8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI ÖĞÜN YAYINLARI SAYFA 76

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI ÖĞÜN YAYINLARI 2017-2018,8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI ÖĞÜN YAYINLARI 2017-2018, 8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI ÖĞÜN YAYINLARI, 8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA, 8.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI 

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2017-2018


KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

15. I ve II. sütunda verilen aynı sonuca sahip olan üslü ifadeleri eşleştiriniz.
 
5⁰.(-2³) --> -5⁰.2³
(-5)⁻².2² --> 5⁻².2²
(-5)³.(-2)² --> 5³.-2²
(-5)⁻².(-2)³ --> (5⁻¹)².-2³
 
16. x negatif bir sayı ise aşağıdakilerden hangisi pozitiftir?
A) x⁻¹
B) x³
C) (-x)⁻²
D) x⁻⁵
 
Çözüm -->
Negatif bir sayı çift kuvvet etkisi altında pozitif bir sayıya dönüşecektir.
- C seçeneğinde (-x-2) ifadesinde negatif x, "-" işareti etkisi altında pozitif olmuş, tersinin karesi alınmıştır.
Cevap C seçeneğidir.
 
17. Aşağıdaki üslü sayıların değerlerini bulunuz.
a) (2/5)⁴
b) (0,4)²
c) (1/6)³
d) (-0,1)³
 
Çözüm -->
a) 16/625 = 0,0256
b) (4/10)2 = 16/100 = 0,16
c) 1/216
ç) (- 1/10)3 = -1/1000
 
18. 1000⁵ (1000 üzeri 5) sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 10².10³
B) 10⁵.5⁵
C) 1000.5
D) 2¹⁵.5¹⁵
 
Çözüm -->
10005 = 1015
Bu ifadeye eşit olan değer;
D) 215.515 seçeneğidir.
 
19. I. sütunda verilen işlemleri yapınız. İşlemlerle II. sütundaki doğru sonuçları eşleştiriniz.
 
I.sütun
(-3 tam 1/2)².(-3 tam 1/2)³.(-3 tam 1/2)⁻⁴ --> -7/2
(0,4)⁵:[(0,4)².(0,4)⁰] --> 8/125
[(4/5)⁷.(4/5)⁻⁸]:(4/5)⁻³ --> 16/25
(0,2)³:[(0,2)².(0,2)] --> 1
 
II. sütun
2/5 --> Açıkta kalır.
 
20. (9².3³.3)/(3².3⁵:3) işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 9
D) 12
 
Çözüm -->
(34.33.3) / 36 = 38 / 36  = 9
Cevap C seçeneğidir.
 
21. (5³.3⁸)/(5⁻⁷.3⁻²) işleminin sonucu kaçtır?
A) 3¹⁰
B) 5¹²
C) 15¹⁰
D) 20⁸
 
Çözüm -->
Üslü sayılarda bölme işlemi göz önünde bulundurulduğunda;
510 . 310 = 1510
Cevap C seçeneğidir.
 
22. x = 4³, y = 2³ ise x/y'nin değeri kaçtır?
A) 8
B) 4
C) 2
D) 1
 
Çözüm -->
43 /23 = 26 / 23= 23 = 8
Cevap A seçeneğidir.
 
Kaynak: 2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Sayfa 1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250'nin cevapları aşağıdadır.

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAAAAAAA

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI ÖĞÜN YAYINLARI SAYFA 76"

Back To Top -->