DERSKONUM.COM


10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 90

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018 SAYFA 90, 

.KİTABIN DİĞER TÜM SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZZ
.....
10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 
Metin Soruları
1. Abdal Musa olarak anılan kişi kimdir, özellikleri nelerdir? Kaygusuz Abdal neden bu kişiyi övmektedir?
2. “Duygu ve düşünceleri zarafet ölçüleri içinde söylemek nefesin en belirgin özelliğidir.” Bu bilgiye göre zarafetle söylenen bölümleri tespit ediniz.
 • Cevap:
 • Benüm bir isteğüm vardur Kerim’den
 • Münkir bilmez evliyânun halinden
 • Kaygusuz’am ayrı düştüm pîrîmden
 • Ağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

3. Şiirde tasvir edilen tekke nasıl bir yerdir, kimler buraya gelmektedir?
 • Cevap:
 • Hind’den bezirgânlar gelür yayınur
 • Pişer lokmaları açlar doyunur
 • Âşıkları gelir bunda soyunur
4. Bu şiiri şairimize yazdıran duygu nedir? Açıklayınız.
 • Cevap:ANDAL MUSA'YA OLAN SEVGİ
5. Bu şiiri aşağıdaki ahenk unsurlarına göre değerlendiriniz. Bu unsurların ahenge katkısını açıklayınız.
 • Ölçü:HECE 11 Lİ
 • Kafiye-Redif:
 • Edebî Sanatlar:
 • Nazım Birimi:DÖRTLÜK
 • Uyak Şeması:ABAB-CCCB-DDDB / YADA AAAA-BBBA-CCCA DİYEBİLİRİZ
1. İlahi türü ile okuduğunuz nefesi, kullanılan dil bakımından karşılaştırınız.
 • Cevap:İKİSİ DE SADE ANLAŞILIR DİLLE YAZIŞMIŞLARDIR
2. Hastaların pirden derman istemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
3. “Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından kovalar. Geyik Abdal Musa’nın tekkesine girer, arkasından Gaybi de girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler geyiği görmediklerini söylerler. Tekkenin şeyhi Abdal Musa gelir koltuğunun albndan kanlı oku çıkararak Gaybi’ ye verir. Gaybi okunu tanır ve Abdal Musa’ya bağlanır. Alanya beyi oğlunu tekkeden kurtarmak ister ama Gaybi, Musa’dan ayrılmaz. Bütün dünya saltanatını bırakıp derviş olur.”
Kaygusuz Abdal’ın elindeki dünyevi imkânları bırakarak bir tekkeye derviş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
 • Cevap:
......


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 90"

Back To Top -->