DERSKONUM.COM


9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB SAYFA 19

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

2017 2018 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
MEB YAYINLARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 19, 

Sayfa 19
Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
Edebiyat (Yazın)
Farklı tanımları olmakla birlikte çoğunlukla “olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü
veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı” şeklinde tanımlanan edebiyat ve edebiyatın işlevi, bilim ve sanat çevrelerinde tartışılagelmiştir.

Okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazılan Edebiyat adlı metinde “edebiyat” kelimesinin kökeni,
terim anlamı; edebiyatın doğuşu, dille olan ilişkisi, farklı tanımları üzerinde durulmuştur. Yapılan edebiyat tanımlarının bir sanat olarak edebiyat kavramını nitelemeye yetmediği, farklı sanat anlayışlarının bir tanımda birleşebilmesinin güç olmasıyla gerekçelendirilerek anlatılmıştır. Belli başlı edebiyat kuramlarından ve anlayışlarından kısaca söz edilmiştir.

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Edebiyat adlı metne göre “edebiyat” kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının nedenleri nelerdir?
Edebiyatla ilgili farklı görüşlerin, anlayışların olması
Tanımların, edebiyatın farklı yönlerini ortaya koyması. Metinde verilen tanımlardan, edebiyatın konusu, kullandığı araçlar, kullanılış biçimini vermektedir. Sanat olarak edebiyatın farklı tanımları yapılmaktadır. Bu da kişilere göre değişiklik göstermektedir.


2. Metinde geçen “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Toplumu, insanları, görüneni olduğu gibi yansıtması anlamındadır.

3. Edebiyat adlı metinden, edebiyatın işlevi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir? Belirtiniz.
Topluma ayna tutması
Toplumu yönlendirmesi
Eğitici, bilinçlendirici yönlerinin olması düşüncesi
Okur ve toplum üzerinde etkisi
Estetik zevk vermesi
Estetik yaşantı uyandırması


4. Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız.
Edebiyatın malzemesi, anlatım aracı dildir. Dilin gelişimiyle doğru orantılı olarak edebiyat da gelişir. Edebiyat, dilin gelişimine de katkı sağlar. Edebiyatla sözcüklere yeni anlamlar yüklenir. Dil sanatsal işlevde kullanılır.

5. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
ANA DÜŞÜNCE:"Edebiyat"ın ne olduğu konusunda farklı görüşler vardır.
YARDIMCI DÜŞÜNCELER:
Edebiyatın farklı tanımları vardır.
Edebiyat kavramı ilk kez Şinasi tarafından ortaya atılmıştır.
Şinasi edebiyat kavramı üzerinde ayrıntılı olarak durmamıştır.
Edebiyat tanımları onu sanat olarak anlatmaya yeterli değildir.
Bazılarına göre edebiyat "ayna" görevi görmeli, kimilerine göre aynı zamanda toplumu eğitmelidir.
Duygusal etkiyi savunanlara göre edebiyat estetik zevk vermelidir.
Edebiyat, insanın dili kullanmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır.


6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.
Metinde ortaya konan bilgi, tespit ve yorum ve görüşler gerekçeleriyle verilmiş. Edebiyat anlayışlarında zaman zaman kişisellik olabileceği için herkes için geçerliliği olmayabilir.
Yazar, anlatımında tutatlıdır.Ancak ortaya konan görüşlerde tutatrlılık tartışılır. Ortaya konan edebiyat görüşlerinde doğruluk kişiye göre değişebilir.


7. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve
beğeninizi metne dayanarak / gerekçelendirerek ifade ediniz.
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşünceleri açık iletiler içinde yer alır.
.Metinde örtük ileti bence edebiyat bütün tanımlarından başka bir şeydir ve diğer sanatlardan farklıdır.
.

http://www.derskonum.com/search/label/9.SINIF%20T%C3%9CRK%20D%C4%B0L%C4%B0%20VE%20EDEB%C4%B0YATI%20K%C4%B0TABI%20CEVAPLARI%20MEB%20YAYINLARI
9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB SAYFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB SAYFA 19"

Back To Top -->