DERSKONUM.COM


10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 50-51

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 50-5110 EDEBİYAT CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018 SAYFA 50-51,

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Bu Ünitede Neler Öğrendim? (1. Ünite: Hikâye)

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru şekilde doldurunuz.
• Dede Korkut Hikâyeleri …OĞUZ  Türklerine ait …12 DESTANSI hikâyeden oluşur.
• 16. asırda yazıya geçirildiği öne sürülen Dede Korkut Kitabı’nın dünyada bilinen iki nüshası vardır. Yazmalardan biri Almanya’da …, diğeri ise İtalya’da … kütüphanesindedir.
• … bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adıdır.
• Ferhat ile Şirin, Kelile ve Dimne adlı hikâyeler … kaynaklı hikâyelerdir.
• Türk edebiyatında öykü alanındaki ilk yerli ürünler, Ahmet Mithat’ın 1870’te basılan … ve … adlı öykü kitaplarıdır.
• “Uzun bir aradan sonra bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştı.” cümlesindeki fiil, özne yüklem ilişkisi bakımından … bir fiildir.
• “Yaptığı çalışmaların karşılığını alacağını biliyordu.” cümlesindeki fiil, nesne-yüklem ilişkisi bakımından bir fiildir.
• “Şehit olursam bunu üzerime örtün! Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” cümlesindeki “şehit ol-” kelime grubu yapısına göre … fiil, “örtün” kelimesi ise … fiildir.
2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• () “Tanzimat’la edebiyatımıza giren “hikâye”, zamanla Batılı anlamda olgunluğa ulaşmıştır.” Cümlesindeki altı çizili fiil özne-yüklem ilişkisi bakımından edilgen çatılıdır.
• () Halk Hikâyeleri, gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler.
• () Millî Edebiyat sanatçıları, hikâyelerde genellikle bireysel temaları işlemişlerdir.
• () Yunus Emre’nin en önemli iki eseri “Yunus Emre Divanı” ve “Risaletü’n-Nushiyye”dir.
• () Dede Korkut Hikâyeleri İslamiyet sonrası dönemde gelişen kahramanlık olaylarını konu alır.
3. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Hikâye geleneğimizin geçmişten günümüze gelişimini değerlendiriniz.
• Hikâye anlatımlarımız içinde en sade ve akıcı anlatımla ön plana çıkan dönem hangisidir? Neden?


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 50-51"

Back To Top -->