ya da özel sektör kaynakları ile finanse edilen merkezlerdir.
 
Sessiz ortamlarda, cam vitrinlerin ardında sergilenen, dokunulması yasak objelerden oluşan klasik müze kavramının aksine bilim merkezleri ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri sergiler ve dinamik ortamlar sunmaktadır.
 
Bilim merkezleri, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme yönünde bir ufuk açmaktadır. Herkesin yaratıcı düşünebileceğini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceğini göstermektedir. Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.
 
Bilim merkezleri, sadece içerikleriyle değil, mimarileriyle, yeşil alanları ve kullanım amaçlarının çeşitliliğiyle de cazibe merkezi olma özelliği taşımaktadırlar. Geniş giriş ve bekleme salonları, yüksek tavanlarıyla, ziyaretçilere rahat bir ortam sunmaktadırlar. Henüz bilim merkezinin içerisine girmeden ziyaretçileri karşılayan etkileşimli açık hava sergileri, onları bilimin gizemli dünyasına davet eder.
 
TÜBİTAK, bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak, ülkemizde bu merkezlerin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedeflemektedir.
20. Fizik biliminde fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasını yaparak örnekler veriniz.
Fizik biliminde iki çeşit büyüklük vardır;
1. Skaler Büyüklükler: Birim ve sayı kullanılarak tanımlanabilen büyüklüklerdir.
Kütle, sıcaklık, hacim, enerji, iş, elektrik yükü, zaman vb.
2. Vektörel Büyüklükler: Birim ve sayının yanında bir doğrultu ve yöne sahip olan büyüklüklerdir.
Hız, ivme, yer değiştirme, kuvvet, ivme vb.
21. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklayınız.
Fizik evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bir bilim dalıdır. Fizik doğayı anlama , doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme işidir. Burada amaç doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmektir. Tüm doğa bilimlerinin kaynağı fiziktir ve tüm mühendislik dalları fizik prensiplerini kullanır.
Fizik Eğitiminin Genel Amaçları:
1. Öğrenciye bilimsel düşünme yeteneği kazandırma.
2. Öğrenciye aklını kullanabilme yollarını gösterebilme
3. Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme.
4. Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme.
5. Yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilme.
6. Araştırma inceleme gözlem ve deney sonuçlarını söz yazı ve şekille gösterebilme.
7. Bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem inceleme deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilme
8. Fiziğe ilgi duyabilme , yeni gelişmeleri izleyebilme , yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme. Fizik bu genel amaçlar doğrultusunda öğrencilerin gelişim ve yetenek düzeyleri dikkate alınarak uygun davranış özelliklerini kazanabilmeleri için özel hedefler belirlenir.
22. Skaler ve vektörel niceliklerde toplama işlemine yönelik günlük hayat örnekleri veriniz.
Skaler:
Kütlesi 3 kg.
Sıcaklığı 10 C derece.
Bu kübün hacmi 36 cm³.
Vektörel:
Ağırlığı 500 Newton kadar. (Yön var, aşağı doğru.)
98 km/h hızla kuzeye doğru gidiyor.
5 m/s² ivme ile hızını azaltmaya başladı.
23. Fizik biliminin gelecekte daha farklı alt dallara ayrılması mümkün müdür? Açıklayınız
Fizik, ana başlık olarak sekiz alt dalda inceleme alanı bulur.
* Mekanik
* Elektrik
* Manyetizma
* Atom fiziği
* Nükleer fizik
* Termodinamik
* Optik
* Katı hal fiziği
Bunların haricinde fizik, bir çok alanın gelişmesine katkı sağlamıştır. Bir çok alanın gelişimi ile paralel bir şekilde ilerlemiştir ve bir çok farklı alanda da yine inceleme alanı bulmuştur kendisine. Bu alanlar ise daha alt alanlar olarak kabul edilebilir veya fiziğin gelişmesine yardımcı olduğu alanlar olarak kabul görebilir.
Örneğin akustik, ses ve ses yayılımı ile ilgilenir.
Optik altında ışık, renk, mercek, prizma gibi farklı alanlar bulunur.
Sıvı dinamiği, plazma fiziği, araç dinamiği, biyofizik, tıbbi fizik, jeofizik, kozmoloji gibi bir çok alt alanda faaliyet gösterir.
8 ana alan belki değişmez ama sonraları daha alt alanlar veya fiziğin yardımcı olduğu alanlar artış gösterebilir.
24. Bilimsel araştırmalardaki etik ilkelere uymak neden önemlidir?
“Etik” son yıllarda günlük yaşamımıza giderek yerleşen bir sözcük oldu.Ne yazık ki,
başka birçok örnekte olduğu gibi, bu sözcüğü de gerçek içeriğinden soyutlayarak kullanmaya başladık. Sonuçta düzen-dışı, ahlak-dışı, din-dışı, gelenek-dışı, yasa-dışı her durumun “etik-dışı” olduğunu ilan ederek kökenlerini,nedenlerini ve çözümlerini geri plana atma kolaycılığı gelişti. Akademik ortamlarda ise etik ulaşılamaz ve anlaşılamaz bir fildişi kule gibi yerine göre insanları engelleme, yönlendirme, cezalandırma amaçlarına alet edildi. Gerçekte etik, bilimsel veakademik yaşamın en önemli temel taşlarından birisi olarak ilgilenilmesi, incelenmesi, dikkate alınması ve öğretilmesi gereken bir kavram olmalıdır.
25. I. Bisikletle okula 10 m/s süratle gitti.
II. Yere 200 N’lık kuvvet uyguladı.
III. Bir ders saati 2400 saniye sürdü.
IV. Kapının boyu 2,20 m olarak ölçüldü.
V. Rüzgâr kuzeyden güneye doğru 60 km/h’lik hızla esiyordu.
Cümlelerinde verilen nicelikleri,
a) Temel ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırınız.

I. m/s ifadesinde her ikisi de temel büyüklüktür. İkisinin işleme alınması ile oluştuğu için türetilmiş büyüklük olur.
II. Newton = N = kg*m/s²
Hepsi temel büyüklüktür. N ise bunların işlemi sonucunda olduğu için türetilmiştir.
III. 2400 saniye, temel büyüklüktür.
IV. metre temel büyüklüktür.
V. km/h da türetilmiştir.
b) Skaler ve vektörel büyüklük olarak sınıflandırınız.
Vektörel ile skaler büyüklüğün temel farkı, vektörelde yön veya doğrultu olmasıdır. Skalerde ise bu yoktur. Sadece birim ve büyüklük vardır.
I. Süratin bir yönü vardır. Vektöreldir.
II. Kuvvetin yönü vardır. Vektöreldir.
III. Zamanın yönü yoktur Skalerdir.
IV. Boy, uzunluk gibi kavramlar skalerdir, yönü yoktur.
V. Hız vektöreldir ve yönü vardır.
26. Tabloda verilen birimlerin temsil ettiği büyüklükleri temel ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırınız.
Bir araç 90 km/h hızla doğuya doğru giderken, kırmızı trafik ışığını görüp frene basıyor. Işığa
kadar 62,5 metre yol alarak 5 saniyede duruyor. Aracın ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2dir?

27. Temel ve türetilmiş büyüklükleri yazınız.
28. Skaler ve vektörel büyüklükleri yazınız.
Skaler büyüklükler: Sayı ve birim kullanılarak belirtilebilen büyüklüklere skaler büyüklük denir. Örneğin 2 kg, 20 m gibi büyüklükler skaler büyüklüklerdir.
İş, güç, enerji, elektrik yükü, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel enerji, zaman, ısı, sıcaklık, kütle, hacim,yol, sürat, basınç vb fiziksel büyüklüklerin yönü ve doğrultusu yoktur.
Bu büyüklüklerin sayısal değeri ile birimi verildiği zaman büyüklük hakkında yeterli bilgiye sahip oluruz. Bu tur büyüklükler skaler büyüklüklerdir.
Vektorel büyüklükler: Büyüklüğü, başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir
Kaynak: 2017 – 2018 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı 1. Ünite Fizik Bilimine Giriş Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Fizik Bilimine Giriş Değerlendirme Cevapları

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenmeye devam edecektir.
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Atomun Yapısı Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Periyodik Sistem Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Maddenin Fiziksel Halleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156 Katılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Sıvılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Gazlar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175, 176, 177 Plazma Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Su ve Hayat Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Çevre Kimyası Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 202, 203, 204, 205, 206 Üniteyi Bitirirken Cevapları
Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 52"

Back To Top -->