10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 52

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

 10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018 SAYFA 52, 

KOPYALAMA YAPMAYINIZ.... İZİN ALINIZ

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını beğenmiş.
B) Sabah sürçen, geceye dek sürçer.
C) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
D) Dostun attığı taş baş yarmaz.
E) Uysal atın çiftesi pek olur.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiile getirilen (-il, -ıl) eki yüklemin çatısını diğerlerinden farklı yapmıştır?
A) Odalara halı yerine güzelliğini artırmak için kilim serildi.
B) Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı birdenbire kapının önüne yığıldı.
C) Evdeki bütün saksılar güneş alması için sıra sıra dizildi.
D) Başarılı öğrencilere yaptığı çalışmalardan dolayı ödül verildi.
E) Hazırlanan projeler jüri üyelerinin önünde sergilendi.


6. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden değildir?
A) Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir.
B) Ortaya çıktıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini yansıtır.
C) Olaylar halkın anlayacağı, sade bir dille anlatılır.
D) Âşıklar, olayları saz çalarak taklitler yaparak anlatırlar.
E) Kişiler ve olaylar gerçek dışıdır; olağanüstülükler oldukça fazladır.


7. I) Risâletü’n-Nushiyye, belli bir plana göre yazılmakla birlikte, eserin üslûbu, Yûnus’un İlâhîlerine göre daha az şiiriyet ve lirizm taşır. II) Bu mesnevide ahenkten ve âşıkane bir üsluptan söz etmek mümkün değildir. Fakat eserde sembolizm mükemmeldir. III) Buradaki kavramlar soyut olup genellikle teşhis (kişileştirme) sanatıyla işlenmiştir. IV) Lirik bir öykü olan Risâletü’n-Nushiyye, insanın bireysel duygularını anlatmaktadır. V) Yunus, bu mana yolculuğunu anlatırken devrin sosyal ve kültürel değerleriyle, nefisle mücadele, aşk ve muhabbet, kanaat, ıstırap gibi hâllerin evrensel kavramlarını kaynaştırıp kısmen sembolik bir mesnevi kaleme almıştır.
Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V


8. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinde yer almaz?
A) Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi
B) Kanlı Koca Oğlu Kanturalı Hikâyesi
C) Kazılık Koca Oğlu Yegenek Hikâyesi
D) Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi
E) Hikâyet-i Kerem Han


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 52"

Back To Top -->